måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SKR försenar klimatomställningen

Stora delar av näringslivet håller på att ställa om – då behöver kommuner och regioner i sina upphandlingar gå i takt med företag så att gröna investeringar premieras. Det förvånar oss att SKR likställer klimatfrågan som vilket intresse som helst, skriver Nina Ekelund på Hagainitiativet.

Publicerad: 7 februari 2022, 15:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nina Ekelund kritiserar SKR.


All offentlig upphandling ska vara klimatneutral. Det offentliga ska gå före för att stimulera grön innovation och verklig omställning. Det är Hagainitiativets åsikt. Att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sitt remissvar till En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling menar att klimatkrav i offentlig upphandling strider mot det kommunala självstyret och ska kunna bortprioriteras är oroväckande och riskerar att försena klimatomställningen. 

Offentlig upphandling är ett av de starkaste verktygen för att ställa om Sverige och Norden. Det är resultatet av rapporten som Hagainitiativet presenterade i januari 2022. I studien har 40 företagsledare från stora, nordiska bolag intervjuats om vad företagen behöver för att kunna förverkliga klimatomställningen inom sina bolag. Prissättning på koldioxid och högre klimatkrav vid offentlig upphandling ansåg flertalet av vd:arna vara de viktigaste styrmedlen. Flera företagsledare uttryckte en frustration över att politiker pratar om klimatmål men sedan inte är beredda att ställa klimatkrav eller betala mer för produkter som har lägre utsläpp.

I sitt remissvar skriver SKR att ”Det är en väsentlig del av det kommunala självstyret att kunna prioritera inbördes mellan de olika samhällsintressena…”. Det förvånar oss att SKR likställer klimatfrågan som vilket intresse som helst. Det är fullt möjligt att kombinera utsläppsminskningar med andra samhällsintressen. Klimatfrågan står inte i motsättning till samhällsomställningen – tvärtom är det en förutsättning för en välfungerande, hälsosam kommun.

”Det förvånar oss att SKR likställer klimatfrågan som vilket intresse som helst.”

Alla aktörer i samhället har sin del i att bryta den linjära ekonomin och minska utsläppen. Inom offentlig sektor spelar offentlig upphandling en särskilt viktig roll. Upphandlingar ska inte bara ta in koldioxidutsläpp i sin kravställan utan behöver ett större perspektiv på resurser. Här behövs att i kravställan också få in återvunna material för att öka efterfrågan. Det är avgörande för att sända tydliga signaler till företagen att de behöver ställa om men också för att premiera hållbara varor och tjänster.

Om mindre än tio år ska världen ha uppnått målen i Agenda 2030, senast 2045 ska hela Sverige nått sitt nettonollmål. Det är bara någon upphandlingscykel kvar till dess. Hagainitiativet har sedan starten lyft att offentlig upphandling är centralt för klimatomställningen. Stora delar av näringslivet håller på att ställa om – då behöver kommuner och regioner i sina upphandlingar gå i takt med företag så att gröna investeringar premieras. Det är bara genom samverkan mellan politiken och näringslivet som vi tillsammans kan uppnå Sveriges klimatmål.

Nina Ekelund
generalsekreterare, Hagainitiativet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev