Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stoppa taxonomin i finansbolagens råd till kunder”

Publicerad: 8 augusti 2022, 10:25

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP Pension & Försäkring

Foto: Dan Coleman

Att finansbolagen ska tvingas hänvisa till EU:s taxonomi i sin rådgivning riskerar att underminera förtroendet för taxonomin, skriver Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP Pension & Försäkring.


Ämnen i artikeln:

Eu

Den 2 augusti trädde en ny EU-lagstiftning i kraft som kräver att kundens hållbarhetspreferenser ska vara en del i varje finansiellt rådgivningsmöte. Rådgivare ska inhämta informationen från varje kund och använda som underlag i utformningen av rådet till kunden. I grunden är det utmärkt - hållbarhet och investeringar hänger ihop. Men tyvärr är regelverket så krångligt och fyrkantigt att det riskerar att få motsatt effekt.

Värst är kravet på att nu använda EU:s omdiskuterade och ofärdiga taxonomi för hållbara investeringar som underlag i rådet till kund. Taxonomin är EU:s definitionslista för när något är miljömässigt hållbart. Men företagen som vi investerar i ska inte rapportera sin taxonomiförenlighet förrän under nästa år. Dessutom kommer mindre företag och företag utanför EU inte behöva rapportera alls. Detta gör att det saknas reellt underlag för att använda taxonomin i rådgivningen.

Taxonomin är ett bra verktyg för investerare i analysen av företag men det kommer dröja många år innan taxonomin, om någonsin, visar på en fullständig bild. Dessutom skulle jag som hållbarhetsintresserad kund i så fall vilja ha så nära 100 procent taxonomiförenlighet som möjligt i mitt sparande. Snittet i en europeisk fond i dag ligger under 5 procent. Det gör att kundens förväntansbild när man frågar om önskad taxonomiförenlighet blir så långt ifrån verkligheten att förtroendet för hållbarhetsråden riskerar att urholkas. 

De fonder som ändå kommer kunna ha höga taxonomivärden är typiskt sett nischade ”förnybar energi”-fonder med relativt hög risk. Samtidigt är det absolut viktigaste att vi tar hänsyn till kundens ekonomiska situation och förmåga att bära finansiell risk. Det går utan problem att kombinera med höga krav på hållbarhet och ansvarfulla investeringsprinciper, men enbart taxonomin blir ett för smalt verktyg. Det riskerar att leda till hopplösa rådgivningssituationer som förvirrar och försämrar för kund. 

Taxonomin har varit mycket omdebatterad på många håll, men de nya krav som numera gäller i finansiell rådgivning har gått den offentliga debatten förbi. Det är oerhört problematiskt, och vår uppmaning till såväl beslutsfattare i Sverige och EU, samt till Finansinspektionen är därför att:

● Gå ut med en rekommendation att taxonomin inte ska användas som mått på hållbarhet i rådgivningen i höst och för en överskådlig tid framåt, eller tydliggör åtminstone att ingen tillsyn eller påföljd kommer att tillkomma för de aktörer som än så länge håller taxonomin utanför rådgivningsprocessen. 

● Verka inom EU för att taxonomins användningsområde inte sprider sig långt utanför sitt ursprungliga syfte – att ge bättre information om hållbarhet till investerare så att mer kapital kan styras i en hållbar riktning.

● Följa finansbranschens uppmaning att från Finansinspektionens håll skriftligen meddela att en ”best effort”-implementering av resterande delar i lagstiftningen är vad som förväntas under hösten. Även övriga möjligheter för kunden att uttrycka hållbarhetspreferenser enligt lagstiftningen, förutom taxonomin, är nämligen krångliga och ställer långtgående krav på hållbarhetskunskap hos såväl rådgivare som kund. Alla detaljer finns inte heller i dessa fall på plats från EU:s håll. 

När något framställs som grönare och mer hållbart än vad det är brukar det kallas för greenwashing, eller grönmålning. Det här har varit ett framväxande problem i marknadsföringen i de flesta branscher i takt med att intresset för hållbarhet har ökat. Lagstiftare sätter därför, med all rätt, allt större fokus på att förhindra detta. Finansinspektionen har exempelvis aviserat att grönmålning är ett av fem prioriterade områden att granska hos finansmarknadsaktörer i år. Men att använda taxonomin i rådgivning till kund blir inget annat än just grönmålning påtvingad av lagstiftarna och skjuter rakt förbi det önskade målet.

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP Pension & Försäkring

Ämnen i artikeln:

Eu

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.