fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Säkra samhället nu och i framtiden

Vår omedelbara och framtida trygghet måste säkras. Vi har krig i Europa samtidigt som klimat- och artkriserna blir allt värre. Det skriver Isadora Wronski, chef för Greenpeace Sverige och levererar en åtgärdslista.

Publicerad: 17 mars 2022, 16:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Isadora Wronski, chef för Greenpeace Sverige, varnar för att hamna ur askan i elden. Foto: Greenpeace


Ämnen i artikeln:

Skyddad naturKlimatanpassning

Just nu fattar EU:s ledare beslut om hur unionen ska klara sig utan rysk energi och andra varor. Tyvärr verkar man inte ha insett att problemet går djupare än vem som levererar fossila bränslen då fokus ligger på att hitta nya leverantörer, i stället för att minska konsumtionen. Alla inser att råvaruimport som förvärrar pågående krig och lidande är oacceptabel, men vi hamnar ur askan i elden om vi förvärrar klimat- eller artkrisen.  

De enda långsiktiga lösningarna är att investera i decentraliserade samhällssystem som utgår från naturnära principer, ekosystemens och människors behov. System som ökar livskraften och skapar möjlighet till fortsatt utveckling. Dit kommer vi bara genom att drastiskt minska mängden resurser och energi som vi använder i samhället och låta det som används cirkulera. 

”Dit kommer vi bara genom att drastiskt minska mängden resurser och energi som vi använder i samhället och låta det som används cirkulera.”

I dag konsumerar vi resurser som om vi hade fyra planeter i stället för en. Vårt ekonomiska system kräver ständig tillväxt och baserar sig på exploatering av människor och natur. Det skapar överkonsumtion hos de rikaste och ökar klyftor och sociala konflikter. Människor reduceras till konsumenter, demokratin försvagas och vi blir sårbara för envåldshärskare.

Matpriserna rusar, men lantbrukarna har det svårt att gå runt. Konstgödsel, där Ryssland står för 20 procent av importen, är gjort med fossilgas och dieselpriserna slår rekord. Djuruppfödningen kräver enorma ytor land och vatten från länder där det är brist på båda samtidigt som foderkostnaderna ökar. Redan före invasionen av Ukraina var det uppenbart att nuvarande skogsbruk och jordbruk inte håller utan måste ställas om: bli naturnära, regenerativt och inte förlita sig på importerade fossila råvaror.

World Economic Forums årliga riskrapport och IPCC:s senaste rapport ger ett entydigt och alarmerande budskap, vi står inför enorma kriser. Om det inte räcker med covid och krig i Europa för att vi ska vakna upp och ställa om vår ekonomi och våra samhällssystem, vad krävs det då?  

”Om det inte räcker med covid och krig i Europa för att vi ska vakna upp och ställa om vår ekonomi och våra samhällssystem, vad krävs det då? ”

I stället för att fundera över nästa steg för den mänskliga utvecklingen tvingas vi nu att fokusera på basala behov så som säkerhet, tak över huvudet, värme, matförsörjning och transporter både i närtid och i framtiden. Halva Sverige googlar på närmaste skyddsrum och funderar på om man har mat, vevradio och vattendunkar. Det har känts långt borta och främmande för oss här i vårt trygga, välmående land där vårt ansvar inte avspeglar sig i vår utsläppsstatistik och där vi har kunnat blunda för var oljan eller kärnbränslet i reaktorerna kommer ifrån. När IEA säger att en enda grad lägre inomhustemperatur sparar tio miljarder kubikmeter fossilgas i EU, blir det lite tydligare hur saker och ting hänger ihop. 

Miljarderna i pandemins stödpaket gick till att upprätthålla det system som inte längre tjänar oss, i stället för att skapa något bättre, hållbart och rättvist. Låt oss inte upprepa det misstaget. Nu ser vi hur dyrt det står oss att lyssna på oligarker och storbolag snarare än att se till människors och naturens behov. 

”Miljarderna i pandemins stödpaket gick till att upprätthålla det system som inte längre tjänar oss, i stället för att skapa något bättre, hållbart och rättvist. Låt oss inte upprepa det misstaget.”

Magdalena Andersson och Sveriges regering måste lyfta blicken och inte bara se till hur vi löser de mest akuta problemen. De måste påbörja omställningen till ett resilient och säkert samhälle och driva på EU att göra långsiktigt säkra och hållbara satsningar. 

Var transparent kring systemutmaningen – redovisa alla utsläpp och inför årliga minskningsmål för samtliga, inklusive biogena utsläpp, utsläpp från konsumtion och utrikes transporter.

Reglera samhällsekonomin så att den håller sig inom planetära och sociala gränser. Överge mål om BNP-tillväxt, ta kontroll över finanssystemet och frånta affärsbankerna möjlighet att skapa pengar.

Investera i kraftiga resurs- och energiminskningar: Använd de offentliga finanserna och reglera finansbranschen för att strypa pengakranen till allt som ödelägger vårt klimat, vår miljö och vår framtid.

Skydda minst 30 procent av all natur. Det är ett minimum för vad de livsupprätthållande ekosystemen kräver för att kunna återhämta sig och överleva. 

Trygga vår matförsörjning och vårt skogsbruk. All verksamhet måste utgå ifrån naturnära principer och respektera ekosystemens behov. Resiliens och självförsörjning finns i det småskaliga, mångfaldiga och lokala.

Förnybart räcker inte: All energiproduktion måste vara hållbar och säker. Kärnkraft, CCS, bioenergi och sopförbränning går bort. Satsa på effektivisering, storskalig solvärme och snabb uppskalning av sol och vind.  

Industrin ska regleras, inte sätta agendan: Resurs- och energianvändning måste ner i absoluta tal, affärsmodeller behöver ställas om i grunden och alla resursflöden bli cirkulära. 

Isadora Wronski
chef för Greenpeace i Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev