fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så kan västsvenska företag bli en global drivkraft i klimatomställningen

Publicerad: 25 november 2021, 05:00

Markus Ekelund, 2050 Consulting och Johanna Stakeberg, CSR Västsverige ser ett moment 22 som måste brytas.

Det har uppstått ett moment 22 där många företag avvaktar ett ökat utbud av klimatsmarta lösningar, leverantörer inväntar en ökad efterfrågan samtidigt som näringslivet och politiken inväntar varandra. Det skriver Markus Ekelund på 2050 och Johanna Stakeberg på CSR Västsverige och ger konkreta förslag på lösning.

Ämnen i artikeln:

COPKlimatpolitikCsrEkologisk hållbarhetHållbara städer

När världen tar steg framåt efter Cop26 i Glasgow är det viktigt att göra detsamma i Västsverige. Västsvenska företag sitter på globala lösningar men ambitionerna behöver skärpas för att frigöra dess potential, visar en ny undersökning. 

Utfallet på Cop26 lär analyseras i veckor men en slutsats står klar: klimatfrågan prioriteras allt högre. Möjligheterna med omställningen är stora, men många väntar på att någon annan skall ta det första steget, vilket en ny studie med 100 västsvenska företag visar. Studien är genomförd av 2050, i samarbete med CSR Västsverige. Många företag avvaktar ett ökat utbud av klimatsmarta lösningar, leverantörer inväntar en ökad efterfrågan, samtidigt som näringslivet och politiken inväntar varandra. Det har uppstått ett moment 22, en höna-eller-ägget-situation eller på ren göteborgska ”för mycket tjôt och för lite verkstad”.

Västsverige, med en stor andel producerande industri, står inför extra stora utmaningar med större utsläpp per invånare än det svenska genomsnittet. Men möjligheterna är stora för de västsvenska företagen. Utifrån studien kan vi dra flera slutsatser om vad som måste göras för att förverkliga dessa möjligheter:

1. Sätt absoluta utsläppsmål. 75 % av de svarande företagen har satt någon typ av klimatmål. Hälften har satt absoluta mål, vilket är ett måste då koncentrationen av koldioxid i atmosfären inte tar hänsyn till utsläpp jämfört med ett företags omsättning. Alla företag bör omgående formulera absoluta mål.

2. Kartlägg utsläppen i hela värdekedjan. Anmärkningsvärt följer inte fler än hälften av de svarande bolagen upp sina utsläpp och endast en dryg fjärdedel följer upp väsentliga utsläpp i värdekedjan. Detta trots att majoriteten av företagens utsläpp uppstår utanför den egna verksamheten, med utmaningar inom transporter, tillgången till förnybar energi och alternativ till fossila råvaror. Samtidigt sitter många västsvenska företag på lösningarna. För att driva på utvecklingen av västsvenska lösningar och undvika att företag och politiker satsar på fel åtgärder, bör alla företag beräkna och redovisa väsentliga utsläpp i hela värdekedjan.

3. Samverka och ställ krav. De svarande företagen ser både låg efterfrågan från kunder och få tillgängliga lösningar hos leverantörer som stora hinder. Relativt få företag erbjuder i dag information om produkters och tjänsters klimatprestanda. Alla företag bör erbjuda sina kunder och fråga sina leverantörer om olika alternativs klimatprestanda och gemensamt söka lösningar för att minska utsläppen i värdekedjan. Det är även helt centralt att offentliga upphandlare ställer krav på klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv.

4. Stöd till mindre bolag. Småföretag har sällan kapacitet eller kompetens att driva omställningen, men står tillsammans för betydande utsläpp. Politiker och intresseorganisationer behöver koordinera de mindre företagens resa genom stöd till klimatberäkningar och branschspecifika eller branschöverskridande initiativ. Exempel på sådana initiativ är CSR Västsverige och Swedish Textile Initiative for Climate Action.

5. Tuffare lagstiftning. Företagen önskar tydligare spelregler för att möjliggöra en bredare omställning inom näringslivet. Två av tre företag efterfrågar skatter, ekonomiska incitament och tuffare lagstiftning för att kunna konkurrera på lika villkor. Beslutsfattare på lokal och nationell nivå uppmanas därför att avsluta tvekans tidevarv och införa en skapare klimatpolitik.

”Beslutsfattare på lokal och nationell nivå uppmanas därför att avsluta tvekans tidevarv och införa en skapare klimatpolitik.”

För att Västsverige ska bli en vinnare när världen nu tar sig an klimatkrisen måste företag, det offentliga och politiker agera för att tillsammans frigöra den stora potentialen hos de västsvenska företagen och göra Västsverige till en drivande aktör i omställningen. En omställning som bidrar till ökad konkurrenskraft, arbetstillfällen och livskvalitet i en värld utan farlig klimatpåverkan.

Markus Ekelund
vd 2050 Consulting

Johanna Stakeberg
verksamhetschef CSR Västsverige

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev