söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sätt mätbara mål för återbruk redan i dag

För att få verklig effekt i arbetet med cirkulär ekonomi behöver man sätta mätbara mål för återbruk. Ett bra område att börja med som snabbt ger påtagligt resultat är möbler. Sveriges kommuner och regioner är en viktig pusselbit i att sätta fart på den cirkulära ekonomin. Klimatkrisen väntar inte så börja redan i dag, skriver Anna Forsberg, vd för Loopfront.

Publicerad: 14 juli 2022, 07:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Forsberg, vd Loopfront vill se mätbara mål för återbruk. Foto: Loopfront / Nannapat Pagtong


Ämnen i artikeln:

ÅteranvändningCirkulär EkonomiKonsumtionAvfallAvfallsförbränning

Om Sveriges kommuner skulle tänka och arbeta mer cirkulärt – det vill säga återbruka mer och minska nyinköp av produkter – skulle våra kommuners klimatmål nås snabbare. Jag upplever att många av Sveriges kommuner och regioner vill jobba mer cirkulärt men har svårt att komma i gång. I dagsläget är det få kommuner som satt upp mätbara mål för sin cirkulära ekonomi. Ett sätt att komma i gång är att börja inventera det man redan har. Hur ska inköpare och anställda i kommunen kunna fatta välinformerade och hållbara beslut om nyinköp om de inte vet vad som redan finns? Alla kommuner kan ta reda på hur stor deras besparingspotential är. Nästa steg är att sätta upp mätbara mål för hur mycket man vill återbruka.

Det finns en enorm hävstångseffekt i att våga sätta siffersatta mål. När Askers kommun bestämde sig för att återbruka 80 procent av sina möbler fick det tydliga resultat. Under ett år sparade de 60 ton avfall och reducerade kommunens koldioxidutsläpp med över 100 ton. Det motsvarar energiförbrukningen för hela kommunen under 2017. Därtill har de sparat över 11 miljoner kronor, tack vare att de sluppit köpa in nya möbler.

”Under ett år sparade de 60 ton avfall och reducerade kommunens koldioxidutsläpp med över 100 ton. Det motsvarar energiförbrukningen för hela kommunen under 2017.”

Om 30 kommuner av samma genomsnittliga storlek skulle återbruka 80 procent av sina möbler skulle det resultera i en minskning av den gemensamma avfallsmängden med cirka 1 800 ton och koldioxidutsläpp med cirka 3 000 ton. Tänk då vad resultatet skulle bli om alla Sveriges kommuner satte samma mål för återbruk!

I april i år presenterades Circularity GAP Report Sweden där Sveriges materiella fotavtryck redovisas. Rapporten slår fast att Sveriges ekonomi är relativt koldioxidsnål tack vare en elproduktion med låga koldioxidutsläpp – men samtidigt förbrukar vi för mycket naturresurser och är långt ifrån cirkulära. Sverige som land använder i alltför hög grad jungfruliga resurser i stället för att återbruka och återvinna. Ett område där användningen av resurser behöver minska är konsumtion. Rapporten uppskattar att Sveriges materiella fotavtryck kan sänkas med 0,3 procent enbart genom att fler möbler återbrukas, repareras och designas om, samtidigt som nya möbler produceras mer hållbart.

”Sverige som land använder i alltför hög grad jungfruliga resurser i stället för att återbruka och återvinna.”

Här kan Sveriges kommuner och regioner vara ett föredöme och göra en betydande miljöinsats genom att helt enkelt använda det man redan har. Möbler är ett förhållandevis enkelt område att börja jobba med för en kommun som vill bli mer cirkulär. Ökat återbruk av möbler bidrar rejält till att minska kommunens materiella fotavtryck. Den kommun som väl startat med ett systematiskt återbruk har lättare att gå vidare med återbruk inom fler områden. Erfarenhet från arbete med fler kommuner visar att det går att uppnå stora besparingar genom att börja med något tydligt och greppbart. Inte att sitta och vänta och hoppas att den cirkulär ekonomin löses av någon annan eller kommer av sig självt. Det krävs både tydliga mål och ett systematiskt arbetssätt. Sveriges kommuner och regioner är en viktig pusselbit i att sätta fart på den cirkulära ekonomin. Klimatkrisen väntar inte så börja redan i dag!

Anna Forsberg
vd för Loopfront Sverige

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev