lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sälens nya flygplats är ett hån mot framtida vintrar

Idag den 22 december landar de första flygen från Bromma, Ängelholm och Växjö på Scandinavian Mountains Airport. Därmed slår aktörerna bakom Scandinavian Mountains Airport och politikerna som stöttat projektet ännu en spik i kistan för skidåkningen i Sälenfjällen, och för framtidens vita vintrar. Det skriver företrädare för Protect Our Winters

Publicerad: 22 december 2019, 14:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Maja Tössberg, Joel Lundberg, Johan Ahlgren, och Erik Huss, från organisationen Protect Our Winters


Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Det relativt stabila klimat som präglat vår planet under Holocen, de 10 000 åren efter senaste istiden, har gjort det möjligt för vårt moderna och avancerade samhälle att växa fram. Men klimatet förändras nu snabbt på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser.

De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen stigit med 1,2 grader. Om inte den globala uppvärmningen begränsas till max två grader (men helst stannar vid 1,5 grader) riskerar planeten att kastas ur balans. Och det har redan börjat få katastrofala konsekvenser för människor, djur och natur. 

Snö har en kraftfull förmåga att åskådliggöra och konkretisera klimatförändringarna. Vi ser redan i dag hur dagarna på berget, i skidspåret och pulkabacken blir färre för varje år som går. Sedan slutet på 1970-talet har antal snödagar i södra Norrland minskat med drygt en månad och i södra Sverige har antalet snödagar halverats. Det väcker känslor och får fler och fler att vilja agera för att minska sin egen och samhällets klimatpåverkan. Detta ser vi inom Protect Our Winters dagligen i vårt arbete med att lyfta klimatfrågan inom snösporten. 

Med hjälp av forskning och klimatmodeller kan vi förutspå hur vintern kommer att se ut i framtiden beroende på hur snabbt temperaturen stiger. Om vi fortsätter leva som i dag och låter den globala uppvärmningen fortgå hotas Sälenfjällen och andra sydliga skidorter av allt kortare vintrar. 

För våra barnbarn innebär det att antalet skiddagar går från att räknas i månader till att bli några veckor, eller till och med dagar. Nya förbättrade klimatmodeller indikerar dessutom att de tidigare modellerna kraftigt underskattat hastigheten på klimatförändringarna. Om vi däremot snabbt ställer om till ett hållbart samhälle så ser framtidsbilden betydligt ljusare ut, både för Sälenfjällen och för mänskligheten i stort. Men nu är det bråttom. 2030 ska utsläppen från transportsektorn vara nere på noll, enligt det klimatpolitiska ramverket – den så kallade Klimatlagen.

Det är mot denna bakgrund som vi starkt ifrågasätter satsningen på Scandinavian Mountains Airport, en internationell flygplats i Sälenfjällen. Att uppmuntra och möjliggöra ökat flygande – något som vi alla vet har en mycket negativ miljö- och klimatpåverkan – är ett ta ett sjumilakliv mot fortsatta utsläpp, mindre snö och kortare vintrar. 

Att bygga en flygplats i Sälen är en satsning som tydligt symboliserar den kortsiktighet och trångsynthet som ligger bakom klimatförändringarna och andra hållbarhetsutmaningar. Fokus läggs på snabba ekonomiska företagsvinster, eventuella arbetstillfällen och skatteintäkter som kan skapas i dag, utan att inse att vi får betala tillbaka mångdubbelt i morgon. 

Forskning från Stockholms universitet visar att besökare redan i dag väljer bort just Sälenfjällen när vintrarna blir allt kortare. Samtidigt backar inrikesflygen kraftigt som en konsekvens av att resenärer aktivt väljer mer hållbara resealternativ. Under senaste året har inrikesflyget minskat med 11 procent. Detta gör satsningen på en flygplats i Sälen än mer svårbegriplig. Vinterturister efterfrågar i allt större utsträckning klimatsmarta transportlösningar, inte fossil- och utsläppsintensiva inrikesflyg. 

Lösningar för en snörik framtid

Vi inom Protect Our Winters förordar transport- och samhällslösningar som minimerar negativ påverkan på miljö och klimat, allt för att skapa goda förutsättningar för fortsatt friluftsliv och skidsport i en ren natur. I fallet med skidåkningen i Sälenfjällen skulle den miljard kronor (varav 250 miljoner från skattepengar) som nu har satsats på en flygplats kunna räcka en bra bit på vägen till klokare lösningar, och som ligger i linje med Parisavtalet och en mer snövänlig framtid:

Utbyggnad av järnväg från Mora till Sälen – tåg släpper i Sverige ut i genomsnitt 40 000 gånger mindre per passagerarkilometer än flyg.

Utökad laddinfrastruktur för elfordon – andelen laddbara bilar ökar starkt, men kommer vara beroende av en utbyggd laddinfrastruktur i likhet med bensinstationerna.

Utbyggnad av vind- och solenergi i Dalarna – ju mer lokalt producerad el, desto mer effektivt och mindre sårbart för störningar.

Lokal distribution av HVO100 till regionala bussar – biobränsle till tung trafik kan minska klimatpåverkan med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. 

Om aktörerna bakom Scandinavian Mountains Airport hade lyssnat på Sveriges vintersportare hade de åtminstone försökt vidta åtgärder för att minimera flygplatsens negativa påverkan på vårt klimat. Likt Heathrows flygplats utanför London hade man till exempel kunnat ge rabatt på landningsavgifter för flyg med hög inblandning (minst 50%) av biobränsle. En ännu bättre lösning hade varit att avvakta med en flygplats i Sälenfjällen till dess att elflyg utvecklats och tagits i drift reguljärt – något som kanske ligger 10 till 20 år fram i tiden. 

Men så lång tidshorisont tycks inte bolagen bakom flygplatsen vara intresserade av att arbeta mot. Inte heller verkar de vara villiga att väga in de konsekvenser som deras strävan efter profit i dag har på lite längre sikt. 

Maja Tössberg,
styrelseledamot

Joel Lundberg,
ordförande

Johan Ahlgren,
fil.dr i ekologi och grundare

Erik Huss,
glaciolog och rådgivare

Protect Our Winters (POW) är en passionsdriven global rörelse med syftet att mobilisera snösporten i klimatfrågan. I Sverige har POW 400 medlemmar, 2000 supportrar och ett 20-tal vänföretag inom både skidsporten och outdoorsektorn. Målet är att maximera möjligheten för skidåkning på natursnö genom att minimera klimatskadlig verksamhet.

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev