söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: Det behövs effektiva träskyddsmedel

Kunskap kommer bli avgörande för omställningen mot ökat träbyggande. Trävaror som saknar dokumentation eller där skyddet mot röta bara är obetydligt bättre än obehandlat trä är olämpliga att använda i byggsammanhang och ska inte beskrivas som träskyddade. Det skriver Geoffrey Daniel, Magnus Wålinder och Nasko Terziev, professorer med inriktning mot trävetenskap och byggande, i en replik på Organowoods vd Jens Hamlin.

Publicerad: 2 mars 2022, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Geoffrey Daniel (t h längst ner), Magnus Wålinder och Nasko Terziev (t v), professorer med inriktning mot trävetenskap och byggande, menar att det oberoende NTR-systemet är vägen framåt för att öka byggande i trä för klimatets skull.

Foto: Pressbilder/privat


Ämnen i artikeln:

ByggbranschenKlimatanpassning

Utan effektiva träskyddsmedel skulle miljoner kubikmeter virke skadas och ruttna varje år. Om vi vill att den nordiska träråvaran ska användas för att substituera mer klimatbelastande byggmaterial så behövs effektiva metoder för att skydda trävaror mot röta. Forskningen på området är väletablerad och oberoende. Men om mer i samhället ska byggas av trä behövs mer forskning, utveckling och samordning av materialkunskap och bygg genom fortsatt satsning på utveckling av effektivt träskydd och kompetens och kunskapsutveckling i byggsektorn. 

Trävarors tekniska egenskaper är en väl dokumenterad vetenskap. Egenskaper och provningsmetoder är fastställda i svensk, europeisk och internationell standard. Det gäller även trävarors beständighet. 

Parallellt och oberoende av träskyddsbranschen finns system där svenska och europeiska myndigheter granskar och godkänner biocider som används i samhället och så även i träskyddsmedel. De substanser som är effektiva mot biologiska skadegörare i trä godkänns om de bedöms som säkra i förhållande till den nytta som den bedöms göra. Intentionen är att väga för- och nackdelar mot varandra utan att riskera miljö och hälsa i onödan, till nytta för samhället. 

I grunden handlar all träskyddsbehandling om beständighet. Det innebär att en trävara ska motstå nedbrytning och stå emot röta och andra skadegörare i olika tillämpningar och miljöer. I byggsammanhang beskrivs det som teknisk livslängd och är ofta ett centralt konstruktionskrav. För att ett beständighetsförbättrat trä ska bli användbart i praktiken förutsätts att beständigheten fastställs och bevisas genom provning i enlighet med europeisk standard och att detta åtföljs av redovisade provresultat. Trävaror som saknar dokumentation eller där skyddet mot röta bara är obetydligt bättre än obehandlat trä är olämpliga att använda i byggsammanhang och ska inte beskrivas som träskyddade. 

”Nuvarande forskningsläge innebär att det i praktiken saknas konkurrenskraftiga kommersiella metoder att skydda nordiska träslag utan biocider ”

Nuvarande forskningsläge innebär att det i praktiken saknas konkurrenskraftiga kommersiella metoder att skydda nordiska träslag utan biocider för att uppnå god beständighet mot röta och påväxt. Det finns biocidfria metoder men de har begränsningar i någon eller flera viktiga egenskaper. All träskyddsbehandling eller modifiering av trä påverkar många fler egenskaper än beständigheten. Exempel på det är till exempel hållfasthet, vikt, formstabilitet, målbarhet, mögelpåväxt och missfärgningar, estetiska egenskaper och koldioxidutsläpp. Det är viktigt att de som föreskriver och beställer träbyggnader är kunniga om trävarors egenskaper och funktion och hur de påverkas över tid.

”Det är viktigt att de som föreskriver och beställer träbyggnader är kunniga om trävarors egenskaper och funktion och hur de påverkas över tid.”

Den inneboende komplexiteten i att fastställa beständighet har lett fram till utvecklingen och framgången för Nordiska Träskyddsrådets NTR-system. NTR är ett oberoende kvalitets- och certifieringssystem för klassificering och kvalitetssäkring av träprodukters beständighet. Det är teknikneutralt och öppet för alla träbaserade produkter som står emot röta och andra biologiska skadegörare: det betyder att alla träskyddsbehandlingar och trämodifieringar kan godkännas om de klarar röta och producenten accepterar löpande tillverkningskontroll.

NTR-systemet bidrar med ett klart och transparent regelverk för tillverkning av beständiga trävaror. Systemet bygger på europeiska standarder för träskydd.

Systemet för godkännande av träskyddssystem förvaltas av oberoende tekniska experter och bedömningarna som görs är därmed objektiva utan kopplingar till producenter av träprodukter eller träskyddsprodukter. Dessutom är alla provningslaboratorier ackrediterade av korresponderande nationella ackrediteringsorgan, till exempel Swedac i Sverige. Teknikneutralitet råder och det läggs inga värderingar i vilken metod som använts eller om det är biocider i eller inte. 

Producenter som tillverkar trävaror med någon av de godkända träskyddsmetoderna kan ansöka om att ansluta sig till tillverkningskontrollen för att därmed erhålla märkningsrätt (NTR-märket) av tillverkat virke. Producenten kommer därefter kontrolleras av oberoende och ackrediterade kontrollorgan som till exempel RISE i Sverige. Oberoende tillverkningskontroll är viktigt för att säkerställa hög och jämn kvalitet, med full dokumentation för att kunna användas i byggsystem.

”Oberoende tillverkningskontroll är viktigt för att säkerställa hög och jämn kvalitet, med full dokumentation för att kunna användas i byggsystem.”

Framtidens allt snabbare träbyggande i Sverige och Europa måste baseras på fakta och vetenskap. Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan olika delar av bygg- och materialindustrin kommer bli avgörande för hur väl byggsektorn och samhället kommer klara av att ställa om till att bygga mer med trä. 

Geoffrey, Daniel,
professor i trävetenskap, SLU

Magnus Wålinder,
professor i byggmaterial, KTH

Nasko Terziev,
professor i träteknologi, SLU

Läs mer:
Replik: Fullt rimligt att EU reglerar kopparimpregnerat trä som kan utgöra fara för djur och natur

Replik: Självmål om transparensen kring träskydd

Ökad användning av trä som byggmaterial hotas av EU-byråkrati 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev