söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Pandemin ger textilsektorn en chans till nystart

Regeringar måste omgående integrera hållbarhet i sina COVID-19-stimulanspaket för att stärka en hållbar ekonomi i modebranschen, skriver Cecilia Strömblad Brännsten, H&M och Erika Sundell, Världsnaturfonden WWF

Publicerad: 27 augusti 2020, 15:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Cecilia Strömblad Brännsten, Environmental Sustainability Manager, H&M Group och Erika Sundell, Head of Corporate Partnerships, Världsnaturfonden WWF Foto: H&M och WWF


Mode- och textilindustrin har stor miljöpåverkan. Textilproduktion är inte bara vattenintensiv, den har också stor klimatpåverkan och bidrar till utsläpp av kemikalier, mikroplaster och avfall. Textilkonsumtionen i Sverige har ökat med 30 procent mellan 2000 och 20191 och globalt väntas klädproduktionen öka kraftigt de kommande tio åren.

Sektorn måste bli mer hållbar för att minska trycket på vår planet. Vi står inför en klimatkris, samtidigt som vi måste bromsa den snabba förlusten av biologisk mångfald och säkerställa rent vatten till alla på planeten. Det är hög tid att vi alla – individer, företag och nationer/samhällen – agerar nu.  

Under pandemin har tusentals fabriker och butiker har fått stänga globalt. Men i takt med att butiker och fabriker öppnar upp igen och när nu regeringar sätter in stödpaket för att stimulera ekonomin i modesektorn, måste återgången ske på ett hållbart sätt. Därför är vi med och stöder de sju punkter som flera aktörer i textilbranschen, bland andra Calvin Klein, Burberry, Tommy Hilfiger och H&M Group, har tagit fram tillsammans med WWF globalt. Punkterna är ett komplement till Internationella arbetsorganisationens, ILO, uppmaning ”COVID-19: Action in the Global Garment Industry”, som vill skapa en hållbar nystart för tillverkare och säkra arbetarnas inkomst, hälsa och sysselsättning efter COVID-19.  

”Business as usual” är inte ett alternativ. Vi uppmanar därför aktörer inom textil-, kläd- och modesektorn att vara en del av lösningen: 

Låt hållbarhet vara en central del av affärsstrategin och verksamheten. Utvärdera och minska den påverkan som företaget har på land, klimat, vattenresurser och biologisk mångfald. Upprätthåll hållbarhetsåtgärder på samma nivå som de var före COVID-19, och stärk dem framöver. Även om efterfrågan på kläder kan minska på kort sikt kommer efterfrågan öka på lång sikt. Ska våra planetära gränser klara detta krävs en hållbar tillväxt.  

Rent vatten till alla. Den globala COVID-19-pandemin har visat på vikten av rent vatten för människors hälsa. Anta policyer och strategier som gör tillgång till rent vatten, sanitet och hygien möjligt. Det kommer inte bara att hjälpa till i kampen mot COVID-19 utan även motverka andra vattenrelaterade sjukdomar som årligen drabbar miljontals människor. 

Omvandla affärsmodellen och främja hållbarhet i hela värdekedjan, från kunder till leverantörer och fiberproducenter. Varumärken som har hållbarhet som en central del av sin affär bör leda vägen när det gäller att omvandla industrin. Nyttja återhämtningsperioden för att skapa affärsmodeller som sätter minimalt tryck på vattenresurser och kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. Samarbeta med regeringar, andra företag, investerare och hela samhällen för att få till en långsiktigt hållbar vattenförvaltning. Grönare produktionsmetoder, inklusive cirkulär design och produkter som håller längre, minimering av skadliga kemikalier, samt system för återbruk och återvinning av plagg, kommer att löna sig i längden. 

Uppmuntra regeringar att driva gröna ekonomiska återhämtningsplaner. Regeringar måste integrera hållbarhet i stimulanspaket och uppmuntra ökade investeringar i cirkulära och hållbara affärsmodeller med kort- och långsiktiga ekonomiska styrmedel. Detta skulle i sin tur stötta mer uthålliga och miljömässigt hållbara affärsstrategier och på sikt också begränsa de effekter som modebranschen har på land, klimat, vattenresurser och biologisk mångfald.  

Erkänn betydelsen av naturen, särskilt sötvattenekosystem. Sötvattenbrist är ett växande hot mot hållbar utveckling globalt. Anta standarder som begränsar användningen av sötvattenresurser och arbeta med Water Stewardship. Ta itu med den påverkan som verksamheten har på delade vattenresurser och skapa renare avrinningsområden. 

Förbättra och stärk leverantörsrelationer. Leverantörer och arbetare är bland dem som drabbats hårdast av COVID-19. Stöd och bygg starkare kontakter med leverantörer, till exempel genom långsiktiga avtal som kan stärka insatserna för hållbarhet, skapa konstruktiva dialoger eller utveckla program för att stärka naturens motståndskraft.  

Visa transparens och spårbarhet i alla led i värdekedjan. Tillförlitlig och öppen information gör det möjligt för konsumenterna att fatta välgrundade beslut. 

Ska vi klara klimatkrisen, bromsa förlusten av biologisk mångfald och säkra rent vatten till alla, måste branschen anpassas för framtiden och hitta lösningar så att vi håller oss inom de planetära gränserna.  

Cecilia Strömblad Brännsten,
Environmental Sustainability Manager, H&M Group 

Erika Sundell,
Head of Corporate Partnerships, Världsnaturfonden WWF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev