söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Scope 3 innebär nya utmaningar och möjligheter: ”Ställ om hela affären”

Publicerad: 22 juni 2022, 12:54

Claes Johansson Hållbarhetschef, Lantmännen, Lisa Wahlström, Coca-Cola Europacific partners Sverige och Ulf Wikström, Stockholm Exergi är några av 11 hållbarhetsexperter som nu vill se ökade ambitioner i scope 3.

Det handlar om att ställa om hela affären – 70 procent av de totala utsläppen sker i värdekedjan. Därför blickar Hagainitiativet framåt med nya ambitiösa målsättningar mot 2030 som inkluderar hela värdekedjan. Det skriver elva hållbarhetsexperter på Aktuell Hållbarhets debattsida.

Ämnen i artikeln:

LeverantörskedjaHållbara AffärerKlimatutsläppMiljöutsläppUtsläpp

AHr

Aktuell Hållbarhet redaktionen

redaktion@aktuellhallbarhet.se


I IPCC:s senaste rapport är budskapet tydligt; vi måste agera nu och utsläppen behöver halveras varje årtionde fram till 2050. Misslyckas vi med att minska klimatpåverkan riskeras förutsättningarna för jordens ekosystem och samhällen. Ambitionerna behöver femfaldigas för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Utsläppsminskningarna behöver därmed accelereras och vad som görs fram till 2030 spelar en avgörande roll. 

När Hagainitiativet grundades 2010 sattes klimatmål om att alla företagen skulle minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020. 11 av 12 företag klarade målen. Nu blickar vi i Hagainitiativet framåt med nya ambitiösa målsättningar mot 2030 som inkluderar hela värdekedjan. Vi ser utmaningar och möjligheter, och för att lyckas minska våra utsläpp ytterligare behöver även andra företag i värdekedjan minska sina utsläpp. Det behövs också en mer ambitiös klimatpolitik.

Stora insatser har gjorts för att minska utsläppen i våra egna verksamheter och nu lägger vi ytterligare fokus för att påverka hela värdekedjan. Detta är naturligt eftersom i genomsnitt 70 procent av de totala utsläppen sker i värdekedjan, enligt Greenhouse Gas Protocol. Då scope 1 och 2 till stor del handlar om att ställa om den egna verksamheten, handlar scope 3 om att ställa om affären.

För att lyckas med detta är vi beroende av att kunder och leverantörer är med på resan för en minskad klimatpåverkan. Det är betydligt mer komplicerat och kräver ett annat angreppssätt. Vi miljö- och hållbarhetschefer för medlemsföretagen i Hagainitiativet har under de senaste åren kartlagt våra scope 3-utsläpp, satt mål, identifierat möjligheter och problem och redovisar nu resultatet i årets klimatbokslut.

För att få till den nödvändiga omställningen ser vi att det krävs högre ambitioner, av både företag och politik:

Det behövs högre ambitioner och mål i värdekedjan. Företagen har en avgörande roll för att påverka att fler aktörer i värdekedjan ställer om. Scope 3 medför överlappande värdekedjor mellan företagen och det är därför angeläget att minska utsläppen i egen värdekedja.

Transparens är centralt. Transparens handlar om att redovisa sina utsläpp och att tydligt lyfta de utmaningar som finns med kvalitativ data. Om inte alla företag är transparenta kan en verksamhetens klimatprestanda framstå som sämre än andra likvärdiga aktörer som inte redovisar scope 3-utsläpp. Vid problem att redovisa exakta utsläpp, kan det vara lämpligt att i stället beskriva och förklara storleksordningen på dessa utsläpp samt förklara varför de är svåra att mäta. Att lyfta svårigheterna med utsläppsminskningar i värdekedjan, tillsammans med ökad kunskap om utsläppen, ger ett bättre underlag för att bidra till minskade utsläpp framöver.

Branscher har olika utmaningar. Scope 3 är komplext. Flera av medlemsföretagen lyckas redovisa de största utsläppen och några redovisar inte helheten av sina scope 3-utsläpp ännu, bland annat på grund av osäkra data. Inom exempelvis finanssektorn är utsläppssiffrorna osäkra då finansmarknaden speglar andra företag i sin roll som investerare. Jordbrukssektorn har de mest dominerande utsläppen i scope 3 där utsläppen är svåra att mäta och påverka då det till stor del kommer från biologiska processer. Energisektorn är däremot ett område där det finns relativt säkra uppgifter om utsläppen, då energisektorn ingår i utsläppshandeln och rapportering har skett under lång tid.

Olika företag har olika utmaningar och förutsättningar. Alla utsläpp kommer inte att kunna reduceras till noll eller nära noll av tekniska, ekonomiska eller politiska skäl. Politiken behöver gynna en grön omställning och vara mer långsiktig, och samtidigt möjliggöra finansiering för investeringar som kan minska utsläppen för företagens värdekedjor.

Idag leder näringslivet utvecklingen med allt ambitiösare klimatagendor. Om näringslivet fortsätter att bidra genom att minska utsläppen samtidigt som nya affärsmodeller utvecklas, kan utsläppen minska i linje med Parisavtalet i hela värdekedjan. Det krävs dock att även länder och EU bidrar med ambitiösa ramverk och stöd. Utmaningen är att både minska och undvika utsläpp samt att arbeta för negativa utsläpp. Sker detta i stor skala globalt kan klimatmålet nås.  

 I Hagainitiativets rapport ” Minskade utsläpp i värdekedjan - så här gör 21 företag” finns en sammanställning över hur 21 företag arbetar med scope 3 och förslag på hur arbetet kan utvecklas. Där framkom följande förslag:     

– Var transparent internt och externt med utsläppsdata

– Följ upp klimatmålen årligen

– Integrera hållbarhetsarbetet i affärsmodellen

– Prioritera utsläppsminskningar för de mest väsentliga utsläppen

Slutligen lyfts samarbete fram som nyckeln till framgång. Effekten av samarbeten kan även bidra till uppkomsten av nya affärsmöjligheter som exempelvis ökar cirkulariteten genom mindre material- och resursanvändning.

Ska vi lyckas minska utsläppen i näringslivet måste politiken ta ett tydligare ansvar och skruva upp klimatambitionerna. Inom näringslivet behöver alla företag bidra genom att sätta mål i värdekedjan och transparent redovisa utsläppen. Ökade ambitioner i värdekedjan skapar framgång för alla företag och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det tjänar både näringslivet, politiken och klimatet på.

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

Lisa Wahlström, kommunikation- och hållbarhetsdirektör, Coca-Cola Europacific partners Sverige

Karin Stenmar, chef Hållbarhet, Folksamgruppen

Maria Sandell, hållbarhetschef, JM

Maria Häger, director Quality & CR, HKScan Sweden

Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen

Kajsa-Lisa Ljudén, head of Sustainability, Löfbergs

Henrik Nerell, miljöchef, McDonald’s Sverige

Jens Bruno, Expert, klimat och hållbarhet, Preem

Malin Baltzar, hållbarhetschef, Stena Recycling

Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev