fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stockholm+50: Nu satsar våra universitet gemensamt för hållbar omställning

Publicerad: 1 juni 2022, 07:00

Sigbritt Karlsson, rektor KTH vill ta ansvar för omställningen tillsammans med Ole Petter Ottersen, rektor KI och Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet. Foto: Tobias Ohls, Erik Flyg, Anna-Karin Landin

Vi måste tillsammans satsa mer och bredare på forskning och utbildning om hållbarhet och transformation av samhället. Det skriver företrädare för Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet, som tillsammans bildar universitetsalliansen Stockholm trio.


I början av juni 1972 arrangerade FN den första stora globala miljökonferensen i Stockholm, men trots att vi har mer kunskap än någonsin, har miljöutmaningarna aldrig varit större. Det beror inte minst på att de blivit alltmer komplexa och är intimt förknippade med vår livsstil och nuvarande ekonomiska styrmodeller. Hållbarhetsfrågor är relevanta för alla samhällsområden och de är avgörande för mänsklighetens framtid och välfärd samt för vår planets överlevnad.

Vi är övertygade om att lärosäten med dess studenter, forskare och medarbetare inom akademin spelar en nyckelroll i denna den viktigaste framtidsfrågan i vår tid. De beslut vi behöver fatta och de åtgärder vi måste sätta in ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.  

Därför, i samband med 50-årsdagen efter Stockholmskonferensen, lanserar nu universitetsalliansen Stockholm trio – Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet – en flerårig gemensam satsning för att utifrån universitetens olika inriktningar stärka samverkan för ett globalt hållbart samhälle; ”Stockholm Trio for sustainable actions” – samverkan för hållbara lösningar. Utgångspunkten är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling med särskilt fokus på klimat och global hälsa. Vår ambition är att Stockholmsregionen ska vara internationellt ledande inom detta område. 

”De senaste två årens pandemi har visat att världen faktiskt kan ta sig an svåra gränsöverskridande kriser och hot och gemensamt agera mot dem.”

Vår samtid tydliggör både allvarliga hot och möjligheter till lösningar. De senaste två årens pandemi har visat att världen faktiskt kan ta sig an svåra gränsöverskridande kriser och hot och gemensamt agera mot dem. Genom regional, nationell och internationell samverkan och samarbete har vi tillsammans snabbt tagit fram fakta och byggt upp gemensamma resurser för kunskapsutveckling. 

Det vi gått igenom sedan början av 2020 borde ge en självklar insikt till alla och envar. Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar. De måste dessutom hanteras såväl globalt som lokalt och med ett brett engagemang i hela samhället. Varje individ, varje organisation måste ge sitt bidrag och nästan alltid gör vi det bättre tillsammans. Detta är grunden för Stockholm trios gemensamma hållbarhetssatsning.

Vi behöver öka takten när det gäller att ställa om till ett hållbart globalt samhälle. Bygger vi tillsammans en hållbar värld, kommer det också att sätta sin prägel på frågor som rör global miljö, hälsa, fördelnings- och rättvisefrågor och ett klokt hushållande med jordens resurser, liksom konflikter och motsättningar mellan människor. Skapar vi en hållbar värld, skapar vi också en mer rättvis värld. 

Klarar vi inte att göra denna omställning kommer vi att se det omvända: ökade motsättningar, mer egoism, orättvisa resursfördelningar, ojämlik hälsa och ökad rovdrift på natur och miljö. Hållbarhet har betydelse för hela vår jord och för hela mänskligheten. FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 pekar ut både problem och lösningar – nu måste vi fokusera på att skapa en acceleration för positiv förändring.

Det är här som akademin kommer in. Vi menar att vi som universitet bör, kan och ska ta ett större ansvar för att driva nödvändig förändring. Den måste bygga på kunskap, på kunskapsförmedling och på kunskapsutveckling. 

Vi måste förmedla vad vi vet genom våra utbildningar och via vårt uppdrag att samverka med det omgivande samhället. Vi måste satsa ännu mer på att ta fram ny och ofta systemövergripande kunskap om hållbarhetsfrågor och hur olika åtgärder – eller frånvaron av dem – samspelar och vilka konsekvenser detta får för helheten.  Och allt detta måste ske gemensamt, över vetenskapsområden, fakulteter, forskningsfält och discipliner.   

Stockholm trio lanserar denna satsning symboliskt 50 år efter Stockholmsmötet och i samband med den nya Stockholmskonferens som arrangeras av FN med flera 2-3 juni och som har just hållbarhet som det gemensamma temat. 

”Målet är att rikta fokus mot den allvarligaste framtidsfrågan vi känner, men också att peka på det ansvar akademin har att driva utvecklingen framåt och åstadkomma samhällsförändringar, globalt, nationellt och regionalt.”

Målet är att rikta fokus mot den allvarligaste framtidsfrågan vi känner, men också att peka på det ansvar akademin har att driva utvecklingen framåt och åstadkomma samhällsförändringar, globalt, nationellt och regionalt. Det inkluderar att vi kommer att granska våra egna verksamheter kritiskt. Får hållbarhetsperspektivet tillräckligt utrymme i våra utbildningar? Tar vi tillvara det engagemang och den kunskap som finns hos våra studenter, lärare och forskare? Klarar vi att kommunicera och förmedla den kunskap som finns inom akademin till det omgivande samhället, på ett sätt som bidrar till handling? Lever vi själva som vi lär och är våra utbildningar, vår forskning och våra campus hållbara i begreppets alla olika bemärkelser? 

Konkret handlar det om att skapa synergier mellan våra samlade kompetenser och resurser och att bli en mer aktiv samhällsaktör, där vi inte bara kommunicerar utifrån våra specialistområden utan också lyfter fram vikten av samverkan och av perspektiv där teknik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa vävs samman och skapar hållbarhet och helhet. Det handlar också om att ge förutsättningar för studenter och forskare att träffas och lyssna på, utvecklas, inspireras och lära av varandra. 

Universitetsalliansen Stockholm trio är redo att flytta fram positionerna när det gäller den nödvändiga omställningen. Men vi behöver också aktivt stöd från det omgivande samhället. Den nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, skrev i en nyligen publicerad delredovisning ”att det saknas pengar för denna typ av forskning och att forskare inte alltid upplever att forskningsråden har insikt om behovet”. Det här är en viktig signal till politiker och andra beslutsfattare. Vi måste tillsammans satsa mer och bredare på forskning och utbildning om hållbarhet och transformation av samhället. 

Med kunskap som bas och med samverkan som verktyg kan vi driva utvecklingen mot en hållbar värld.  Våra gemensamma utmaningar behöver gemensamma lösningar.   

Sigbritt Karlsson
rektor KTH

Ole Petter Ottersen
rektor KI

Astrid Söderbergh Widding
rektor Stockholms universitet

Magnus Breitholtz
professor och ordförande i Stockholms universitets miljöråd

Karin Dahlman Wright
professor och vice ordförande i KI:s miljö- och hållbarhetsråd

Kristina von Oelreich
hållbarhetschef KTH med ansvar för KTH Sustainability Office   

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev