måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Rösta ja till det nya reseavdraget!

Samtliga partier bör rösta ja till rättvisereformen som kommer minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet, öka jämställdheten, minska fusket och felen och stärka möjligheterna att bo, leva och arbeta på landsbygden. Den starka uppmaningen kommer nu från företrädare för Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen.

Publicerad: 11 april 2022, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Pierre Sandberg på Tågföretagen (t v), Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag och Johan Wadman på Svensk Kollektivtrafik uppmanar alla partier att rösta ja när det nya reseavdraget röstas igenom i riksdagen den 12 april. Foto: Pressbild


Efter årtionden av kritik mot att reseavdraget är orättvist, ökar klimatutsläppen, minskar kollektivtrafikresandet, leder till omfattande fusk och att avdraget framför allt används i storstadsregionernas utkanter har regeringen äntligen föreslagit att reseavdraget ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion.

Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Effekten har blivit att nio av tio som gör avdrag pendlar med bil, med konsekvensen att klimatutsläppen ökar.

Skatteverket har nyligen presenterat färsk statistik över fusket och felen med reseavdrag. Statistiken visar att problemet är betydligt allvarligare än vad finansministern säger. Det kostar inte 1,8 miljarder, utan 2,4 miljarder kronor per år. Svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader beror med andra ord på fusk och fel. Härigenom subventioneras bilister som inte har rätt att göra avdrag och bilister som inte har rätt att göra så stora avdrag som de gör, med ännu högre utsläpp som följd.

”Svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader beror med andra ord på fusk och fel.”

Reseavdraget har i stället för att bidra till en levande landsbygd framför allt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik ofta finns. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen, medan knappt en femtedel går till skogslänen. Reseavdraget är dessutom värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare. 

Reformen ska göras i två steg. Under våren ska riksdagen rösta om att förändra lagstiftningen och i höst om att höja skattereduktionen till 8 kronor per mil för att införas vis årsskiftet. För personer med vanliga inkomster (32 procents marginalskatt) motsvarar det en höjning av reseavdraget med 6:50 till 25 kronor per mil.

Kollektivtrafikresenärerna kommer bli vinnare med reformen, liksom de som är beroende av bil utanför storstadsregionerna. För personer med vanliga löner handlar det om flera tusen kronor mer i plånboken. 

”Kollektivtrafikresenärerna kommer bli vinnare med reformen”

En sjuksköterska som pendlar mellan Hörby och Lund kommer med förslaget få en skattereduktion på nästan 7 400 kronor. Med nuvarande reseavdrag får hon en skattelättnad med 5 700 kronor vid pendling med bil och 0 kronor om hon använder kollektivtrafik. 

Medan en lärare som bor i Vindeln och arbetar i Umeå kommer reducera sin skatt med 13 400 kronor om regeringens förslag går igenom riksdagen, jämfört med 11 100 kronor med dagens reseavdrag om han pendlar med bil och 1 300 kronor om han väljer tåget.

Med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion kommer alla pendlare beskattas lika, oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker. När kollektivtrafikresenärerna inte längre missgynnas kommer resandet med buss, tåg och övrig kollektivtrafik öka. Långt över 90 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel. Det innebär att varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin och Sveriges klimatpåverkan.

”Eftersom män i snitt tjänar mer än kvinnor och lönerna är högre i storstadsregioner så ökas jämställdheten och minskas de regionala skillnaderna.”

Genom skattereduktion i stället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. Oavsett inkomst. Eftersom män i snitt tjänar mer än kvinnor och lönerna är högre i storstadsregioner så ökas jämställdheten och minskas de regionala skillnaderna. För att jämna ut skillnaderna ytterligare ska reduktionen bli mer generös utanför storstadskommunerna. De som bor och arbetar i en storstadskommun får skattelättnad för den del av resan som är längre än 30 km, i övriga landet 15 km.  

När tidsvinstregeln tas bort och skattelättnaden görs avståndsberoende blir skattereduktionen både enklare att deklarera och kontrollera. Resultatet kommer bli kraftigt minskat fusk och fel.

Förslaget är med andra ord en rättvisereform som kommer minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet, öka jämställdheten, minska fusket och felen och stärka möjligheterna att bo, leva och arbete i landsbygd. Vi vill därför uppmana samtliga partier i riksdagen att hålla fast vid överenskommelsen i Landsbygdskommittén om att reformera reseavdraget och göra det avståndsbaserat. 

Johan Wadman
vd Svensk Kollektivtrafik

Anna Grönlund
branschchef Sveriges Bussföretag

Pierre Sandberg
förbundsdirektör Tågföretagen

Källa: Skattefelsrapport 2021

Fotnot: Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen driver tillsammans Nystart av kollektivtrafiken, som syftar till att öka kollektivtrafikresandet för att minska klimatutsläppen, vidga arbetsmarknadsregionerna och skapa förutsättningar för människor att leva och arbeta där de vill.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev