fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stoppa vindkraftsexploateringen”

Charlotte Unger Larsson vd för Svensk Vindenergi, skriver i Aktuell Hållbarhet att vindkraften växer så det knakar. Detta är synnerligen problematiskt för elsystemets funktion och ekonomi samt för miljön, skriver professor Per Fahlén, Chalmers tekniska högskola, i en replik.

Publicerad: 5 maj 2020, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Per Fahlén, Chalmers tekniska högskola tror inte på vindkraften som den hållbara lösning som den ofta utmålas som.


Forskare på Chalmers menar att om inte vindkraftsutbyggnaden stoppas så dras mattan undan för vattenkraften, som är stabilisatorn i den svenska elförsörjningen. Vattenkraftens effektivitet minskar, turbinslitaget ökar och ekonomin försämras. Det finns inte avsättning för vindkraftselen i Norrland och inte nätkapacitet att transportera den någon annanstans. 

”Någon annanstans” ligger långt bort, vilket medför stora överföringskostnader och förluster. I länder som Danmark och Tyskland kommer svensk vindkraft inte att i första hand tävla med fossil energi utan med lokalt producerad vindkraft. Den subventionerade överproduktionens reapriser kan även få konsekvenser för markägarna vid eventuella konkurser. Dessa är ytterst ansvariga för återställning av marken och fonderingarna för detta står inte i proportion till de verkliga kostnaderna. 

Enligt Svensk Vindkraftsförening är många nystartade vindkraftsbolag illa ute. En del har redan gått i konkurs och flera kommer att bli beroende av statligt stöd för att överleva. En orsak är skenande drifts- och underhållskostnader. Inte minst har turbinernas livslängd överskattats. Den uppskattas i dag till bara 10-15 år. Och att byta en turbin är nästan lika dyrt som att bygga ett nytt vindkraftverk, enligt branschföreningen. 

Charlotte Unger Larsson hänvisar till nationella planer från Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Men alla myndigheter har direktiv från regeringen att verka för utbyggnad av vindkraft. De ingår i en massiv statligt finansierad marknadsföringsapparat där de tillsammans med Svensk Vindenergi gått ut med tjocka pamfletter med osaklig information till hushållen. 

Även public service får räknas in i den statliga marknadsföringen. SR/SVT har i åratal okritiskt svalt budskapet från särintressena och aldrig gjort någon kritisk granskning. I årtionden har politikerna trummat in budskapet om vindkraftens förträfflighet och det är därför inte konstigt att människor, utanför de områden som drabbas av industrierna, har en positiv syn.

Däremot finns ett mycket stort motstånd bland de som berörs och därför måste sätta sig in i sakfrågan. Vidare upprepar Charlotte Unger Larsson sina återkommande floskler om ”hållbart”, ”klimatsmart” etc. Användningen av odefinierade begrepp av den typen är bara ägnade att vilseleda läsaren.

I förhållande till kärnkraft ger el från vindkraft ökade koldioxidutsläpp, tiopotenser mer användning av icke förnybara resurser och ett mindre hållbart elsystem. För att få en korrekt bild av miljö och ekonomi krävs specificerade livscykelanalyser för funktionellt likvärdiga objekt. De visar, tvärtemot Charlotte Unger Larssons påståenden, att den svenska vindkraftsexploateringen leder till kraftigt ökade koldioxidutsläpp.

Per Fahlén,
professor emeritus Chalmers tekniska högskola, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev