lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Påskynda klimatomställningen – ändra viktgränsen för lätta el- och gaslastbilar

Transportföretagen var en av fyra organisationer som uppmanade regeringen att använda den möjlighet som finns i EU:s körkortslagstiftning att låta förare med B-körkort framföra lastbilar upp till 4,25 ton (i stället för 3,5 ton) förutsatt att dessa drivs av el eller gas. Många företag står nu inför behov av att investera i ny fordonspark. Om inte undantagsmöjligheten utnyttjas är risken stor att omställningen försenas, skriver Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Publicerad: 13 juni 2022, 11:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, vill att regeringen lyssnar på remissinstanserna så att inte klimatomställningen försenas. Foto: Pressbild från Transportföretagen


Att bidra till att vi i Sverige ska nå våra högt satta klimatmål är transportsektorns högst prioriterade fråga och något som våra drygt 9000 medlemsföretag arbetar med varje dag, året runt. Önskar vi se en omställning av de lätta lastbilarna får vi inte göra det svårare än nödvändigt, inte sätta onödiga käppar i hjulen. Låt förare med b-körkort köra eldrivna lätta lastbilar upp till 4,25 ton och avskaffa bonustaket om max 700 000 kronor. Det är vår tydliga uppmaning till infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Antalet lätta lastbilar har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna. Det finns i dag fler än 600 000 och antalet har ökat med 27 procent de senaste tio åren. De används som hantverkarfordon, servicefordon, budbilar och ”last-mile”-transporter inom den yrkesmässiga godstrafiken. Runt 100 000 lätta lastbilar ägs av privatpersoner. Den yrkesmässiga godstrafiken, våra medlemsföretag, svarar för en mindre del av det totala antalet lätta lastbilar, men förmodligen en betydligt större andel av transportarbetet. 

Det kommer att krävas omfattande insatser från både näringsliv och staten om vi ska klara våra högt satta klimatmål. Det handlar om betydande investeringar i elnät, laddinfrastruktur, fordon med mera men vi behöver också se över lagstiftningen så att den understödjer omställningen och inte motverkar den. Omställningen kräver att vi tänker om och vågar tänka nytt. Vi får inte vara så rädda för att göra fel, så att vi glömmer att våga göra rätt. 

”Vi får inte vara så rädda för att göra fel, så att vi glömmer att våga göra rätt.”

Transportföretagen var en av fyra organisationer som uppmanade regeringen att använda den möjlighet som finns i EU:s körkortslagstiftning att låta förare med B-körkort framföra lastbilar upp till 4,25 ton (i stället för 3,5 ton) förutsatt att dessa drivs av el eller gas. 

Batterierna väger mycket och stjäl lastkapacitet. Det krävs alltså fler fordon för att transportera samma mängd gods som i dag om fordonen är elektriska eller drivs med biogas. Alternativt får man investera i tyngre lastbilar men då krävs det C-körkort och det råder en akut brist på förare med tyngre behörigheter så det är sällan ett alternativ.

Men lika glada som vi var när regeringen hörsammade vår begäran, lika besvikna var vi i höstas när Transportstyrelsen överlämnade sin utredning till Tomas Eneroth. De avrådde regeringen för att utnyttja undantagsmöjligheten.

Vi hoppas att infrastrukturminister Tomas Eneroth lyssnar på alla remissvar som uppmanat regeringen att, trots Transportstyrelsens avrådan, ändå gå vidare i frågan. Flera andra länder inom EU har valt att tillåta B-körkort upp till 4,25 ton. Väl fungerande demokratier och rättsstater som exempelvis Norge och Tyskland. Nog borde väl Sverige kunna göra sammalunda?

”Vi hoppas att infrastrukturminister Tomas Eneroth lyssnar på alla remissvar som uppmanat regeringen att, trots Transportstyrelsens avrådan, ändå gå vidare i frågan.”

Många företag står nu inför behov av att investera i ny fordonspark. Om inte undantagsmöjligheten utnyttjas är risken stor att omställningen försenas. Investeringar kommer huvudsakligen att ske i 3,5 tons lätta lastbilar med förbränningsmotor. 

Detta är inte den enda åtgärden vi vill se för lätta lastbilar. Regeringen meddelade i vintras att den förändrar bonus/malussystemet och inför ett maxtak för att få bonus på 700 000 kronor. Bilar som kostar mer än 700 000 kronor får ingen bonus. Det kommer att träda i kraft den 1 juli i år och slår rakt mot de lätta lastbilarna. Det finns ingen lätt, eldriven lastbil som kostar mindre än 700 000 kronor.  I promemorian konstaterar departementet att det missgynnar de lätta lastbilarna men de nöjde sig med att konstatera fakta. 

Transportföretagen nöjer oss inte, vi har med en dåres envishet allt sedan bonus/malussystemet sjösattes hävdat att de lätta lastbilarna borde hanteras i ett eget system. Det kommande bonustaket stärker vår uppfattning.

Tina Thorsell
Samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev