måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stockholm behöver en framtidssäkrad avfallshantering

Bättre avfallshantering är en prioriterad framtidsfråga. I Stockholm ser Fastighetsägarna fem viktiga utmaningar som måste lösas i framtidens avfallshanteringssystem, skriver Anni Carpelan, chef för hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Publicerad: 22 november 2021, 14:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anni Carpelan, chef hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm, ser fem viktiga utmaningar för framtidens avfallssystem. Foto: FREDRIK PERSSON


Ämnen i artikeln:

AvfallÅteranvändningCirkulär Ekonomi

Bättre hantering av vårt avfall är en prioriterad fråga både inom Sverige och EU. För att nå våra ambitiösa klimat- och miljömål i Stockholm krävs krafttag inom avfallshanteringen. Förbättrad sortering och ökad effektivisering av processen behöver ske genom smarta och ändamålsenliga lösningar. Det behövs också ett tydligt kundfokus och transparanta samarbeten mellan alla involverade aktörer.

Sopkaoset 2017 drabbade fastighetsägare och boende hårt med överfulla avfallsutrymmen, uteblivna hämtningar och felrapporterade avfallsvolymer. Sedan dess har situationen förbättrats och många av stadens fastighetsägare upplever en mer fungerande avfallshämtning. För att förhindra att en liknande situation uppstår i framtiden krävs långsiktiga spelregler och samarbeten. Här spelar stadens fastighetsägare en central roll.

Om vi ska lyckas skapa en framtidssäkrad avfallshantering i Stockholm ser vi att fokus måste ligga på att lösa dessa fem utmaningar: 

Förebygg avfall. Vi vill se en minskning i mängden avfall. Hittills har Stockholm inte lyckats nå sina mål om insamlingsgrad för matavfallet (60 procent för 2020 som ska öka till 70 procent år 2021). Stockholmarna måste bli bättre på att sortera ut plasten till materialåtervinning. Enligt beräkningar som Stockholm Exergi har gjort skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 105 000 ton per år om plastförpackningarna sorterades ut från hushållsavfallet. För att minimera avfallet och därmed även belastningen på såväl avfallssystemet som klimatet behöver information och incitament för boende och verksamheter utvecklas. För boende är det inte alltid lätt att göra rätt när förutsättningarna saknas.

Öka kvaliteten på avfallshanteringen. Vi vill se en mer effektiv och mer ändamålsenlig avfallshantering. Här ser vi att ny teknik och innovativa lösningar står för en stor del av lösningen. I framtiden kommer vi förhoppningsvis kunna använda helt nya verktyg för att öka graden av insamling, sortering och återvinning. Här vill vi se en utveckling av befintligt system där digitaliseringen är en viktig motor för att skapa smarta och ändamålsenliga lösningar. Vi vill även se fler och effektivare samarbeten mellan aktörer som hämtar och lämnar varor eller utför tjänster i fastigheterna. 

Bygg för framtiden. Vi vill att avfallshanteringen blir en utgångspunkt när framtidens stad byggs. Avfallsutrymmena som vi känner dem i dag kommer behöva uppdateras i framtiden. Fastighetsägares perspektiv bör förtydligas i planering och genomförande av nybyggnad, stadsutveckling och ombyggnation. Genom att samarbeta med andra aktörer kan fastigheter nyttjas på nya sätt till fördel för boende, verksamheter och samhället i stort. Här vill vi se nya insamlingsmetoder, ökad flexibilitet i tillgången till mark och gemensamma utrymmen. Vi ser även att det behövs fler samarbeten kring gemensamma projekt i fastighetsägares lokaler med speditörer, tjänsteleverantörer och entreprenörer inom avfallsområdet.  

Skapa goda relationer. Vi vill se en tät aktörsdialog. Vi tror att ett tydligare kundfokus och transparenta samarbeten gynnar relationen i alla led – boende, verksamheter, fastighetsägare, entreprenörer, myndigheter och kommun samt den politiska ledningen för stad och län.

Tydligt regelverk. En effektiv och hållbar avfallshantering gynnas av ett regelverk som är långsiktigt, som är lätt att förstå och som gäller i alla delar av regionen. Målbilden för hur avfallshanteringen ska genomföras måste vara tydlig, och inte möjlig att omtolka. Uppföljning och kontroll av hur riktlinjer och regler efterlevs är bra för kvaliteten i systemet.

Fastighetsägarna Stockholm och fastighetsbolaget Olov Lindgren driver just nu samverkansprojektet ”Miljörummet – samtal om framtidens avfallshantering” som ett sätt att fokusera på behovet av bättre lösningar. Projektet genomförs tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), Stockholm Exergi samt Miljöförvaltningen i Stockholm. Vi vill tillsammans undersöka vilka lösningar som krävs för att förbättra för boende, fastighetsägare och avfallsaktörer på kort och lång sikt. Vårt gemensamma engagemang ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i Stockholm. 

Anni Carpelan
Chef hållbar utveckling, Fastighetsägarna Stockholm

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev