Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: KO och Arla har samma intresse

I en tidigare debattartikel välkomnade Greenpeace att Konsumentombudsmannen, KO, stämmer Arla för marknadsföringen av klimatneutral ekomjölk. Nu svarar Victoria Olsson, hållbarhetschef på Arla på Greenpeace debattartikel och anklagar miljöorganisationen för ”flera slarviga påståenden”.

Publicerad: 27 december 2021, 09:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Victoria Olsson, hållbarhetschef Arla

Foto: Gabriel Liljevall


Ämnen i artikeln:

KlimatanpassningKlimatavtalLivsmedelsindustrinHållbart varumärkeHållbarhetskommunikationmiljö kommunikation

I en debattartikel publicerad den 14 december skriver Sandra Lamborn från Greenpeace om Konsumentombudsmannens beslut att pröva Arlas marknadsföring kring netto noll klimatavtryck i domstol. Tyvärr innehåller artikeln flera slarviga påståenden som knappast gynnar näringslivets klimatarbete. Men debatten i sig innehåller flera intressanta och viktiga frågor som Arla precis som konsumentombudsmannen och miljöorganisationer har stort intresse av. 

Näringslivet har ett viktigt ansvar i arbetet för att Sverige ska nå de långsiktiga klimatmålen – att utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser ska nå netto noll senast år 2045. Detta främst genom att kraftigt minska utsläppen i den egna värdekedjan. 

”Arla har satt mål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål ”

Arla har satt mål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål som innebär att Arlas egna utsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2) ska minska med 63 procent till 2030 och de indirekta utsläppen (scope 3) som främst sker på gårdsnivå ska minska med 30 procent, jämfört med 2015. Här missar Lamborn helt att Arlas högsta prioritet i klimatarbetet är faktiska utsläppsminskningar.

Vi har bland annat ställt om alla Arlas tunga transporter i Sverige till fossilfritt, och minskar mejeriernas beroende av fossila energikällor. Vi arbetar hårt för att kontinuerligt minska mängden fossil plast i våra förpackningar, och har under 2021 reducerat plastinnehållet med 60 ton på den svenska marknaden. Arla har också byggt upp en av världens största databaser med klimatdata på gårdsnivå för att kunna fokusera åtgärderna där de gör störst nytta.  

I rapporten Framtidens Jordbruk: Kött och Mjölk presenterar Arla tillsammans med ett flertal andra aktörer i branschen en väl genomarbetad och vetenskapligt förankrad studie som visar hur utsläppen från kött- och mjölkproduktion i Sverige kan nå klimatmålen i Parisavtalet.

Arla är också helt transparent med de klimatutsläpp som de ekologiska produkterna ger upphov till. De beräkningsmetoder Arla använt är vetenskapligt förankrade och följer nuvarande praxis. Vi kan också konstatera att de experter Konsumentverket anlitat inte ifrågasätter Arlas beräkningar av produkternas klimatpåverkan. 

”Vi kan också konstatera att de experter Konsumentverket anlitat inte ifrågasätter Arlas beräkningar av produkternas klimatpåverkan.”

Som ett mervärde för ekokonsumenterna har Arla valt att klimatkompensera i projekt som fokuserar på att bevara och skapa naturliga kolsänkor. Arla har valt att använda begreppet netto noll klimatavtryck. Det är ett begrepp som används av både företag, organisationer som FN och EU samt av länder för att beskriva balansen mellan reella utsläppsreduktioner och kompenserande åtgärder för de utsläpp som ännu inte kan undvikas. 

Krediter för klimatkompensation köps in av meriterade program som följer vedertagna metodologier för beräkningar och uppföljning av klimatkompensationsprojekt. De underlag Arla skickat till Konsumentombudsmannen redogör noggrant och med stöd av vetenskaplig expertis för hur riskerna kring permanens är hanterade i projekten genom långsiktiga incitament och buffertar. Om Greenpeace är motståndare till finansiering av projekt som minskar utsläpp och ökar kolinlagring i andra länder får det stå för dem. Men kompenserande åtgärder är ett viktigt verktyg parallellt med kraftiga utsläppsminskningar, för att nå klimatmålen. 

När företag som Arla gör ambitiösa miljö- och klimatåtaganden måste dessa också finansieras för att vara långsiktigt hållbara. Det är därför viktigt både för konsumenterna som vill göra hållbara val och för företagen som vill investera i hållbarhet att kunna kommunicera satsningarna genom marknadsföring. Precis som med övrig marknadsföring måste även hållbarhetsbudskap förenklas även om frågorna är komplexa. Kommunikation kring hållbarhet behöver vara tydlig och enkel för att konsumenten ska förstå och kunna göra hållbara val.

Att som Lamborn hävda att Arla genom marknadsföringen vilseleder konsumenter som annars skulle välja växtbaserade drycker är ett förlegat påstående. Även om det finns flera växtbaserade drycker som har samma användningsområde som mjölk är det inte samma livsmedel. Som flera nutritionsstudier visar har mjölk och växtbaserade drycker helt olika näringsprofiler. Det finns också en lång rad andra hållbarhetsaspekter som skiljer produkterna åt, exempelvis bidrag till biologisk mångfald och försörjningstrygghet i svensk livsmedelssektor. För ett levande och hållbart lantbruk och en hållbar livsmedelssektor i Sverige behövs både djurhållning och växtodling. Att förminska hållbarhet till att bara handla om klimat är ogenomtänkt och knappast något Greenpeace bör stå för. 

”Att förminska hållbarhet till att bara handla om klimat är ogenomtänkt och knappast något Greenpeace bör stå för.”

Greenwashing är ett allvarligt problem, därför är det viktigt att det utvecklas tydliga definitioner och riktlinjer som är vetenskapligt baserade, precis som det finns när det gäller näring och hälsa. Här finns fortfarande mycket att önska både på EU-nivå och i Sverige. Att som Lamborn bara svepande avfärda Arlas satsning på netto noll klimatavtryck för ekomjölken som greenwashing är, till skillnad från Konsumentverkets arbete med fallet, inte seriöst. Tvärtom är det här ett intressant exempel på när företag försöker leda vägen med ambitiösa klimatmål och samtidigt redovisa de utsläpp produkten ger upphov till och dessutom finansierar investeringar i att bevara och skapa kolsänkor motsvarande dessa utsläpp.

Vi på Arla är stolta över vårt hållbarhetsarbete. Vi har bland de högst ställda klimatmålen i branschen, vi jobbar stenhårt för att fasa ut all användning av fossila energikällor och även minska de biogena utsläppen från djur och marker. Tack vare Arlaböndernas hårda arbete har koldioxidutsläppet per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990. Arla är också världsledande på ekologiska mejeriprodukter och har banat vägen både i Sverige och på andra marknader. Mjölkbönderna bidrar till flera viktiga miljömål såsom bevarad biologisk mångfald och vallodling med hög kolinlagring i svenska marker. 

Det är aldrig roligt att tas till domstol, men samtidigt välkomnar Arla att det genom att fallet tas upp bidrar till att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden. Det är ett måste för att företag ska kunna ta ut sitt hållbarhetsarbete till konsumenterna så att de kan göra medvetna val. Sensationslystna anklagelser om greenwashing hjälper varken konsumenterna eller företagens insatser för klimatet.

Victoria Olsson
Hållbarhetschef, Arla Sverige 

Läs mer: Därför kommer KO vinna över Arla i domstolen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.