måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: Vi accepterar inte barnarbete

Anette Rosengren, nordisk koncernchef för tobaksbolaget Philip Morris svarar nu på kritiken från A Non Smoking Generation.

Publicerad: 29 december 2021, 08:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anette Rosengren, nordisk koncernchef för tobaksbolaget Philip Morris svarar nu på kritiken från A Non Smoking Generation. Foto: Hakan Gustafsson


Ämnen i artikeln:

Social hållbarhet

A Non Smoking Generation utnyttjar varje tillfälle att fokusera på sin favoritfråga; att samtliga tobaks- och nikotinprodukter ska behandlas lika, oavsett produkternas olika skadegrad, och att inget tobaksbolag bedriver ett ansvarsfullt arbete i sin värdekedja. Nu senast blir det Musikhjälpen och deras tema barnarbete som får agera skäl för att återigen driva linjen att även mindre skadliga nikotinprodukter ska behandlas på samma sätt som de mest skadliga cigaretterna. 

Precis som andra industrier med global produktion måste säkerställa att underleverantörer respekterar mänskliga rättigheter och inte använder sig av barnarbete behöver tobaksindustrin göra det. Men att som A Non Smoking Generation gör dra alla över en kam motverkar syftet. Det är enbart genom att ställa krav på underleverantörer och agera socialt hållbart som vi kan få till stånd en positiv förändring. Detta gäller oavsett om det handlar om produktion av kläder, utvinning av metaller eller tobaksodlingar. Att måla med breda penseldrag och inte hålla sig till fakta riskerar att underminera det positiva arbete som A Non Smoking Generation kan göra för att inte barn och unga ska börja röka. 

Som världens ledande tobaksbolag verkar Philip Morris för att hela branschen ska få bättre arbetsvillkor. Vi accepterar inget utnyttjande av barn som arbetskraft hos våra leverantörer. 

Philip Morris har har satt upp en särskild Agricultural Labor Practices code som bygger på ILO-konventionernas fundamentala principer och rättigheter. Alla anställda hos våra leverantörer ska ha en självklar rätt att gå med i en facklig organisation och förhandla kollektivt om löner och rättigheter. Alla som arbetar i våra leverantörsled ska ha löner de kan leva på och arbetstider som ligger i linje med landets lagstiftning. Ingen ska behöva jobba mer än 48 timmar i veckan. 

Det finns flera arbetsmoment på tobaksplantanger som bedöms riskabla. Det kan handla om att arbeta med vassa verktyg, med gödnings- och bekämpningsmedel och att nikotin i höga doser kan ge förgiftning. Vi är tydliga med att våra leverantörer ska tillhandahålla arbetsplatser med en säker arbetsmiljö. Inga medarbetare ska utföra riskabla arbeten utan adekvat utbildning eller skyddskläder, och inga gravida eller ammande mammor ska arbeta med gödnings- och bekämpningsmedel.  

Upptäcker vi brister är första steget att tillsammans med våra leverantörer åstadkomma en förändring till det bättre. Vi samarbetar med Verité för att identifiera problemen och hitta lösningar på hur en förändring till det bättre kan ske. Verité samarbetar sedan 1995 med företag, regeringar och icke-statliga organisationer för att belysa kräkningar av arbetstagarnas rättigheter i leverantörsled och åtgärda dem. Om det inte blir en förbättring är den yttersta åtgärden att vi avslutar samarbetet. 

Att agera socialt hållbart handlar inte enbart om att säkerställa goda arbetsvillkor vid själva produktionen utan också om att få med tobaksodlarna på den transformation Philip Morris påbörjat. 

Det viktigaste vi kan göra för människors hälsa och välbefinnande är att fortsätta vår forskning och utveckling av mindre skadliga alternativ riktat mot de vuxna rökare som annars skulle ha fortsatt att röka cigaretter. Redan i dag har miljontals rökare världen över gått över från skadliga cigaretter till mindre skadliga produkter. En omställning som är bättre för folkhälsan och också för samhället i stort. Dessa nya produkter innehåller betydligt mindre tobak och därför handlar vårt sociala ansvarstagande också om att bistå tobaksodlarna i deras transformation, att gå från att odla tobak till att odla andra grödor. 

Philip Morris är fast beslutna att nå visionen om en rökfri värld, men vi är inte beredda att lämna alla de som i dag har sin försörjning på tobaksplantagerna i sticket. Vår omvandlig ska ske på ett socialt ansvarsfullt sätt där de ges möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet i en värld utan cigaretter. 

Anette Rosengren
Nordisk koncernchef, Philip Morris AB

Läs mer: Sätt stopp för industrin som utnyttjar barn

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Social hållbarhet

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev