lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så kan fisket räddas för framtida generationer

Publicerad: 25 november 2019, 11:49

DEBATT. Fisket hotas idag av för stora fiskekvoter, klimatförändringar, ökande befolkningar och illegalt fiske. För att nästa generation ska få möjlighet att uppleva fisk och skaldjur som en del av sin vardagsmat behövs politisk handlingskraft och modiga beslut, skriver Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow och hållbarhetschef Åsa Domeij.


Fisket står inför stora utmaningar. Många fiskebestånd är överutnyttjade eller fullt utnyttjade. Klimatförändringar, för höga fiskekvoter, föroreningar, växande befolkningar och illegalt fiske är några av hoten. Enligt en utvärdering av SCB ligger Sverige inte i fas för att nå FN:s hållbarhetsmål om hav och marina resurser.

Och fiskefrågan är komplex. Samtidigt som den biologiska mångfalden i haven behöver skyddas, finns behov av att använda dess resurser. Utmaningen är att få fram tillräckliga volymer av hållbar fisk. När fisket blir sämre får det allvarliga konsekvenser för såväl ekosystem som ekonomi. Brist på fisk driver upp priserna, vilket gör den otillgänglig för många konsumenter.

På Axfood har vi som mål att all fisk i våra butiker ska komma från hållbara bestånd och ha grönt ljus i WWF:s fiskguide. Vi vill att hållbar fisk ska vara tillgänglig för alla svenska konsumenter även i framtiden. Därför föreslår vi följande åtgärder:

Minska fiskekvoterna. För att inte viktiga ekosystem ska rubbas behöver överutnyttjade fiskebestånd få återhämta sig genom minskat fiske och bra förvaltningsplaner. Besluten måste följa den vetenskapliga rådgivningen.

Inför kamerakontroller. Det är ett globalt problem att fisk dumpas i haven och att bara den fisk som ger mest betalt tas till vara. För att förhindra att oönskad fångst kastas tillbaka behövs kameraövervakning på fartygen.

Större mångfald av fiskar. Lax och torsk utsätts för ett onödigt högt fisketryck. Genom att äta en större variation av arter kan utveckling gå mot en mer hållbar konsumtion med mindre risker. På Axfood har vi nyligen utökat sortimentet med fler MSC-märkta arter från hållbara bestånd.

Mer hållbart vattenbruk. En nyckelfråga är att producera mer hållbart fiskfoder. Axfood deltar därför i ett innovativt projekt där fisk matas med insekter som fötts upp på matsvinn. Överskott av växtnäring tas tillvara inom jordbruket för att inte leda till övergödning. Det krävs även mer innovation och teknikutveckling av landbaserd fiskproduktion för att få fram större volymer av fisk.

Beståndsbedöm insjöfisk. Det kan finnas en hel del bestånd i svenska insjöar som lämpar sig för fiske. Vi vill att Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att beståndsbedöma insjöfisk för att ta reda på var hållbart fiske kan bedrivas. Det skulle ge nya förutsättningar för lokala fiskare och skapa jobb på landsbygden.

Spåra fisken. Spårbarhet av fisk måste bli bättre för att konsumenterna ska kunna se att den kommer från hållbara bestånd, till exempel genom ursprungsmärkning och spårbarhetskoder. Det måste också gälla vid val från en restaurangmeny. Därför behövs en obligatorisk ursprungsmärkning som även omfattar restauranger och kaféer.

Fler marina skyddsområden. Med marina skyddsområden får havens ekosystem en bättre chans att återhämta sig. Runt om i världen är marina områden skyddade på pappret utan att skyddet efterlevs i praktiken. Med rimliga kontrollinsatser skapas viktiga fristäder för hårt utnyttjade fiskebestånd.

Brist på fisk och skaldjur leder till högre priser. Det gynnar vare sig hushållens ekonomi eller hälsan. Fisket behöver baseras på ett hållbart utnyttjade av bestånden samtidigt som det satsas på innovation och långsiktiga lösningar. Övergödningen av våra vatten behöver också begränsas. För att få till en lösning krävs politisk handlingskraft. Det är besluten och handlingarna idag som avgör om nästa generation ska få möjlighet att uppleva fisk som en del av sin vardagsmat.

Klas Balkow
vd och koncernchef, Axfood

Åsa Domeij
Hållbarhetschef, Axfood

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev