onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen bryter mot Stockholm+50 – gynnar fossila drivmedel

Samma dag som Magdalena Andersson adresserade Stockholm +50, föreslog hon riksdagen att bryta mot överenskommelsen. Dubbelt dessutom. Det skriver Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet tillsammans med Svebios vd Gustav Melin och Energifabrikens vd Karin Varverud.

Publicerad: 15 juni 2022, 12:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mattias Goldmann och Gustav Melin menar att Sverige direkt bröt mot överenskommelse på Stockholm+50. Foto: ANNA W THORBJORNSSON, Fotograf Erik Cronberg


Ämnen i artikeln:

Cop 26KlimatpolitikFörnybar EnergiMiljöpolitik

”Beroendet av fossila bränslen är inte bara en klimatrisk, det är också en säkerhetsrisk. Det måste sluta nu”. Så sade statsminister Magdalena Andersson när hon invigde den globala hållbarhetskonferensen Stockholm +50. Konferensen mynnade ut i en överenskommelse med tio uppmaningar som enligt klimat- och miljöminister Annika Strandhäll ”visar vägen framåt” och där ”Sverige ligger långt fram och ska göra mer”. Men samma dag som Andersson adresserade Stockholm +50, föreslog hon riksdagen att bryta mot överenskommelsen. Dubbelt dessutom.

”Regeringen föreslår nu inte, som man kan tro, ny stimulans av förnybara drivmedel, utan skattebefrielse för fossil diesel.”

Regeringen föreslår nu inte, som man kan tro, ny stimulans av förnybara drivmedel, utan skattebefrielse för fossil diesel. Den 1 juli ska skatten på fossil diesel sänkas retroaktivt från den 1 januari, med motsvarande 4,40 kronor per liter för lantbruk, skogsbruk och vattenbruk. Förändringen gäller till och med sista juni 2023 och kostar statskassan 390 miljoner kronor i år, drygt en halv miljard totalt i pengar. Den som kör på förnybara bränslen som biogas, RME eller HVO100, eller investerat i att byta till eldrift, får ingenting – bara försämrade konkurrensvillkor jämfört med den som driver sitt lant- eller skogsbruk fossilt.

Vi delar regeringens analys att lantbruket och skogsbruket bör kompenseras för högre energipriser, tillsammans med sjöfart, kollektivtrafiken, åkerinäringen och boende på lands- och glesbygd. Men det kan göras utan att gynna det fossila och med större träffsäkerhet, vilket finansdepartementet påpekade i samband med skattesänkningarna på bensin och diesel som regeringen och stora delar av oppositionen enats om. Det går att använda de befintliga bidragen till jord- och skogsbruket och sjöfarten, eller utforma nya, förslagsvis med en tydligt utsläppsminskande profil. På så vis skulle regeringen vara i linje med deklarationen för Stockholm +50, bidra till gröna jobb och vara en förebild för omvärlden. 

”Vi delar regeringens analys att lantbruket och skogsbruket bör kompenseras för högre energipriser, tillsammans med sjöfart, kollektivtrafiken, åkerinäringen och boende på lands- och glesbygd. Men det kan göras utan att gynna det fossila”

Stockholm +50 har med viss rätta kritiserats för att vara vag och inte tillräckligt förpliktigande. Men punkt tre i tiopunktsdeklarationen anger uttryckligen att länder ska stimulera hållbar konsumtion och produktion. De ska gynna utfasningen av fossila bränslen, med riktat stöd till de fattigaste och mest utsatta och med finansiellt och tekniskt stöd för en rättvis omställning. Punkt fem slår entydigt fast att länder ska utveckla och implementera väldesignade policies som ersätter miljömässigt skadliga subventioner. 

Med regeringens förslag försvåras utfasningen av fossila bränslen och ohållbar konsumtion stimuleras. I stället för den befintliga, väldesignade policyn med koldioxidskatt på fossila bränslen och skattebefrielse för biodrivmedel, utvecklar och implementerar regeringen en ny gräddfil för miljöskadliga, fossila bränslen. Detta är raka motsatsen till vad världen enades om på Stockholm +50 och stick i stäv med regeringens bild av att Sverige ska göra mer. Det strider också mot Glasgowpakten från Cop 26 som slår fast att fossila subventioner ska ”fasas ner” – EU och Sverige ville ha skrivningen ”fasas ut” men andra länder ville inte gå så långt. Nu lever Sverige inte ens upp till den urvattnade skrivningen.

”Det strider också mot Glasgowpakten från Cop 26 som slår fast att fossila subventioner ska ´fasas ner´”

Regeringens nya, retroaktiva skattesänkning på fossila drivmedel är olycklig av åtminstone tre skäl:

Fossilt vinner. Med regeringens politik blir literpriset drygt 15 kronor för fossil diesel och nästan 25 kronor för förnybar diesel. Det är självklart att andelen som väljer klimatvidrig fossildiesel ökar medan det förnybara får svårare att konkurrera. Därmed blir det svårare att nå de svenska klimatmålen; 70 procents minskad klimatpåverkan för transportsektorn till år 2030 och nettonoll i svensk klimatpåverkan 2045.

Jobben och investeringarna uteblir. Medan fossil bensin och diesel per definition är importerade, har Sverige en betydande tillverkning av biodiesel, biogas och etanol och ett överskott av förnybar el. Men produktionen av förnybar energi får mycket svårt att växa och skapa fler jobb och större klimatnytta om den missgynnas jämfört med det fossila. 

Fritt fram att ignorera Stockholm +50. Hållbarhetskonferensen ifrågasattes från många håll, och anklagelserna om att den bara var ”bla bla bla” besannas tyvärr om Sverige omedelbart efter konferensen ignorerar dess slutsatser. Varför ska andra länder bry sig om vad som enades om i Stockholm när självaste värdlandet kör över överenskommelsen?

”Varför ska andra länder bry sig om vad som enades om i Stockholm när självaste värdlandet kör över överenskommelsen?”

Gammal politik att gynna det fossila har nått vägs ände. När riksdagen nu avvisar regeringens förslag att ge varje bilägare 1 000 kronor – till och med 1 500 kr i glesbygd – är det förhoppningsvis början till ett tillnyktrande. Träffsäkerheten i att gynna de värst drabbade är för dålig, klimatpåverkan är för hög och kontrasten mot vad vi faktiskt enats om politiskt nationellt och internationellt är för skarp. Därtill är det alltmer uppenbart att EU-kommissionen starkt ogillar detta sätt att subventionera fossilt. Att vänja sig vid stödsystem som detta kan innebära ett abrupt slut i stället för den långsiktiga tydlighet i politiken som krävs för att Sverige på riktigt ska kunna ligga långt fram och göra mer.

”Sveriges budskap är enkelt och tydligt: Den gröna omställningen är inte bara möjlig, det är vägen för att skapa tillväxt, jobb och välfärd för alla.” De kloka orden är statsminister Anderssons, från invigningen av Stockholm +50. Det är dags att systematiskt leva upp till dem, för omvärldens och vår egen framtids skull. 

Gustav Melin
vd, Svebio

Karin Varverud
vd, Energifabriken

Mattias Goldmann
2030-sekretariatet

Läs mer:

Stockholm +50 Key recommendations for accelerating action towards a healthy planet for the prosperity of all 

 

Regeringens extra statsbudget med ökat stöd till fossila drivmedel 

 

Statsministerns öppningstal

 

Glasgowpakten 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev