Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringens biooljeskatt ökar klimatutsläppen

Publicerad: 24 juni 2020, 10:22

Regeringens förslag om att införa en energi- och koldioxidskatt på vissa biooljor för värmeproduktion kommer att leda till ökad användning av fossila bränslen, vilket regeringen själv konstaterar. Regeringen bör nu snarast pröva möjligheten hos EU-kommissionen till fortsatt skattebefrielse, för att förhindra ökade utsläpp, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Gustav Melin, vd Svebio


Att låta grödebaserade biooljor betala lika hög skatt som fossila bränslen går stick i stäv med de energi- och klimatpolitiska målen och uppvärmningsbranschens färdplan för en fossilfri uppvärmning 2030, eftersom koldioxidutsläppen beräknas öka genom förslaget. Då regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland ger det ytterst märkliga signaler att medvetet lägga fram skatteförslag som ökar användningen av fossila bränslen i uppvärmningen. 

Över tid har fjärr- och kraftvärmen kraftigt reducerat sina klimatutsläpp och fasat ut kol och olja. År 2019 återstår endast 3,6 procent fossila bränslen. Dessa används framför allt i reserv- och spetslastpannor, exempelvis under de kallaste vinterdagarna. Dessa ska fasas ut de närmaste åren och ett av de vanligaste ersättningsbränslena är just grödebaserad bioolja. 

I klimatfärdplanen för fossilfri uppvärmning, som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige förra året, åtar sig fjärrvärmebranschen att ha en fossilfri värmeproduktion till 2030. Men många fjärrvärmeföretag har målsättningen att ha genomfört utfasningen redan till 2025. 

Regeringen utdelar nu ett hårt slag mot dessa ambitioner när man föreslår att den skattebefrielse som de grödebaserade biooljorna har, ska slopas. Dessa biooljor utgörs främst av rester från tillverkningen av livsmedel, kosmetika och biodrivmedel och kommer med regeringens förslag inte längre användas för uppvärmningsändamål eftersom skatteförslaget i praktiken innebär en prisökning på omkring 50 procent. Regeringen konstaterar själva i sitt förslag att detta kommer att öka klimatutsläppen. 

Regeringens motiv är att biooljorna inte skulle kunna erhålla skattebefrielse på grund av EU:s statsstödsregler, men man har inte brytt sig om att pröva frågan. Detta samtidigt som man utifrån samma regelverk föreslår en fortsatt skattebefrielse för biogas och de biobaserade drivmedlen. 

Det betyder att en rad företag som just nu investerar för att ställa om sina kraft- och värmeverk till bioolja för att minska sin klimatpåverkan, nu kommer att straffas ekonomiskt. För några kommer det inte finnas andra alternativ än att avbryta satsningarna och fortsätta använda fossila bränslen. 

Många fjärrvärmeföretag har investerat hundratals miljoner kronor de senaste åren för att konvertera sina pannor från fossila bränslen till grödebaserade biooljor. Dessa investeringar är mycket teknikspecifika och biooljan kan oftast inte ersättas med andra tyngre biooljor som fortsatt föreslås vara skattebefriade. 

Man ska komma ihåg att detta kommer utöver de redan starkt kritiserade nya skatterna på kraftvärme och avfallsförbränning som beslutades med kort varsel under förra året. Dessa hade svaga miljöstyrande effekter men ökade produktionskostnaderna kraftigt för kraft- och fjärrvärmen. Utfästelser i regeringens energipolitiska inriktning och skrivningarna i energiöverenskommelsen om betydelsen av att värna fjärr- och kraftvärmen börjar mer och mer likna ett hånfullt skämt. 

Att hävda att det är EU:s statsstödsregler som ligger bakom är också märkligt då regeringen arbetat för att få förlängt statsstödsgodkännande för flytande biodrivmedel. Vi anser att regeringen behöver ta strid gentemot EU-kommissionen och göra en anmälan om en fortsatt skattebefrielse av biooljorna så som redan gjorts för biodrivmedel. 

Vi bedömer att konsekvenserna vad gäller kostnader för berörda företag och risken för ökad användning av fossila bränslen är kraftigt underskattade. Sannolikt kommer på kort sikt koldioxidutsläppen tiofaldigas jämfört med regeringens konsekvensanalys eftersom det saknas tekniska möjligheter att använda andra obeskattade biooljor. Vi vill påtala att det nu finns behov av att ta ett samlat helhetsgrepp om fjärr- och kraftvärmens villkor för att ge mer långsiktiga och hållbara spelregler för branschen. Kanske vore det ett uppdrag för det nyinrättade Klimatkollegiet? 

Ett första steg är att ta strid för biobränslena och den unika svenska kraft- och fjärrvärmen i EU! 

Pernilla Winnhed,
vd Energiföretagen Sverige

Gustav Melin,
vd Svebio

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News