Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: Att förorenaren betalar är det mest effektiva styrmedlet

Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen, håller med Ikem om att plasten är för värdefull för att brännas upp. Hon välkomnar en dialog, men påpekar att kemisk återvinning av plast ännu inte fungerar tillfredsställande.

Publicerad: 23 mars 2022, 11:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen, ser inte kemisk återvinning av plast som en lösning i nuläget.

Foto: Kjell Olausson


Energiföretagen välkomnar en dialog med Ikem, som har det gemensamma målet att minska plastavfallet och öka återvinningen av plast och som syftar till att minska resursslöseriet och utsläppen av koldioxid. Ett steg i rätt riktning är att styrmedel appliceras där de är verkningsfulla. Det är ohållbart att avfallsförbränningsanläggningar i dag måste betala både skatt och utsläppsrätter, för den plast som skickas till förbränning när insamling och återvinning inte har fungerat. Enligt Naturvårdsverket återvinns i dag endast 32 procent av alla plastförpackningar och 8 procent av all plast som sätts på marknaden. 

Kemisk återvinning av plast kan säkert komma att bli en viktig pusselbit för att minska problemet med den ökande mängden plastavfall. När den väl finns på plats vill säga. Naturvårdsverkets utvärdering av kemisk återvinning av plast visade att det finns många knutar att lösa innan tekniken kan fungera tillfredsställande. Det är än så länge en väldigt energikrävande teknik och en lösning som endast kan hantera vissa delflöden av plast. 

”Det är än så länge en väldigt energikrävande teknik och en lösning som endast kan hantera vissa delflöden av plast.”

Faktum kvarstår – mer och mer plast produceras och skickas till förbränning med energiåtervinning, vilket innebär att utsläppen av koldioxidutsläpp från plast ökar. Vi håller med Ikem om att plasten är för värdefull för att brännas upp. Därför behöver den användas så smart och sparsamt som möjligt för att minska dess klimatpåverkan, och vi välkomnar en dialog med Ikem om hur vi på bästa sätt kan samverka för att minska plastens klimatavtryck. 

Vi anser att det mest effektiva och korrekta vore att styrmedel sätts in i ett tidigt skede i plastens livscykel, för att undvika att plasten alls hamnar i våra anläggningar. Kostnaderna ska läggas där problemen uppstår, i syfte att styra rätt från början. Det handlar bland annat om optimerad design, färre plasttyper för alla plastprodukter, mindre gifter och kemikalier, spårbarhet och annat som styr mot resurseffektivitet och att mindre plast blir avfall.

”Vi anser att det mest effektiva och korrekta vore att styrmedel sätts in i ett tidigt skede i plastens livscykel”

Vi tycker därför att regeringen ska rikta styrmedlen mot dem som har rådighet över att plasten som sätts på marknaden är möjlig att återvinna. Det är givetvis effektivare än att ha missriktade skattepålagor på den aktör som tar hand om plasten i sista ledet, då det redan är för sent för alternativa behandlingar. Nuvarande system ger alltså inga incitament att designa rätt för att underlätta återvinning, utan straffar i stället den som tar hand om problemet. Alltmedan strömmen av plastavfall bara ökar.

Åsa Pettersson
vd Energiföretagen Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev