tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ta konsumenternas oro för kemikalier på allvar

Nio av tio konsumenter oroar sig för farliga kemikalier och hur de påverkar människor och miljö. I en tjugopunktslista kräver nu Sveriges Konsumenter kraftfulla politiska åtgärder och att även företag agerar för att minska riskerna av den kemikaliecocktail vi utsätts för dagligen.

Publicerad: 20 oktober 2020, 06:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jan Bertoft generalsekreterare, Sveriges Konsumenter Foto: Sveriges Konsumenter


I en ny enkätundersökning genomförd på uppdrag av Sveriges Konsumenter svarar nio av tio konsumenter att de känner oro för att kemikalier kan komma att påverka vår egen och framtida generationers hälsa och miljö. En oro som dessvärre är berättigad. Vi utsätts för farliga kemikalier genom föroreningar i vatten och luft men också genom prylarna i vår vardag.

Tester visar på hur misstänkt farliga och ibland även förbjudna kemikalier används i konsumentprodukter. Cancerframkallande ämnen hittas i barnvagnar, hormonstörande ämnen i kosmetika och rester av bekämpningsmedel i mat. Det som pågår är i praktiken ett fullskaligt experiment där vi alla ofrivilligt ingår.

Sedan 2008 har EU stoltserat med en av världens mest ambitiösa kemikalielagstiftningar, Reach. Men i realiteten är lagstiftningen långt ifrån tillräcklig. I Reach finns en lista över 209 ämnen som kan framkalla cancer, skada vår arvsmassa, störa vår fortplantningsförmåga och våra hormonsystem och som kan ansamlas i miljön under oöverskådlig framtid. Kemikalier som vi vet är farliga, men som chockerande nog ännu inte förbjudits. Istället ska konsumenter kunna få information om dessa ämnen finns i varor, förutsatt att de frågar. Och orkar vänta 45 dagar, vilket är tiden som företag har på sig att svara.

Som svar på långsamheten i EU:s arbete publicerar den obundna organisationen ChemSec en lista över 1 000 ämnen som utgör en risk mot miljö och människors hälsa. Ämnen som företag därför skyndsamt bör ta bort ur sina produktionsprocesser och produkter. Att det finns minst 1000 kemikalier i vår vardag som bevisligen är farliga men som ännu inte reglerats gör det tydligt att lagstiftningen ligger långt efter.

EU kommissionen har nu i dagarna presenterat sin kemikaliestrategi. En strategi som kommer vara vägledande för hur alla EU:s medlemsstater kommer att hantera kemikaliefrågan i en framtid där produktion och handel av antalet kemikalier förutspås öka snabbt, till det dubbla inom 30 år.

Det är en lovande strategi, men kommer den att leda till annat än fina ord? Det krävs lagstiftning för verklig förändring och historien har visat att EU hitintills har rört sig alldeles för långsamt och låtit lagstiftning försvagas till förmån för kemikalieindustriernas intressen snarare än att göra det som krävs för att skydda sina medborgare.  

Den tröghet som lagstiftningen vittnar om rimmar illa med konsumenternas oro. Som en motvikt till industriernas kommersiella intressen presenterar Sveriges Konsumenter med våra 20 medlemsorganisationer i dag en tjugopunktslista på åtgärder för att stävja den situation vi står inför. Den riktar sig till politiker och företag som var och en har ett ansvar för en hållbar utveckling och minskad kemikalieexponering.

En av de viktigaste åtgärderna för politiken är att sätta stopp för den tidskrävande processen att utvärdera tusentals ämnen var för sig. Bedöm i stället kemikalier i ämnesgrupper och ta hänsyn till hur blandningar av kemikalier kan påverka oss, den så kallade cocktaileffekten. Därför bör beslutsfattarna snarast följa den rekommendation som den statliga utredningen om kemikalieblandningar presenterade - att alla tillåtna gränsvärden radikalt bör minskas till en tiondel av nuvärdet. Det är en genomgripande och effektiv lösning.

Sju av tio konsumenter anser att företag har ett ansvar i att gå före lagstiftningen och ta bort skadliga kemikalier, enligt vår undersökning. Självklart är en lagstiftning som skyddar människor och planet nödvändig, men i väntan på politiker som reglerar vår vardagliga kemikaliecocktail behöver även företagen ta sitt samhällsansvar. Företag som lutar sig tillbaka i visshet att de följer dagens lagkrav gör helt enkelt inte tillräckligt.

Vi anser därför att företag omgående måste fasa ut de kemikalier som finns på SIN-listan. Prioritera hormonstörande ämnen och ämnen i produkter som barn kommer i kontakt med. Under tiden detta arbete pågår – informera era kunder om era produkter innehåller, eller inte innehåller, särskilt farliga kemikalier. Även om lagen säger att ni har 45 dagar på er att svara, kan vi nog alla enas om att det är befängt lång väntetid för en konsument som är intresserad av att bli er kund. 

Vi konsumenter har inte valt att få kemikalier på köpet, ändå finns de där, överallt. Detta experiment måste ta slut.

Jan Bertoft
generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev