Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så gör vi fossilfria transporter hållbara – och fortsätter tjäna pengar på vägen

Med Volvo Cars i Olofström och den planerade Sydostlänken som exempel visar vi hur en fabrik, i väntan på elektrifierad järnvägsförbindelse, kan göra sina transporter fossilfria, hållbara och ekonomiskt konkurrenskraftiga, skriver Henrik Ny, hållbarhetsforskare vid Blekinge Tekniska Högskola, om en förstudie inom Vägväljarprojektet i Blekinge.

Publicerad: 8 april 2021, 10:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Henrik Ny, hållbarhetsforskare, Blekinge Tekniska Högskola.

Foto: BTH


Transportsektorn är en viktig pådrivare av både hållbarhetsutmaningen och klimatförändringarna. Den fungerar också som ett ’blodomlopp’ för hela samhällsstrukturen och är därmed också en förutsättning för att lösa dessa utmaningar.

Sådana lösningar måste ta ett globalt perspektiv men också fungera oberoende av skala. I linje med detta tar Vägväljarprojektet, med Blekinge som första exempel, ett helhetsgrepp på omställningen till ett attraktivt och hållbart regionalt transportsystem.

Alla Blekinges kommuner, länsstyrelsen, regionen, företag och statliga myndigheter är involverade. En viktig förutsättning såväl som en utmaning för Blekinge är att uppnå fossilfrihet för Sydostlänkens järnvägs- och vägförbindelse mellan Älmhult och Karlshamn med förbindelser till Sölvesborgs hamn. För närvarande är sträckan Älmhult-Olofström ett icke-elektrifierat järnvägsspår, medan Olofström-Karlshamns hamn och Olofström-Sölvesborgs hamn endast har vägförbindelser. Volvo Cars har ambitionen att bli klimatneutralt till 2040. Volvofabriken i Olofström vill därför ha en omställningsplan för fossilfri godstransport.

I en förstudie inom Vägväljarprojektet har kommunerna i Västra Blekinge bett SustainTrans-gruppen från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och NetPort Science Park att specialstudera godstrafikens omställningsmöjligheter längs Sydostlänken. Transporter till och från Volvo Personvagnar i Olofström har använts som en fallstudie för att undersöka hur man uppnår minst 40 procent klimatneutrala transporter fram till år 2025 på ett sätt som banar väg för att med fortsätta åtgärder kunna nå målbilden med helt fossilfria och hållbara alternativ från år 2030 och framåt. Med ”hållbart” menas här en fossilfrihet som inte uppnås på bekostnad av hållbarhet för andra sektorer som skogs- och jordbruk.

I studien gjordes bland annat en övergripande hållbarhetsanalys av om alternativa bränslelösningar skulle kunna minska ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetseffekter medan regionen väntar på en elektrifierad järnvägsförbindelse via Sydostlänken:

För utgångsläget år 2020 konstaterades att utöver klimatpåverkan har det dominerande dieselbränslet flera oacceptabla negativa hållbarhetseffekter såsom resursdrivna konflikter i fattiga länder längs leverantörskedjan och andra samhällskostnader som ännu inte har internaliserats i ekonomin.

För nuläget år 2021 blev huvudrådet är att byta från diesel till RME för alla befintliga lastbilar och/eller tåg. HVO100 kan vara ett alternativ om palmolja och palmoljerester (som har flera negativa konsekvenser för social hållbarhet) kan uteslutas. Detta antas dock bli svårt med tanke på att det redan är brist på HVO. Biogas är på flera sätt ännu bättre och nära marknadsmognad men praktiska tester visade att det i detta fall ännu inte finns lämpliga motoralternativ för alla transportbehov.

För år 2025 väntades det viktigaste nya alternativet för järnvägen Älmhult-Olofström bli bränslecellståg. På väg blir biogaslastbilar troligen marknadsmässiga även om de måste konkurrera med andra potentiellt mer effektiva användningsområden för biogasresursen. Andra möjliga bränslealternativ är etanol-diesel, el (via vätgasbränsleceller eller batterier) eller olika hybridkombinationer av dessa. Bränsleceller och batterier kan få råvarubrist på grund av beroende av sällsynta metaller vars gruvdrift också kan ge sociala risker. Dock kommer troligen nya materialval, återanvändning och återvinning vara på god väg att lösa problemen år 2025.

Efter år 2030 blir det viktigaste långsiktiga alternativet för Olofström-Älmhult elektrifiering av befintligt tågspår med eller utan renovering av spåret. Viktiga alternativ för transporter som går genom Olofström-Karlshamns hamn/Sölvesborgs hamn är elektrifierade tågspår, elvägar, samt batteri- eller bränslecellslastbilar. De metallrelaterade riskerna för bränsleceller och batterier har troligen hanterats genom övergång till nya tekniska lösningar.

Studien hittade alltså flera möjligheter att påskynda övergången till hållbara godstransporter längs Sydostlänken och här är några konkreta rekommendationer som formulerades baserat på studien:

Godsköpande företag som Volvo Cars bör på kort sikt gå till RME eller palmoljefri HVO, testa biogas som en övergångslösning och så snart det blir möjligt gå över till eldrift i någon form.

Transportörer får vara beredda på snabbt skiftande krav från godsköparna och bör därför där så är möjligt använda befintliga fordon, eventuellt konvertera dem och skjuta upp större fordonsinköp tills det blir mer tydligt vilka alternativ som vinner på lång sikt.

Kommunerna bör minska flaskhalsar och underlätta samarbete mellan godsköpare och transportörer för en mer optimal användning av fordon och mer hållbara transporter.

Nästa steg blir nu att inom Vägväljarprojektet följa upp med mer detaljerade kvantitativa studier där bränsle- och teknikval för gods- och persontransporter jämförs systematiskt och sätts ihop till färdplaner för hållbara transporter på både regional och kommunal nivå.

Henrik Ny,
hållbarhetsforskare, Blekinge Tekniska Högskola

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev