Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringen har inte gjort sin hemläxa för en hållbar finansmarknad”

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och riksdagen har beslutat att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Därför krävs beslut om att all kapitalförvaltning och tjänstepensionsförvaltning som sker inom eller på uppdrag av staten blir fossilfri. (Texten är uppdaterad)

Publicerad: 24 september 2020, 08:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Staffan Hansén, vd för SPP och Åsa Wallenberg, vd för SPP Fonder.

Foto: Fredrik Hjerling och Dan Coleman


Målet om ett klimatneutralt Sverige till år 2045 och de åtaganden Sverige gjort genom att signera Parisavtalet 2015 innebär att regeringen måste vända på alla stenar för att förflytta Sverige i en mer hållbar riktning.

Finansmarknadernas roll är central – pensioner och annan kapitalförvaltning är avgörande klimat- och hållbarhetsverktyg. Tillgången på kapital påverkar hur resten av näringslivet och samhället agerar, och staten har stort inflytande över normerna för hur kapital placeras. Även de som inte förstått allvaret i klimatutmaningen bör se strikt affärsmässiga skäl att dra sig ur investeringar i fossil energi: regleringar och skatter ägnade att minska klimatpåverkan kommer att minska lönsamhet och värde på fossil verksamhet.

Regeringen har konkretiserat sina klimatambitioner bland annat genom klimatlagen (2017) med vägledande klimatmål, genomförandet av regeringens klimathandlingsplan och nu senast inrättandet av ett klimatkollegium med åtta ministrar med ansvarsområden relevanta för att genomföra handlingsplanen. Syftet med kollegiet är att undvika stuprörstänkande och stärka regeringens klimatarbete, och arbetet är nu under uppstart.

Greppet är utmärkt, eftersom stuprörstänkande bidrar till att många klimatåtgärder missas. Regeringens påverkan på de finansiella marknaderna till exempel är inte vad den skulle kunna vara, eftersom många beslut om pensioner och kapitalförvaltning inom eller på uppdrag av staten fattas med bristande hållbarhetskrav. Fossilfria pensionsfonder och kapitalförvaltning inom alla statligt ägda och styrda verksamheter skulle kunna göra stor skillnad för att nå målen i Parisavtalet, och ligger i linje med de politiska mål som fastställts.

Trots regeringens höga ambitioner ser vi som deltagande i upphandlingar återkommande exempel på att dessa inte genomsyrar statliga stiftelser och bolag, statliga tjänstepensioner och upphandlad kapitalförvaltning. Idag upphandlas återkommande tjänstepension utan hållbarhetskrav och exempelvis tjänstepensionen för statligt anställda (PA 16) hade inga bindande hållbarhetskrav vid upphandlingen. Stiftelser som står under indirekt statlig kontroll förefaller ha lägre krav på hållbara investeringar än vad man ställer på den forskning som finansieras. Och även den omfattande och uppmärksammade premiepensionen har låga hållbarhetskrav för deltagande fonder, sett till de klimatmål riksdag och regering fastställt.

Regeringens existerande mål och åtaganden på klimatområdet gör att krav på fossilfria investeringar rimligtvis borde införas på alla områden där staten eller dess företrädare har inflytande över pensions- och kapitalplaceringar och upphandlingar.

Många miljarder av statligt kontrollerat kapital ligger i bolag vars verksamhet går i rakt motsatt riktning mot den Sverige och världen behöver gå i. Ofta hamnar fokus på AP-fonderna, och enligt Naturskyddsföreningens rapport Fossilfria pensioner (2020) hade AP-fonderna 1-4 vid årsskiftet tillsammans investeringar i 89 av världens 200 största bolag med verksamhet inom fossil energi. Men sannolikt är felriktade investeringar sett till regeringens klimatmål ett större problem i statliga bolag, stiftelser och myndigheter som får mindre uppmärksamhet. De olika besluten är fattade långt ned i myndigheter, stiftelser och bolag där klimathänsyn kanske haft låg prioritet, och frågan inte väckts.

Hos allmänheten är hållbara placeringar numera okontroversiellt: SPP:s hållbarhetsundersökning Blinda Fläcken 2020 visar att 95 procent av de tillfrågade kvinnorna och 86 procent av de tillfrågade männen svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att pengarna investeras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Det borde därför vara prioriterat av Finansmarknadsminister Per Bolund att i det nyinrättade klimatkollegiet driva på för genomlysning och omställning även internt i statens arbete. Påverkan vore betydande av att öka pensionssystemets hållbarhet och se till att statliga aktörer leder klimatarbetet genom att genomgående investera fossilfritt.

Corona-krisen ger oss en ny chans att göra en hållbar och grön omstart. Klimatkollegiet är ett bra forum för regeringen att säkra bättre förutsättningar för Sverige att klara klimatmålen. När kollegiet i höst börjar sitt arbete gäller det att inte glömma bort finanssektorn, utan göra hemläxan för att styra fler investeringar mot fossilfritt.

Staffan Hansén
vd SPP

Åsa Wallenberg
vd SPP Fonder

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.