torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: ”En flytt av Natura 2000-prövningen är nödvändig”

Det stämmer inte att Bergsstaten tidigare nonchalerat bedömningen av påverkan på EU-skyddade naturområden. Det stämmer inte heller att de föreslagna ändringarna syftar till att begränsa omfattningen av prövningen som krävs för att öppna en gruva. Natura 2000-prövningen behöver flyttas men miljökraven kommer givetvis att vara desamma som i dag, skriver Tobias Kluge, branschjurist på Svemin, branschorganisationen för gruvor samt mineral- och metallproducenter.

Publicerad: 21 mars 2023, 13:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tobias Kluge, Svemin, menar att en flytt av Natura-2000 prövningen för gruvor är nödvändig.

Foto: Jonas Ekströmer/ TT / kod 10030


Ämnen i artikeln:

Miljörätt

Christer Haagman, talesperson för Aktion Rädda Vättern, beskriver i sin artikel den 15 mars utredningen om att flytta Natura 2000-prövningen som ett magplask. Han har rätt i att det är viktigt med en robust miljöprövning, men samtidigt är det just därför helt nödvändigt med en ändrad prövningsordning. Här nedan förklarar vi varför – och passar också på att reda ut en del felaktigheter i hans text.

Nuvarande praxis kring prövningsordningen för tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna har koppling till gruvprojektet Laver i Älvsbyns kommun. Avgränsningen av prövningen som Bergsstaten gjorde i fallet med fyndigheten i Norra Kärr var vid den tiden däremot en avvikelse från myndighetens egen praxis, så det stämmer inte, som Haagman skriver, att Bergsstaten innan detta avgörande nonchalerat bedömningen av påverkan på EU-skyddade naturområden.

Haagman menar dessutom att de föreslagna ändringarna syftar till att begränsa omfattningen av prövningen som krävs för att öppna en gruva. Så är inte heller fallet. Regeländringarna behövs för att prövningen ska ske i en genomförbar och för alla parter ändamålsenlig ordning.

Regeländringarna behövs för att prövningen ska ske i en genomförbar och för alla parter ändamålsenlig ordning.

För att ta ett konkret exempel, i Norra Kärr finns en av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller. Kritiska och strategiska metaller som är nödvändiga för klimatomställningen. Fyndigheten innehåller ovanligt låga halter av uran och torium. Förutsättningarna att bryta fyndigheten på ett hållbart sätt är därför särskilt goda. I dag importerar Europa i princip hela sitt behov av sällsynta jordartsmetaller från Kina. Utan en fungerande prövningsprocess fortsätter vi bygga vår klimatomställning på metaller och mineral från odemokratiska stater med bristfällig miljölagstiftning.

Den nuvarande ordningen i svensk gruvlagstiftning med stegvis prövning har gällt sedan början av 1990-talet. Det finns goda skäl till att det ser ut så. Rika mineraliseringar är sällsynta och kan inte heller flyttas. De ligger där jordens geologiska processer skapade dem för miljoner, ja kanske miljarder år sedan. Valet står mellan att utvinna en fyndighet eller att låta bli. Det är därför betydelsefullt ur ett investeringsperspektiv att tidigt få ett så säkert besked som möjligt om en påträffad fyndighet kan utvinnas.

Det är inte korrekt som Haagman anger att mark- och miljödomstolen enbart kan ställa villkor för verksamheten. I åtminstone två fall har mark- och miljödomstolen, trots beviljade bearbetningskoncessioner, sagt nej till ansökningar om att öppna gruvor. Den nu föreslagna ändringen i minerallagen innebär att prövningen av om en verksamhet kan tillåtas i förhållande till bestämmelserna om Natura 2000 kan göras när den behövs och på ett sätt som är förenligt med EU-rätten.

I åtminstone två fall har mark- och miljödomstolen sagt nej till ansökningar om att öppna gruvor.

Nuvarande ordning har lett till att flera lovande gruvprojekt – som Norra Kärr – inte har ens kunnat få förutsättningarna för projekten prövade, det har tagit stopp innan dess! Svemin förstår att detta inte är något som bekymrar Aktion Rädda Vättern, men för var och en som värnar om en fungerande rättsordning där sakfrågorna kan utredas och analyseras för väl avvägda beslut ter det sig annorlunda.

En Natura 2000-prövning kan alltså inte göras på ett realistiskt sätt i ett så tidigt skede som innan bearbetningskoncession. Man vet inte tillräckligt mycket i detalj om hur ett närliggande Natura 2000-område skulle kunna påverkas. Man blir tvungen att göra en stor mängd antaganden om fyndigheten, marken och vattnet. En Natura 2000-prövning i ett för tidigt skede blir närmast kosmetisk eftersom den lär behöva göras om i samband med nästa steg, miljöprövningen. Det vill säga inte särskilt processekonomiskt.

Svemin välkomnar därför att Natura 2000-prövningen flyttas och konstaterar att det är nödvändigt för att bevara den stegvisa prövningen och för att få till en funktionell prövningsprocess. Miljökraven kommer givetvis att vara desamma som i dag.

Tobias Kluge
Branschjurist på Svemin, branschorganisationen för gruvor samt mineral- och metallproducenter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljörätt

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev