måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Samarbete och innovation tog oss hit, så ska det ta oss vidare

Biobränslealternativ kommer att behöva hjälpa till minst de kommande 20 till 30 åren. Tanken att förbjuda förbränningsmotorn känns fel när man borde förstå bättre och fasa ut det onda det vill säga de fossila bränslena, skriver Per-Arne Karlsson,
direktör public affairs St1 Sverige.

Publicerad: 3 juni 2021, 09:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Per-Arne Karlsson är direktör för public affairs på St1 Sverige. Foto: St1 och Denis Dervisevic
Vi har de senaste 30 åren arbetat med att ta fram nya drivmedel som successivt erhållit förbättrade egenskaper, både vad avser prestanda, miljö och klimat. Utan biodrivmedel i omställningen hade transportsektorn inom EU i dag varit över 98 procent fossil. Så hur fortsätter resan se ut och när kan lösningarna vara på plats i den omfattning som behövs för att vårt förnybara samhälle ska kunna fungera med hållbara mobilitetslösningar?

Vi behöver inte hitta en enskild vinnare utan vi bör bejaka att en palett av lösningar behövs. Med utgångspunkten att vi behöver flera alternativ och energilösningar kommer här några av dessa.

Storskalig produktion av grön el och tillhörande infrastruktur är en nödvändig möjliggörare för hela energiomställningen. El kommer att behöva användas både direkt som energibärare och indirekt som pusselbit i nya lösningar till exempel i vätgasproduktion. Här är det uppenbart att vi ska bejaka och påskynda de sektorer där elektrifieringen kan ske snabb och relativt enkelt till exempel personbilar och lätta lastbilar. Vi måste samtidigt fortsätta att hantera ”bryggan” till övriga sektorer såsom flyg, marin, tung trafik och industri på ett klokt sätt och successivt fasa ut de fossila energibärarna med hjälp av några av alternativen som jag beskriver nedan.

Power-to-Liquid och elektrobränslen, även ibland kallade syntetiska bränslen har en enorm potential. En av de tydligaste fördelarna med dessa bränslen är att de är kompatibla med redan existerande flytande och gasformiga bränslen. Detta vad avser användning och infrastruktur kring lagring och distribution. Till exempel kan E-metanol användas som eget direkt bränsle men även vidareförädlas till flytande bränsle för samtliga transportslag.

Gas i olika former kommer att finnas med på resan. Vätgas och biogas, flytande och gasformigt. De kommer att finnas som energibärare i den övergripande energiomställningen både som direkt och indirekt lösning.

Biobränslen finns här och nu. Vi har en infrastruktur, fordon och tekniker som fungerar bra just nu. Flytande biobränslen kommer att vara med under många år framöver. Det är konkurrens om råvaror för många biobränslen och därför är det även viktigt att vi parallellt även bygger vidare på kunskapen kring att använda rest och avfallsprodukter i dessa lösningar. Bioråvaror ska räcka till många olika saker samtidigt som ekologisk mångfald och balans måste beaktas med respekt och försiktighet. Exempel på bränslen som kommer att hjälpa till är etanol och HVO-diesel i olika former för inblandning i flyg- och transportsektorerna.

Flytande biobränslen kommer att behöva hjälpa till minst de kommande 20–30 åren. Tanken att förbjuda förbränningsmotorn känns fel när man borde förstå bättre och fasa ut det onda det vill säga de fossila bränslena. Biobränslen är fortsatt en del av lösningen till motorteknik. Med detta sagt så kommer förbränningsmotorn över tid att fasa ut sig själv och i framtiden så blir den en del av historieberättelsen. Då ersatt av ny teknik som genom en balanserad energiomställning kunnat tas fram för att fullt ut stödja våra nya mobilitetsbehov. Smart användandet av befintlig infrastruktur är en av ”bryggorna” till en snabbare och kostnadseffektivare omställning.

Det vi inte vet om framtidens energisystem i dag gör att det kommer att bli som en resa i tv-programmet ”På spåret”. Flera delvis okända anhalter på väg mot slutstationen ”Ett fossil oberoende energisystem”.

Nya råvaror, nya energibärare, ny teknik allt detta kommer att göra att om 10–20 år så har vi ett energisystem där vi i dag inte kan se detaljerna utan mer inriktningen. Tekniksprång och uppskalning måste börja nu. Därför är riskdelning, samarbete och nya affärsmodeller kritiska här och nu.

Per-Arne Karlsson,
direktör Public Affairs St1 Sverige

 

 

 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev