lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stort stöd för kraftig utbyggnad av vindkraft”

Tre av fyra svenskar, 73 procent, anser att det vore bra att bygga ut vindkraften så att den motsvarar cirka halva elanvändningen. Även de politiska partierna är i huvudsak positiva. Nu behövs de politiska besluten som underlättar utbyggnaden, skriver Charlotte Unger Larson vd, Svensk Vindenergi

Publicerad: 14 april 2020, 09:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Charlotte Unger Larson vd, Svensk Vindenergi menar att det finns ett brett stöd för mer vindkraft. Foto: Svensk Vindenergi och Fredrik Sandberg TT


Vindkraften växer så det knakar. Sedan energiöverenskommelsen 2016 har det investerats omkring 90 miljarder kronor i den svenska vindkraftsutbyggnaden. Den nya vindkraften kan minska klimatutsläppen med cirka 16 miljoner ton om året, vilket motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp.

Samtidigt skapas flera andra samhällsnyttor. Utbyggnaden kan ge omkring cirka 20 000 nya kvalificerade årsarbeten, ofta i glesbygd, och statens skatteintäkter ökar. För svensk industri och andra elkonsumenter pressas elpriset med drygt 11 miljarder kronor.

Svensk Vindenergi välkomnar Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete med en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. De båda myndigheterna vill skapa förutsättningar för en kraftig vindkraftsutbyggnad, från nuvarande 20 TWh till 100 TWh år 2040 – vilket skulle innebära att vindkraften då motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Sverige.

I en Sifoundersökning beställd av Svensk Vindenergi frågades allmänheten: ”Vad anser du om förslaget att utöka elproduktionen från vindkraft till år 2040, så att den motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Sverige?”

Svaret är tydligt. Vindkraften är populär i alla åldrar. Mest positiva är kvinnor under 50, där 8 av 10 tycker att det är ett bra förslag. Även i den minst positiva gruppen, män över 65, tycker 63 procent att det är ett bra förslag. Stödet är starkt i hela landet, men allra starkast i södra Sverige där också vindkraften funnits längst.

Svensk Vindenergi har även ställt en liknande fråga till riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner: ”Anser ditt parti att det är bra att myndigheterna vill skapa förutsättningar för 100 TWh vindkraft i Sverige 2040?”

Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är positiva till detta. Man bör notera Moderaternas tydliga ställningstagande: ”Det är bra att Energimyndigheten vill skapa förutsättningar för att bygga ut den fossilfria elproduktionen.”

Liberalerna verkar dock gå i otakt med sina väljare. Hela 87 procent av de som sympatiserar med Liberalerna är positiva till förslaget om en kraftig utbyggnad, medan partiet har en mer tveksam hållning.

Svenska folket stöder alltså den kraftiga vindkraftsutbyggnaden, och partierna är i huvudsak positiva. Men det behövs också en rad viktiga politiska beslut om myndigheternas strategi ska bli verklighet.

För det första måste den stora klimatnyttan vägas in när beslut ska fattas om vindkraften. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning och det är viktigt att denna lämnar ett tydligt besked.

För det andra bör de kommuner som möjliggör den stora klimatnyttan också få de direkta fördelarna av vindkraften. Det kan åstadkommas genom att fastighetsskatten för vindkraftverk går till kommunerna i stället för staten.

För det tredje måste det bli enklare för de som vill bygga ut vindkraften att förutse om en vindpark kommer att beviljas tillstånd eller inte. Det kan underlättas om det så kallade ”kommunala vetot” justeras, så att kommunerna lämnar sitt besked tidigt i processen.

För det fjärde bör staten redan 2021 införa ett riktat stöd till kommunerna för att underlätta deras arbete med att identifiera lämpliga områden för vindkraft. Då kan kommunerna på ett effektivt sätt bidra till den nationella strategin för en kraftig vindkraftsutbyggnad.

Med dessa åtgärder kan vi komma en bra bit på vägen till ett förnybart elsystem och skapa förutsättningar för en klimatsmart elektrifiering av Sverige. Politikerna som fattar besluten har svenska folket bakom sig. 

Charlotte Unger Larson
vd, Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev