Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så kan vi minska byggbranschens klimatpåverkan

Vi i byggbranschen måste bli bättre på att bygga mer klimatsmart om vi vill vara med och bidra till en positiv förändring och det finns flera effektiva åtgärder att ta till. Det skriver experter på hållbart byggande från PE Teknik & Arkitektur.

Publicerad: 2 november 2020, 15:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Bygg- och fastighetssektorn står i dag för cirka 20 procent av klimatutsläppen i Sverige och vi är inte i närheten av att nå den uppsatta målnivån. En grundproblematik är att det ofta handlas upp samma tekniska lösning och materialval som vid förra projektet och att inte budget avsätts för att göra livscykelanalyser och överväga klimatsmarta material- och systemval. Detta trots att hållbara lösningar finns tillgängliga på marknaden.

Det handlar till viss del om att kunskapen om klimatpåverkan av de inbyggda materialen i byggnader generellt sätt är mycket låg. Detta trots att klimatpåverkan till följd av utvinning av råmaterial, transporter, tillverkning och själva byggskedet ofta överstiger driftskedets påverkan med flera årtionden. Det innebär att vi under de senaste åren i mångt och mycket silat myggor och svalt kameler i jakten på att spara några kWh/m2 energianvändning i driftskedet. Det framgår tydligt i flera rapporter, bland annat från IVL Svenska Miljöinstitutet.

En annan avgörande orsak är att det i dag inte finns något etablerat styrmedel som gynnar de projekt som är klimatsmarta eller straffar de som inte är det. Regeringen är dock inte helt passiv, utan som en del i arbetet med att minska klimatpåverkan har man för avsikt att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022. Men detta är enbart en deklaration, det vill säga en nulägesredovisning av klimatpåverkan. Vi är fortfarande långt ifrån att minska vår påverkan i den omfattning som krävs för att nå våra nationella klimatmål. 

Ofta krävs ett ekonomiskt incitament för att hållbarhetsfrågor ska prioriteras i större utsträckning. Exempelvis har efterfrågan på miljöcertifieringar ökat kraftigt sedan företag började ge ut gröna obligationer samt att storbankerna öppnat upp för möjligheten att ansöka om gröna lån. Trots att certifieringarna sedan länge bidragit till lägre energianvändning, bättre inomhusklimat, minskade vakanser och mer nöjda hyresgäster så var det inte förrän projekten mycket tydligt kunde räkna hem certifieringen i ekonomikalkylen som efterfrågan sköt i höjden. Liknande lösningar krävs för att öka fokus på att bygga mer klimatsmart. De goda projekten måste helt enkelt gynnas ekonomiskt.

Utifrån nuläget och de klimatmål som satts upp måste vi alla inom bygg- och fastighetssektorn höja ambitionsnivån. Här är fyra områden som var för sig, men helst tillsammans, kan minska klimatpåverkan:

Byggnaders klimatbudget måste beslutas. Det måste beslutas hur stor klimatpåverkan som byggnader får lov att ge upphov till, på samma sätt som Boverket tydliggör en byggnads energiprestanda, gällande energianvändningen. Idag finns det inga sådana gränsvärden för klimatpåverkan att förhålla sig till. Det finns förslag från Boverket om att sätta lagstadgade nivåer för gränsvärden år 2027 som sedan successivt skärps men vi anser att detta är ett för passivt tillvägagångssätt.

Krav på minskad klimatpåverkan i upphandlingar. Då ingen högre instans ställer krav på minskade utsläpp måste myndigheter, kommuner och övriga beställare ställa högre krav på de klimatmässiga aspekterna av byggandet. För att vi ska kunna nå målen som satts upp av regeringen krävs större fokus på klimatpåverkan i alla upphandlingar.

Alla specialister måste förstå sin roll utifrån helheten. Samarbetet mellan olika discipliner och kompetenser måste öka. Idag är det fortfarande många företag och konsulter som arbetar i stuprör och många beställare handlar upp tjänsterna var för sig. Genom ett ökat samarbete mellan olika discipliner och kompetenser i byggprocessens alla skeden förstår alla sin del i projektets helhet och slutresultatet blir bättre.

Bättre ekonomiska incitament. Det måste bli mer ekonomiskt lönsamt att arbeta med klimatsmarta byggnader. De som bygger klimatneutralt eller byggnader med låg klimatpåverkan ska helt enkelt premieras. Det kan vara genom att ge ut klimatobligationer, ränterabatter, klimatsmarta lån eller andra liknande ekonomiska incitament.

Det är tydligt att vår bransch inte är tillräckligt bra på att bygga klimatsmart och att det måste till en förändring. Kunskapen finns bland de arkitekter, ingenjörer och specialister som är i framkant men vi måste bli bättre på att dela den med varandra.

Alla måste också förstå sin roll i att bygga mer klimatsmart, det gäller både den privata och offentliga sektorn såväl som vi experter. Vår bransch har börjat hitta vägar fram med samarbeten såsom exempelvis LFM30 i Malmö och SGBC:s (Sweden Green Building Council) certifieringssystem NollCO2 men fler initiativ behövs där kunskap och ambitioner delas. Sen går det inte att blunda för betydelsen av ekonomiska incitament och här krävs det att ledande befattningshavare vågar ta de nödvändiga besluten.

Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar att ta dessa frågor på allvar. För att nå målen och minska utsläppen av växthusgaser måste vi bygga mer klimatsmart. Genom att arbeta i team över företags- och organisationsgränser kan vi skapa innovativa och hållbara lösningar som formar en klimatsmart utveckling av våra byggnader, städer och infrastruktur.

Filippa Persson,
Miljökonsult på PE Teknik & Arkitektur

Torbjörn Nordgren,
Miljökonsult på PE Teknik & Arkitektur

Marika Axén,
Arkitekt SAR/MSA på PE Teknik & Arkitektur

André Persson,
Miljökonsult på PE Teknik & Arkitektur

Oscar Stanser,
Konstruktör på PE Teknik & Arkitektur

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.