Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: Planer och program räddar våra vatten

Planer och program räddar visst våra vatten, men det gäller att de följs och det tar tid, skriver Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör Västerhavets vattendistrikt i en replik på förra veckans debattartikel av Martin Ragnar. Han såg bara planer och program oförmögna att ta itu med de verkliga problemen.

Publicerad: 28 april 2021, 09:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Robert Lindberg


Texten är uppdaterad 

Efter att Martin Ragnar skrev om vattenmyndigheternas samråd kring förslag till åtgärdsprogram, skulle vi gärna vilja reda ut en del missförstånd. 

Vi delar den problembeskrivning som Martin Ragnar ger av att det finns mycket som behöver förbättras i våra svenska vatten. 

Vi ser att Martin Ragnar förefaller tillmäta vattenmyndigheterna ett större eller annorlunda uppdrag än det vi har. 

Vårt uppdrag är att ta fram just de dokument som EU:s vattendirektiv kräver. När det gäller åtgärdsplanen är vårt uppdrag begränsat till att ta fram de administrativa åtgärder som riktar sig mot kommuner och myndigheter. Arbetet för att ta fram dessa förslag till administrativa åtgärder och vilka myndigheter som får åtgärder att genomföra är däremot väl grundat i utgångspunkt från läget i Sveriges vattenförekomster. 

Samtidigt som vi tar fram åtgärdsprogrammen med administrativa åtgärder tar vi tillsammans med länsstyrelserna fram miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna, det vill säga den kvalitet som vattnet ska ha. Dessa miljökvalitetsnormer är specifika för varje vattenförekomst. 

När myndigheter och kommuner sedan genomför sina åtgärder och till exempel tar fram en föreskrift för hur PFAS ska hanteras och kommunen sedan genomför tillsyn enligt åtgärdsprogrammet så ska detta i slutändan leda till skarpa krav vid enskilda vattenförekomster. Likt grenar i ett träd ska de administrativa åtgärderna veckla ut sig och sedan i slutändan bli till fysiska åtgärder för våra vatten. 

Vattenmyndigheterna är därmed inte den myndighet som har möjlighet att kräva att fysiska lokala åtgärder utförs. Vi ska helt enkelt ta fram fakta och lösningar för att driva arbetet på ett strukturerat sätt i hela Sverige samt miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna i varje vattendistrikt. 

Åtgärdsprogrammen är likartade för de fem vattenmyndigheterna – eftersom de vänder sig till nationella myndigheter och alla kommuner. Men åtgärdsprogram blir lokala när de tillämpas i kombination med miljökvalitetsnormen vid varje vattenförekomst, till exempel i samband med tillsynsverksamhet eller tillståndsgivning. Och att lösningarna för att nå målen utformas lokalt och inte i ett centralt dokument stämmer med Sveriges förvaltningstruktur.

Planer och program kan visst rädda våra vatten, men bara om de följs. Och hittills har detta inte skett i tillräcklig utsträckning. Det är snarare det som är problemet. 

Annika Ekvall,
vattenvårdsdirektör Västerhavets vattendistrikt

För de fem vattenmyndigheterna i samverkan

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev