måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Oömma politiska beslut behövs för dubblad elektrifiering

Publicerad: 5 november 2019, 08:08

DEBATT. Det behövs mer av långsiktiga och kraftfulla beslut både på nationell och regional nivå om vi ska klara av den elektrifiering av Sverige som är nödvändig, skriver Charlie Timmermann, vd för Schneider Electric Sverige


Sverige har kommit långt i sina ambitioner för att klara klimatomställningen. Såväl politiken, företag som samhället i övrigt har ökat sina insatser för att vi allt snabbare ska närma oss målet. Parallellt gör företag idag stora investeringar i nya anläggningar och teknik som minskar deras påverkan på miljön. Vi som utvecklar ny teknik satsar starkt på innovation i alla led för att ligga längst fram och kunna erbjuda den senaste tekniken till våra kunder. Men utan incitament och rätt infrastruktur stannar det allt för ofta vid prototyper eller enstaka projekt.

Elektrifieringskommissionen är ett viktigt initiativ för att skynda på omställning av transportsektorn. Men även elektrifieringen måste ske på ett hållbart sett och betydligt snabbare och bredare än bara i några få utpekade sektorer. Annars riskerar vi allt fler inlåsningar i separata system utan gemensamma standarder som gynnar konkurrens och innovation.

Industriklivets satsning på omställning av produktionsanläggningar för att minska klimatpåverkan är också den utmärkt. Vi behöver mer utvecklad samverkan mellan staten, regioner och kommuner och från industrin själv likt detta. Samtidigt får investeringar inte bara ske i teknik som tar bort eller minskar på utsläppen i direkt mening. Vi behöver även satsningar på en snabbare digitalisering inom industrin för högre effektivitet och möjlighet att mer noggrant styra produktionen. Men då räcker inte utbyggnad av bredband eller höjd kompetens.

Digitaliseringen är helt avgörande för att Sverige ska stärka sin konkurrenskraft men kräver mer och stabil kraft som är beroende av att vi bygger ut systemen så de är hållbara. Nu håller vi inte jämna steg med vare sig utvecklingsfronten eller investeringsviljan eftersom tillgången till elkraft tryter. Det vore ett stort politiskt misslyckande.

EU slår fast i sin strategi att ska unionens länder vara neutrala när det gäller utsläpp av kolbaserade växthusgaser till år 2050, så krävs att investeringarna i elektrifiering minst dubbleras de kommande åren. Sverige har alla möjligheter att ta ledningen i den utvecklingen med vår höga kompetens, innovativa industri och breda politiska uppslutning för en omställning.

Att vi under lång tid har underlåtit att investera i kraftnäten i Sverige på alla nivåer i tillräcklig omfattning måste därför få ett slut. Trots högre takt under senare år slår bristerna direkt mot svensk konkurrenskraft redan nu med uteblivna investeringar. Flaskhalsar måste byggas bort så att el lättare och på ett stabilt sätt kan överföras från där den produceras till de platser där den används – såsom industrikluster och växande städer.

Vi som leder innovationstakten har kunskap om vad som är mest långsiktigt hållbart. Redan idag går vi före och har nyligen beslutat att tidigarelägga vårt mål om att vara CO2-neutrala med fem år. Nu krävs ett politiskt ledarskap som med oömma tår pekar ut en tydlig riktning.

Betydligt större och mer långsiktiga investeringar än vad som nu finns i statsbudgeten behövs i satsningar som stimulerar utbyggnad av hållbar energiinfrastruktur och incitament för utveckling. Då kan också vi i branschen ytterligare öka våra investeringar lokalt och styra mer av våra resurser för utveckling och produktion till Sverige. På den gemensamma lösningen vilar framtida svensk konkurrenskraft och välstånd.

Charlie Timmermann
VD Schneider Electric Sverige

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev