Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringens bostadssamtal riskerar att missa målet”

Samtidigt som befolkningen ökar minskar takten i bostadsbyggandet, vilket gör att bostadsbristen i Sverige nu förvärras i snabb takt. Med ett tydligt regelverk som gynnar innovation och klimatsmarta materialval kan vi möta bostadskrisen och klimatkrisen – samtidigt, skriver företrädare för trähusbyggaren Nock Massiva Trähus.

Publicerad: 24 februari 2020, 15:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Trähus är klimatsmarta och kostnadseffektiva bostäder, trots det stöter vi trähusbyggare på flera hinder i byggprocessen och kommunernas sätt att arbeta, menar Örjan Landström, vd, Nock Massiva Trähus.

Foto: Nock Massiva Trähus och Folkhem


Mellan 2017 och 2019 minskade byggtakten av nya bostäder med hela 30 procent. Enligt SCB:s statistikdatabas ökade samtidigt Sveriges befolkning med drygt 200 000 personer. Det innebär att den bostadskris vi har redan i dag med all säkerhet kommer att förvärras under de närmaste åren.

Bostadsbristen har utvecklats till ett reellt hot mot Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Nio av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist, samtidigt som många inte har råd med de nya bostäder som byggs. Dessutom har den så kallade etableringsåldern, ett mått från SCB på när 75 procent i en ålderskategori har egen bostad och egen försörjning, ökat från 21 år till 29 år sedan 1985. Bland dem som saknar eget boende är det 260 000 unga vuxna som bor kvar hos föräldrarna. Över 200 000 av dessa gör det mot sin vilja.

Samtidigt står byggsektorn i dag för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp – helt ohållbara utsläppsnivåer om Sverige ska ha en chans att nå klimatmålet till 2045.

”Massiva träbyggnader fungerar som koldioxidsänka, i kombination med ett aktivt skogsbruk, är det en klimatinsats i sig att bygga bostäder i korslimmat trä”.

Foto: Alingsåshem

Som en reaktion på den bistra utvecklingen på bostadsmarknaden har statsminister Stefan Löfven (S) och bostadsminister Per Bolund (MP) bjudit in till branschsamtal för byggbranschen. Syftet med samtalen är att säkra en hög byggtakt av bostäder, med tre prioriteringar:

Underlätta inträdet på bostadsmarknaden för unga och andra som saknar bostad, säkerställ tillgången på kompetent arbetskraft och se till att byggandet bidrar till att Sverige når sina klimatmål.

Vi på Nock Massiva Trähus uppskattar att regeringen valt att lyfta fram dessa tre prioriteringar, eftersom de är avgörande för en långsiktigt hållbar bostadspolitik. Men när vi läser regeringens inbjudan till samtal blir det dessvärre tydligt att man fokuserar på skruvar och muttrar, när man i stället borde se över hela huset.

Regeringen lyfter till exempel fram investeringsstödet för hyresrätter och förenklingar i plan- och bygglagen, vilket i sig är viktigt. Men med tanke på den kris bostadsbyggandet befinner sig i måste regeringen ta ett mycket större grepp än så, och snarast möjligt påbörja den systemövergripande skattereform med bäring på bostadsmarknaden som man aviserade i januariavtalet för ett drygt år sedan.

Ur vårt perspektiv borde det vara detta som byggsamtalen handlar om: en dialog med branschen om vilka politiska och ekonomiska reformer och styrmedel som behöver inrättas för att förändra bostadsmarknaden och byggbranschen i grunden. Men med tanke på att regeringen i sin inbjudan tycks skjuta över ansvaret på branschen att lösa upp knutarna, ser det tyvärr ut som att vi kommer att få vänta förgäves på detta.

På Nock Massiva Trähus ägnar vi oss åt industriellt bostadsbyggande i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik. Våra hus byggs till 96 procent färdigt i fabrik, vilket ger en snabb produktion och kostnadseffektivitet ur ett helhetsperspektiv. Eftersom massiva träbyggnader fungerar som koldioxidsänka, speciellt i kombination med ett aktivt skogsbruk, är det en klimatinsats i sig att bygga bostäder i korslimmat trä. Traditionella bostadsbyggare står i stället för stora klimatpåverkande utsläpp.

Traditionella byggmetoder är inte bara skadliga för klimatet, de gör även produktionstiden lång och kostsam. Vår industriella byggprocess innebär i princip en halvering av byggtiden. Vilket drastiskt minskar kostnaderna för byggkreditiven, samtidigt som det innebär att hyresintäkter kommer in tidigare. Eftersom vi kan uppföra ett flerbostadshus på bara några månader innebär det i princip att vi kan svara på bostadsmarknadens behov i realtid. Vi vet att regeringen ser potentialen i denna byggmetod – senast förra veckan lyfte finansminister Magdalena Andersson (S) vikten av ett ökat industriellt bostadsbyggande.

För att bidra till att lösa bostadskrisen och att nå klimatmålet måste Sverige bygga fler klimatsmarta och kostnadseffektiva bostäder än vi gör i dagsläget. Trots det stöter vi trähusbyggare på flera hinder i byggprocessen och kommunernas sätt att arbeta. 

Vi efterlyser därför regeringen prioriterar sin aviserade skattereform, med särskilt fokus på bostadsmarknaden och byggbranschen. Syftet bör vara att få till långsiktigt hållbara spelregler och en bred bostadspolitisk överenskommelse som överlever längre än en mandatperiod, med fokus på innovation, kostnadseffektivitet och klimatnytta.

Vi vill också att regeringen ser över lagen om offentlig upphandling så att den inte missgynnar mindre aktörer. Eftersom trähusbyggare som vi är betydligt mindre än de traditionella byggjättarna måste det bli lättare för små och medelstora aktörer att delta i kommunernas ramavtalsupphandlingar av byggaktörer. Lagen om offentlig upphandling gynnar jättarna och försvårar klimatomställningen av branschen.

Vi ser fram emot att följa regeringens arbete och bidrar gärna aktivt med våra expertkunskaper om trähusbyggande. Med ett tydligt regelverk som gynnar innovation och klimatsmarta materialval kan vi möta bostadskrisen och klimatkrisen – samtidigt.

Örjan Landström,
vd, Nock Massiva Trähus

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.