tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: Täby kommun svarar uppriktigt och ärligt

Vi har länge och enträget arbetat med att minska klimatbelastningen, detta genom en kombination av mål och åtgärder, skriver Täbys hållbarhetschef Gregor Hackman i en replik.

Publicerad: 25 maj 2022, 09:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gregor Hackman, hållbarhetschef Täby kommun, svarar på kritiken från Ett hållbart Täby om kommunens svar i rankningen Miljöbästa kommun. Foto: pressbild / TT


Klimat- och hållbarhetsarbetet har hög prioritet i Täby. Kommunens nya översiktsplan som fullmäktige klubbade i våras innehåller fem mål för en hållbar utveckling. Planen utgör också kommunens hållbarhetsprogram inom alla aspekter av hållbarhet; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi har länge och enträget arbetat med att minska klimatbelastningen, detta genom en kombination av mål och åtgärder. Låt mig ge några exempel:

1. Kommunens fastigheter energieffektiviseras och har konverterats till förnybar uppvärmning.

2. Kommunens fordon byts successivt ut mot sådana med lägre klimatbelastning.

3. Fjärrvärmen utvecklas för att minska klimatutsläppen.

4. Utvecklingen av bebyggelsen koncentreras i huvudsak till de stationsnära lägena för att bland annat möjliggöra hållbart resande.

5. Grön resplan, det vill säga olika mobilitetsåtgärder som exempelvis bilpool, erbjuds som alternativ till byggherrar som vill minska antalet parkeringsplatser.

”Under de senaste åren har kommunen dessutom arbetat fram en koldioxidbudget”

Under de senaste åren har kommunen dessutom arbetat fram en koldioxidbudget som går att ta del av på taby.se. Där finns även en lista över aktiviteter som bidrar till minskade koldioxidutsläpp för att i möjligaste mån klara Parisavtalets mål. Läs gärna mer på Täbys webbsida

Ända sedan Täbys klimat- och energistrategi togs fram för knappt tio år sedan har klimatarbetet blivit allt mer systematiskt. Det bygger på analyser och mål samt aktiviteter som genomförs och följs upp, bland annat i det årliga miljöbokslutet. Där framgår till exempel hur stor andel av livsmedel i kommunen som är krav-märkt, vilket också har koppling till livsmedlens klimatavtryck.

När Täby kommun svarar på enkäter, undersökningar eller på andra sätt medverkar i media gör vi det uppriktigt och ärligt. Nätverket Ett hållbart Täbys påstående om att kommunen snälltolkar klimatarbetet är fel. Det är också fel att påstå att Täby inte ha något systematiskt arbete när det gäller klimat och miljö – ovan nämnda plan är ett tydligt exempel på vårt systematiska arbete.

Från kommunens sida är vi alltid öppna för dialog och vi har flera gånger träffat Ett hållbart Täbys företrädare. Naturligtvis träffas vi gärna igen för att tala om hur Täby kan bli ännu bättre.

Gregor Hackman
Hållbarhetschef, Täby kommun

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev