måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sverige och Finland borde samarbeta på energiområdet för ökad beredskap och snabbare klimatomställning”

Vi ser dagligen en enorm omställningsvilja hos våra kunder. Samtidigt ser vi hur ineffektiv omställningen blir när våra respektive länder fastnar i det nationella perspektivet, skriver företrädare för Greenergy, Bengt Dahlgren och Granlund. Enligt dem behöver tre områden prioriteras.

Publicerad: 27 februari 2023, 10:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förbättra beredskapen och minska utsläppen genom ökat energisamarbete Sverige – Finland , tycker från vänster Erik Bolander, Nils Grunditz och Pekka Metsi.


Ämnen i artikeln:

Förnybar Energi

Sverige och Finland har ambitiösa klimatmål, men för att nå dem måste takten i klimat- och energiomställningen öka. I samarbete med investeringsfonden SEB Nordic Green Energy Fund bygger teknikkonsultbolagen Greenergy, Bengt Dahlgren och Granlund lokal förnybar energi i Norden. Vi ser att ett gemensamt svensk-finskt energiinitiativ kan stötta utvecklingen av ländernas respektive energiinfrastruktur och därmed nå klimatmålen, skriver representanter från företagen. 

Norden stod redan innan Rysslands invasionskrig i Ukraina inför stora utmaningar när det gäller tillförlitlig, förnybar energiförsörjning. Fluktuerande elpriser och geopolitisk oro har sedan dess gjort omställningen till mer än en klimatfråga – det är nu en beredskapsfråga i en osäkrare värld.

År 2030 ska Sverige och Finland ha minskat sina klimatpåverkande utsläpp med 63 procent respektive 60 procent jämfört med 1990. Fastighetsägare och industrier står i dag för cirka 50 procent av våra länders gemensamma klimatpåverkan, och har därmed ett enormt samhällsansvar att effektivisera och ställa om sin energianvändning. Men för att göra det behövs hög beställarkompetens och stora investeringsbudgetar, vilket tyvärr saknas hos många.

”För att göra det behövs hög beställarkompetens och stora investeringsbudgetar, vilket tyvärr saknas hos många.”

Därför samarbetar vi, svenska Greenergy och Bengt Dahlgren Stockholm samt finska Granlund, med investeringsfonden SEB Nordic Green Energy Fund för att bygga lokal förnybar energi åt fastighetsägare och industrier i Norden. Fonden står för finansieringen och vi tar det tekniska helhetsåtagandet från projektidé till bygg, drift och förvaltning. I utbyte åtar sig beställaren att köpa den energi som produceras till ett förutsägbart pris som inkluderar investeringskostnad och drift.

På så sätt ökar vi den lokala förnybara energikapaciteten och bidrar till ett mer decentraliserat energisystem. Det stärker Sveriges och Finlands självständighet, eftersom ett sådant system till sin natur är mer robust och flexibelt än ett centraliserat.

Vi ser dagligen en enorm omställningsvilja hos våra kunder. Samtidigt ser vi hur ineffektiv omställningen blir när våra respektive länder fastnar i det nationella perspektivet. Det finns stora samordningsvinster att göra genom att lyfta blicken och stärka Sveriges och Finlands energisamarbete.

”Det finns stora samordningsvinster att göra genom att lyfta blicken”

Därför efterfrågar vi nu att Sverige och Finland stöttar utvecklingen av varandras produktion och infrastruktur i ett energisamarbete. Vi ser framför oss följande prioriteringar:

1. Samordna balansmarknaden när småskalig, decentraliserad energiproduktion ökar. I omställningen till mer förnybara, väderberoende energislag växer behovet av nya gemensamma stödtjänster och spelregler för att balansera elnäten på den nordiska elmarknaden. Nordiska samarbetsprojektet Nordic Balancing Model syftar till just detta, men har flera år kvar i utveckling – till dess behövs dugliga provisorium.

2. Skapa gemensamma forum för att öka energieffektiviseringstakten. Effektivare energianvändning är en förutsättning för att nå klimatmål och ett hållbart energisystem, och här finns viktiga erfarenheter att dela. Nordiska ministerrådets energisamarbete bör fungera som forum för denna kunskapsdelning.

3. Stärk integrationen av Sveriges och Finlands energisystem. Den nya kraftledningen Aurora Line börjar nu byggas mellan våra länder, vilket är viktigt och bra. Men elmarknaden utformas efter fler förutsättningar än enbart det fysiska elnätet. Ökad gemensam flexibilitet med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, energilagring och energiomvandling behövs också.

Sverige och Finland kan hjälpa varandra att skapa ännu större nytta i klimat- och energiomställningen. Det kommer att öka våra chanser att nå såväl våra respektive klimatmål som att stärka vår gemensamma beredskap.

Nils Grunditz
Vd, Greenergy

Erik Bolander
Vd Bengt Dahlgren Stockholm

Pekka Metsi
Vd Granlund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förnybar Energi

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev