lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Slarva inte bort matavfallet

Biogasen och den ekologiska näring som produceras då livsmedelsavfallet rötas är ett av de bästa exemplen på ett helt cirkulärt kretslopp och behöver nu få långsiktiga spelregler. Konkreta förslag ligger sedan länge på bordet, det finns en bred politisk enighet, men ännu har inget hänt. Det skriver Linda Burenius, ordförande i 100% förnybart.

Publicerad: 5 augusti 2021, 12:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Konkreta förslag ligger på bordet och politikerna är eniga, ändå händer inget för att ta tillvara ett av de mest cirkulära kretsloppen, skriver Linda Burenius på 100% förnybart. Foto: Jonas Ekströmer / TT


Regeringen måste se till att alla fantastiska klimat- och miljömässiga nyttigheter i vårt matavfall tillvaratas. Biogasen och den ekologiska näring som produceras då livsmedelsavfallet rötas är ett av de bästa exemplen på ett helt cirkulärt kretslopp och behöver nu få långsiktiga spelregler. Konkreta förslag ligger sedan länge på bordet, det finns en bred politisk enighet, men ännu har inget hänt.

Klimatkrisen är akut och i debatten tävlar opinionsbildare om att överträffa varandra i sina prognoser om hur stor elproduktionen behöver vara för att elektrifiera transportsektorn och industrin. Det här är på många sätt positivt, eftersom elektrifiering i kombination med en massiv energieffektivisering och smart användning av energisystemet är en nyckel för att klara klimatmålen. Men lösningen får inte bli endimensionell, utan behöver inrymma fler satsningar för att vi ska klara omställningen på ett hållbart sätt.

En avgörande pusselbit för att uppnå klimat- och miljömålen är att tillvarata det organiska avfallet som uppkommer vid livsmedelsproduktion och -konsumtion. När vi i våra hem slänger matrester i de bruna påsarna, transporteras livsmedelsavfallet till någon av Sveriges alla rötningsanläggningar. Där rötas det och biogas bildas, vilken kan användas i industrin istället för fossilgas, ofta kallat naturgas. Vi får också en näringsrik rötrest som kan användas som ekologisk gödsel och näringslösning istället för fossila alternativ. Kretsloppet blir därmed i princip cirkulärt. Problemet är dock att det här är prismässigt dyrare alternativ än fossil gas och gödsel.  

Flera goda förslag för att flytta fram biogasens position lämnades i Biogasmarknadsutredningen redan i slutet av 2019. Trots en i det närmaste fullt samstämmig tummen upp från remissinstanserna har inte utredningens förslag om produktionspremier införts. Det är nu hög tid att gå från ord till handling.

För det första behöver regeringen avsätta medel och fatta beslut om produktionspremier i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag i samband med budgetpropositionen i september. 

För det andra bör ett produktionsmål för biogas införas med målsättningen att ersätta fossilgas.

För det tredje behöver regeringen omgående ta initiativ till att konkretisera utredningens förslag om ett andra stödpaket i form av lån och garantier samt en premie för att ersätta fossilgas i industrin med biogas.

Med detta sagt ska naturligtvis alla strategier genomsyras av mottot ”effektivisering först”. Detta gäller inte bara energifrågan. En tredjedel av den mat som produceras globalt slängs. Det här är ett hårresande slöseri med stor negativ klimat- och miljöpåverkan. Det är nödvändigt att ta till kraftåtgärder för att minska matsvinnet. Men, för det avfall som ändå uppkommer är det avgörande att såväl energi- som näringsinnehåll tillvaratas. Regeringen behöver därför införa produktionspremier för biogasen i samband med budgetpropositionen.

Linda Burenius
ordförande 100% förnybart

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev