onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Staten måste ta ansvar för att stoppa avfallsbrottslingar

Vi välkomnar att regeringen har presenterat skarpa lagkrav för att stoppa oseriösa aktörer på avfallsområdet. Men det behövs också nya åtgärder som tydligt slår mot den maffialiknande kriminalitet som just nu växer fram, skriver Viveke Ihd, vd för Återvinningsindustrierna.

Publicerad: 12 april 2022, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: bengt sall/Återvinningsindustrierna


Återvinningsbranschen har en avgörande roll att spela i den gröna omställningen och kommer att växa kraftigt de kommande decennierna. Men i en växande bransch finns risk för oseriösa företag som gör mer skada än nytta. 

Flera uppmärksammade fall av bristfällig och olaglig avfallshantering uppmärksammades under både 2020 och 2021. Det har bland annat handlat om avfall som grävts ner, inte omhändertagits korrekt eller lämnats exponerat i naturen under lång tidsperiod. Händelserna ledde till att regeringen meddelade att de tänkte ta fram förslag för att förhindra att det upprepades och i dagarna presenterades ett skarpt lagförslag.

Återvinningsindustrierna representerar företag med över 10 000 anställda och årligen hanterar våra medlemsföretag drygt tolv miljoner ton avfall. Vi välkomnar att regeringen nu lägger fram åtgärder för att stoppa oseriösa aktörer i vår växande bransch. Men vi oroas över att flera av förslagen lägger ytterligare bördor på seriösa företag i stället för att stoppa busarna i branschen. Det räcker inte med att dra åt skruvarna i det befintliga regelverket. Det behövs också nya åtgärder som tydligt slår mot den maffialiknande kriminalitet som just nu växer fram i Sverige på avfallsområdet.

För att komma åt problemen utan att påverka skötsamma företag negativt presenterar vi tre förslag:

1. Mer resurser till polis och åklagare. Det är positivt att regeringen nu föreslår att tillsynsmyndigheter ska agera snabbare vid brottsmisstanke. Men det finns fortfarande en risk att anmälningarna blir liggande hos polis och åklagare eftersom de har för lite resurser för att hantera ärendena. Förstärk dessa myndigheter och prioritera dessa brott så att fler anmälningar kan utredas och leda till åtal.

2. Ge staten ett ökat tillsynsansvar. I dagsläget är tillsynsansvaret för avfalls- och återvinningsanläggningar både statligt och kommunalt. I mindre kommuner kan tillsynen vara betungande och det är en utmaning att på lokal nivå upprätthålla en tillräckligt hög kompetens för en bransch som snabbt utvecklas. Skulle staten, till exempel via länsstyrelserna, ta över ansvaret skulle den samlade kompetensen bli högre eftersom avfalls- och återvinningsanläggningar i dag ofta är komplexa. När ansvaret delvis är kommunalt finns också en risk för jäv när vissa anläggningar ägs och drivs av kommunen eller kommunala bolag.

3. Inför kontantförbud vid handel med metallskrot. Metallstölder som utförs av kriminella ligor är ett omfattande samhällsproblem i Sverige som inte berörs i regeringens förslag. Stölderna medför stora samhällskostnader. Avklippta och stulna kopparkablar orsakar exempelvis stora avbrott i järnvägstrafiken med förseningar och inställda tåg som följd. Drivkraften är att snabbt få ersättning för skrotet i kontanter när skrotet säljs till icke nogräknade hälare. Kontanter är inte spårbara, vilket gynnar de kriminella och skapar problem för polisen i utredningsfasen. Det är därför hög tid att Sverige inför kontantförbud vid handel med metallskrot på samma sätt som bland annat England och Frankrike redan har gjort.

Med dessa tillägg skulle regeringens lagförslag för att stoppa avfallsbovar bli mer effektivt, samtidigt som man inte sätter käppar i hjulet för en växande bransch. Samhället står inför ett paradigmskifte där den linjära ekonomin måste ersättas av en cirkulär ekonomi och då är avfallet en resurs som behöver brukas.

Ett samhälle som omhändertar avfallet på ett säkert och hållbart sätt kan kraftigt minska utsläppen. För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material i stället för nytt. Även miljöpåverkan kan minska då råvaror kan brukas flera gånger om i ett cirkulärt kretslopp, i stället för att brytas på nytt. Slutligen är ett cirkulärt samhälle också viktigt ur ett säkerhets- och resursförsörjningsperspektiv då vi gör oss mindre beroende av import av råvaror från andra länder.

På grund av dessa skäl är det viktigt att regeringens förslag blir verktyg för att stoppa brottslingar. Förslaget som har lagts är en början, men långt fler och mer kraftfulla åtgärder behövs.

Viveke Ihd
vd Återvinningsindustrierna

Texten har uppdaterats. 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev