måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Slarva inte bort chansen för minskade utsläpp i Stockholm”

Ökat resande med delad mikromobilitet bidrar till renare luft, mindre buller och större ytor för annat än bilparkering. I Oslo har var tionde användare av elsparkcyklar sålt, eller planerat att sälja, sin privatbil sedan delade mikromobilitetstjänster introducerades. Stockholms stad ska ta fram en plan för att minska biltrafiken i de centrala delarna med 30 procent till år 2030. Trots det saknas åtgärder för framtidens mobilitet i stadens strategier, skriver representanter för sex elsparkcykelföretag i en gemensam debattartikel.

Publicerad: 7 februari 2023, 08:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Berina Dzindo, Director of Pursuits EMEA, Bird; Alexander Liljeblad, Country Manager Bolt och Philippe Fernström, Sr. Public Policy Manager Nordics, Dott har tillsammans med kolleger på Lime, Tier Mobiity och Voi förslag för ett klimatsmartare Stockholm.


Ämnen i artikeln:

Hållbara TransporterElfordonKlimatpolitik

Den nya politiska majoriteten i Stockholm har antagit höga mål för minskade utsläpp och har ett tydligt fokus på att minska biltrafiken under de kommande fyra åren. Som företrädare för branschorganisationen Nordic Micromobility Association (NMA) välkomnar vi detta. Efterfrågan på våra tjänster, i synnerhet resor med elsparkcyklar, har varit stor de senaste åren och elsparkcykeln är numera en självklar del av stadsbilden och stockholmarnas sätt att transportera sig. Under 2021 genomfördes i snitt 60 000 resor med elsparkcyklar i Stockholm varje dag. En palett av åtgärder krävs för att nå Stockholms utsläppsmål, men utan gynnsamma förutsättningar för mikromobilitetstjänster blir det svårt att nå dem. 

Stockholm ska vara klimatpositivt senast år 2030 och vara världsledande i att minska utsläppen. En del i detta är att staden ska byggas enligt visionen om ”15-minutersstaden”; allt man behöver ska kunna nås inom promenadavstånd eller en kort cykeltur. Det är en bra vision som främjar omställning och ett hållbart levnadssätt. Det förutsätter dock att delad mikromobilitet i samspel med kollektivtrafiken inkluderas i planerna för transportinfrastrukturen eftersom våra tjänster tillsammans möjliggör ett bilfritt resande. 

I dagsläget står transportsektorn för hälften av utsläppen i länet. Därför ska staden ta fram en plan för att minska biltrafiken i de centrala delarna med 30 procent till år 2030. Miljözoner ska införas i Gamla stan och city till att börja med, för att successivt utökas till större delar av Stockholm.

Stadens åtgärder för minskad biltrafik är bra, men de måste i högre utsträckning ta tillvara den delade mikromobilitetens möjliggörande av ett bilfritt resande, inte minst nu när flera stadsdelar ska bli mindre trafikerade. Oslos transportekonomiska institut (TØI) har exempelvis påvisat att en tiondel av alla användare av elsparkcyklar har sålt, eller planerat att sälja, sin privatbil sedan delade mikromobilitetstjänster introducerades. Användarundersökningar hos våra medlemsföretag bekräftar även bilden att delad mikromobilitet minskar resenärernas bilanvändning. 

”Stadens åtgärder för minskad biltrafik är bra, men de måste i högre utsträckning ta tillvara den delade mikromobilitetens möjliggörande av ett bilfritt resande”

För att öka tillgången till bilfri mobilitet, och därmed minska utsläpp och trängsel, bör följande satsningar genomföras:

1. Stärkt kapacitet i infrastrukturen som främjar klimat- och miljövänligt resande som exempelvis delad mikromobilitet. 

2. Frigörande av större ytor för delad mikromobilitet. Ökad tillgänglighet ökar användandet av delad mikromobilitet, vilket minskar antalet bilresor. 

3. Ökat samspel mellan traditionell kollektivtrafik och delad mikromobilitet. Det behövs ett nytt sätt att se på samspelet mellan traditionell kollektivtrafik och mikromobilitet. Genom mikromobilitetstjänster kan resenären själv välja när och till vilken exakt målpunkt i staden resan ska gå. 

Behovet av transporter kommer vara lika stort även med de åtgärder för minskad biltrafik som staden hittills föreslagit. Ökat resande med delad mikromobilitet bidrar till renare luft, mindre buller och större ytor för annat än bilparkering. Trots det saknas åtgärder för framtidens mobilitet i stadens strategier. Tvärtom har regleringar av elsparkcyklar lett till ett minskat resande med cirka en tredjedel. Vi välkomnar regleringar, men om stadens högt uppsatta mål ska nås behöver dessa utformas så att resorna med elsparkcyklar ökar – inte minskar.

”Trots det saknas åtgärder för framtidens mobilitet i stadens strategier”

Vi som representerar branschen är redo att samarbeta med det nya politiska styret i staden, och bidrar gärna med vår expertis för att Stockholm ska bli den bästa möjliga mobilitetsstaden och en förebild för övriga Europa. 

Berina Dzindo
Director of Pursuits EMEA, Bird

Alexander Liljeblad
Country Manager, Bolt

Philippe Fernström
Sr. Public Policy Manager Nordics, Dott 

Fredrik Timell
Sr. Public Affairs Manager, Lime

Dan Nerén
Head of Public Policy Nordics, TIER Mobility

Christina Moe Gjerde
General Manager Nordics, Voi

 

Från vänster: Fredrik Timell, Sr. Public Affairs Manager, Lime; Dan Nerén, Head of Public Policy Nordics, TIER Mobility samt Christina Moe Gjerde, General Manager Nordics, Voi.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev