måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stora vinster för företag som investerar i vatten och toaletter”

Företag som satsar på rent vatten och toaletter på sina fabriker i låg- och medelinkomstländer bäddar för ekonomisk lönsamhet. Här har svenska företag en stor möjlighet att gå i framkant för global hållbarhet samtidigt som de tar vara på en investeringsmöjlighet med enorm ekonomisk potential. Det skriver Wateraids generalsekreterare Anna Nilsdotter, ordförande Tobias Krantz och vice ordförande Viktoria Bergman.

Publicerad: 30 januari 2023, 09:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kraftigt minskad sjukfrånvaro är en orsak till varför investeringar i vatten och sanitet ökar företagens vinster. Det skriver Wateraids generalsekreterare Anna Nilsdotter, ordförande Tobias Krantz och vice ordförande Viktoria Bergman.


En omfattande studie visar att företag som investerat i rent vatten och toaletter ökar sina vinster. Företagens satsningar har lett till att produktiviteten höjts, punktligheten ökat, hälsan hos de anställda förbättrats samt att frånvaron och personalomsättningen minskat. Sammantaget har detta gjort att produktionen kunnat öka markant, i vissa fall med upp till 27 procent. För varje satsad krona på rent vatten, toaletter och hygien gjorde företagen en genomsnittlig vinst på mellan 3 och 11 kronor.

”För varje satsad krona på rent vatten, toaletter och hygien gjorde företagen en genomsnittlig vinst på mellan 3 och 11 kronor.”

Studien, som gjordes av Wateraid i samarbete med Diageo, Gap Inc., HSBC, Twinings och ekaterra (tidigare en del av Unilever), är den första i sitt slag. Den fokuserade på fabriker och plantager i Kenya, Tanzania, Bangladesh och Indien och resultaten visade tydliga samband mellan rent vatten, personalens hälsa och företagens produktionsförmåga. Sektorerna som undersöktes var textilfabriker, teplantager, läderindustrin och jordbrukssektorn, och kopplingen var tydlig inom samtliga.

I dag saknar en tiondel av världens befolkning rent vatten och var femte människa har inte tillgång till en toalett vare sig i anslutning till hemmet eller på sin arbetsplats. Globalt saknar en av tre möjligheten att tvätta händerna med tvål och rent vatten. I låg- och medelinkomstländer, där många företag har fabriker, är andelen ofta mycket lägre. När människor lever och arbetar under dessa förhållanden sprids sjukdomar snabbt. För företag betyder det att anställda ofta drabbas av diarré, dysenteri eller andra vattenburna sjukdomar, vilket leder till hög sjukfrånvaro och att produktiviteten minskar. Detta kan dock undvikas med hjälp av rätt investeringar. Wateraids studie visar att de företag som satsat på rent vatten och toaletter för sina anställda såg sjukfrånvaron minska med så mycket som 29 procent.

”Wateraids studie visar att de företag som satsat på rent vatten och toaletter för sina anställda såg sjukfrånvaron minska med så mycket som 29 procent.”

Företag som satsar på vatten och toaletter är dessutom med och skapar förutsättningar för att kvinnor i allt högre utsträckning kan arbeta. Toaletter och rent vatten på fabriker och plantager är en förutsättning för att kvinnor ska kunna gå till jobbet även när de har mens eftersom det då finns en möjlighet för dem att sköta sin menshygien. Företagen kan därmed säkerställa att fler i personalen regelbundet kommer till jobbet, vilket leder till att produktionen blir högre, samtidigt som de bidrar till att öka jämställdheten och stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.

Kvinnor bär ofta också ansvaret för familjens vattentillgång. Om vatten inte finns i närheten av bostaden kan det betyda timmar av vandring varje dag för att hämta vatten. Detta är tid som i stället kan läggas på arbete eller studier. En undersökning som Wateraid genomförde ihop med Vivid Economics slog fast att om företag och samhällen såg till att alla fick grundläggande tillgång till vatten så skulle det kunna frigöra tid som motsvarar 77 miljoner arbetsdagar per år.

”Om företag och samhällen såg till att alla fick grundläggande tillgång till vatten så skulle det kunna frigöra tid som motsvarar 77 miljoner arbetsdagar per år.”

Att satsa på rent vatten, toaletter och hygien är alltså både ekonomiskt smart och en förutsättning för en fortsatt hållbar ekonomisk tillväxt. Svenska företag är i dag kända för att gå i framkant för den gröna omställningen, eftersom de vet att investeringar i miljömässig hållbarhet är ett måste för framtida lönsamhet. Vi på Wateraid uppmuntrar svenska företag att ta en ledarroll även för satsningar på vatten, toaletter och hygien – här finns en enorm investeringsmöjlighet.

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare, Wateraid Sverige

Tobias Krantz
Ordförande Wateraid Sverige, tidigare högskole- och forskningsminister

Viktoria Bergman
Vice ordförande, Wateraid Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev