tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stäng Bromma flygplats och ersätt flygen med hållbara alternativ

Kimberly Nicholas, Sara Ullström och fyra andra forskare argumenterar för nedläggning av Bromma flygplats.

Publicerad: 22 september 2021, 12:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kimberly Nicholas, Sara Ullström med flera argumenterar för nedläggning av Bromma flygplats.


Ämnen i artikeln:

FlygKlimatanpassning

Regeringens förslag att stänga Bromma flygplats är ett viktigt steg på vägen mot att minska flygets klimatpåverkan. Den klimatkris vi befinner oss i lämnar inget utrymme för onödiga flygresor, och ingen tid att invänta framtida tekniska lösningar. Riksdagspartierna bör nu samarbeta för att realisera en avveckling av Bromma flygplats och i så stor utsträckning som möjligt ersätta berörda flyglinjer med hållbara transportsätt.

Flyget orsakar stora koldioxidutsläpp och det finns i dagsläget inga realistiska alternativ för fossilfritt flyg i stor skala och det kommer inte heller finnas inom en snar framtid. I en studie publicerad i tidskriften Nature Communications framkommer att flygsektorn behöver genomföra absoluta utsläppsminskningar omgående för att bidra till Parisavtalets 1,5 gradersmål.

En viktig åtgärd för att begränsa flygets klimatpåverkan är att stänga ner överflödiga flyglinjer och flygplatser. I regeringens utredning som presenterades den 31 augusti konstateras att inrikesflyget inte väntas återgå till tidigare nivåer och att en avveckling av Bromma flygplats kan vara genomförd någon gång under perioden 2025–2027.

Riksdagen vill dock stoppa planerna på att stänga Bromma flygplats. Detta med motiveringen att flyget måste ges möjlighet till återhämtning efter pandemin. Coronakrisen har drabbat samhället hårt, men för att Sverige ska uppnå klimatmålen behöver återhämtningspolitiken samspela med, inte motverka, klimatomställningen, till exempel genom att stödja hållbara jobb och fossilfria transporter. Detta betonas särskilt i Klimatpolitiska rådets senaste rapport, där det dessutom framkommer att takten i klimatomställningen är för låg och nuvarande politik otillräcklig.

”Coronapandemin har skapat en möjlighet för långsiktig förändring av resvanor”

Coronapandemin har skapat en möjlighet för långsiktig förändring av resvanor som politiker och makthavare nu bör ta vara på genom att fatta beslut som främjar långsiktigt hållbara transporter. Att stänga Bromma flygplats och ersätta flygen med hållbara alternativ är ett steg i rätt riktning.

För att säkerställa att en nedstängning av Bromma flygplats leder till minskade utsläpp måste avvecklingen ske utan motkrav om att expandera Arlanda. Forskning publicerad i tidskriften Nature visar att för att uppnå 1,5 gradersmålet behöver utsläppsintensiv infrastruktur stängas ner innan slutet av sin planerade livstid. Klimatkrisens akuthet ger oss inte utrymme att flytta fossilberoende infrastruktur från en plats till en annan för att sedan vänta oss att tekniker som inte finns i dag ska lösa problemet i framtiden.

”För majoriteten av flygtrafiken från Bromma finns redan bra och snabba tågförbindelser”

För majoriteten av flygtrafiken från Bromma finns redan bra och snabba tågförbindelser, inte minst för de mest trafikerade sträckorna till Malmö och Göteborg. Enligt statistik från Swedavia upptog dessa linjer 35 procent av Bromma flygplats samtliga passagerare år 2019. För övriga rutter som inte redan är väl anslutna bör satsningar på tåginfrastrukturen prioriteras så att även dessa linjer kan ersättas med hållbara transportsätt.

Pandemin har visat att det finns stor potential att ersätta majoriteten av Brommas flyglinjer med hållbara alternativ. Men den har också lagt grunden för en omfattande digital omställning som skapat nya förutsättningar för svenskt näringsliv. Ett av de huvudsakliga argumenten för att behålla Bromma flygplats har varit dess centrala roll för företagsamheten i Sverige. Men mycket talar för att de affärsresenärer som framför allt använt Bromma flygplats inte kommer tillbaka i samma utsträckning som innan. Även detta pekar alltså mot att Bromma flygplats är överflödig.

”Mycket talar för att de affärsresenärer som framför allt använt Bromma flygplats inte kommer tillbaka i samma utsträckning som innan.”

När coronarestriktionerna nu lättar och resandet börjar öka igen behövs åtgärder som säkerställer att flygresandet inte återgår till tidigare ohållbara nivåer. Att stänga Bromma flygplats, och samtidigt garantera kapaciteten för hållbart resande med andra transportsätt, sänder en viktig signal om att Sveriges politiker tar klimatkrisen på allvar. Det är nu hög tid att genomföra den kraftfulla politik som krävs för att uppnå klimatmålen i enlighet med Parisavtalet.

Sara Ullström, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

Kimberly Nicholas, docent i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

Maria Wolrath Söderberg, fil dr i retorik, forskar om klimatomställning vid Södertörns högskola

Nina Wormbs, professor i teknikhistoria, KTH Environmental Humanities Laboratory

Elina Eriksson, lektor i människa-datorinteraktion och hållbarhet, KTH Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Johannes Stripple, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlygKlimatanpassning

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev