måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Svenska myndigheter hycklar kring vattnet

Vi är inte betjänta av fluffiga mål som skall uppnås till 2015, 2021 eller 2027 där det inte finns någon avsikt att leverera. Vatten ska vara rena här och nu och då krävs det konkret handling, skriver Martin Ragnar, Axolot Solutions AB.

Publicerad: 31 januari 2022, 14:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Martin Ragnar anser att det inte finns någon avsikt att leverera på målen i EU:s vattendirektiv. Foto: Pressbild samt Fredrik Sandberg, TT


Ämnen i artikeln:

VattenreningTillståndsprövningKemikalielagstiftningHavs- Och VattenmyndighetenIndustriKlimatutsläppMiljöutsläppUtsläpp

Att vara leverantör av utrustning och kunnande till industrin innebär med nödvändighet att ligga i den tekniska framkanten, det vill säga nära det som i juridiska sammanhang brukar betecknas ”best available technology”, BAT. Men rollen som leverantör innebär också att man får inblickar i olika kunders tillståndsprocesser relativt myndigheter. Att vi lever i en tid som bjuder på svåra miljöutmaningar är ingen nyhet. Därtill finns också stora miljöskulder att städa upp. Men vill vi som samhälle verkligen göra rätt här och nu – eller går allt bara ut på att göra minsta möjliga för miljön?

I Sverige berömmer vi oss ofta och gärna för att leda utvecklingen inom miljöområdet, och visst är det sant att mycket av det vi som land genomfört har gjort oss till globala föredömen. Men på vattenområdet gäller inte detta. Här skickar företag och kommuner med myndigheternas goda minne gladeligen ut kadmium i havet, färgrester i insjöar och tungmetaller i mindre vattendrag för att inte tala om problematiken med slamhantering. Vad värre är, det är inte på något sätt olagligt, utan görs med gällande miljötillstånd i ryggen.

EU fattade år 2001 beslut om Vattendirektivet, som syftar till att vattnet i de naturliga sjöarna, vattendragen och längs kusterna ska vara rent senast 2015. Ur ett medborgarperspektiv känns det som en högst rimlig målsättning att naturliga vatten ska vara just det – rena. Men målet nåddes inte 2015. I stället togs ett nytt handlingsprogram fram för att lösa allt till 2021. Men målet nåddes inte heller 2021, i stället togs ett nytt handlingsprogram fram för att lösa allt till 2027. Vad är nu tanken – ska målet till 2027 nås som genom ett trollslag?

När Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, före jul hade en slutredovisning av ett större projekt kring vatten presenterades många viktiga och bra slutsatser om vatten och vattenrening. En slutsats som också presenterades var emellertid den att EU:s Vattendirektiv är problematiskt och att Sverige borde försöka gå runt olika delar av det, det brukar väl kallas att fuska. Visst finns alltid det enskilda fall där man kan hitta goda motargument, men det får inte ske på bekostnad av att samtidigt se den stora bilden. Rimligen är den stora bilden just den att det är ett både relevant och legitimt krav från medborgare att alla naturliga vatten ska vara rena. Vi är inte betjänta av fluffiga mål som skall uppnås till 2015, 2021 eller 2027 där det inte finns någon avsikt att leverera. Vatten ska vara rena här och nu och då krävs det konkret handling.

Om man faktiskt tar till sig detta perspektiv så blir det helt ohållbart att myndigheterna fortsätter att godkänna ovanstående utsläpp av kadmium, färgrester och tungmetaller. Lika oacceptabelt är att myndigheterna aktivt väljer att inte mäta substanser som till exempel PFAS i andra flöden. Eller när en offentligägd deponi konstaterar att man är angelägen om att ta bort ett specifikt ämne som PFOS, men struntar i övriga 4999 PFAS-ämnen eftersom dessa inte är reglerade. Det är inte seriöst, principen att det som inte mäts heller inte finns borde vara skrotad för länge sedan. Den principen leder i alla händelser garanterat inte till måluppfyllelse om att våra naturliga vatten blir rena. 

”Det går inte att förstå att företag, kommuner och statliga verksamheter agerar på detta sätt trots alla fina ord i hållbarhetsredovisningar och deklarationer.”

Det går inte att förstå att företag, kommuner och statliga verksamheter agerar på detta sätt trots alla fina ord i hållbarhetsredovisningar och deklarationer. Det är ännu svårare att förstå offentligägda aktörers agerande när dessa stirrar sig blinda på enstaka substanser i stället för att inse att de tjänar sina samhällsmedborgare. Allra svårast att förstå är olika tillståndsmyndigheters agerande i relation till verksamheter som ger upphov till smutsigt vatten. Vill man inte få ordning på vattnet? Saknas det kunskap? Saknas det motivation? Brist på ansvarstagande? Populistiska politiker som driver en kortsiktig plakatpolitik? Var klämmer egentligen skon? 

Rent vatten är grunden till allt liv på jorden, vi kan inte fortsätta att förstöra och misshushålla med jordens vattenresurser, det är dags att ta ansvar och agera!

Martin Ragnar,
Vice vd, Axolot Solutions AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev