onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Täby kommun snälltolkar sitt eget klimatarbete i rankningen Miljöbästa kommun

Täby kommuns höga placering i rankningen Miljöbästa kommun säger föga om kommunens faktiska resultat i klimatomställningen. Då det är val i år anser vi det vara extra viktigt att invånarna i Täby och i Sveriges alla kommuner blir välinformerade i denna avgörande fråga, skriver nätverket Ett hållbart Täby.

Publicerad: 23 maj 2022, 09:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ulla-Marie Petersson från nätverket Ett hållbart Täby är kritisk mot hur kommunen svarat på frågorna i rankningen Miljöbästa kommun. Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT


När vårt klimatnätverk Ett hållbart Täby tog del av Täbys fina placering i årets förhandsbesked av resultatet i Sveriges Miljöbästa kommun reagerade vi och begärde ut svaren från kommunen. Vi genomförde en fördjupad granskning och fann att vi på åtta frågor är oeniga om att kommunen når upp till kraven som är ställda för att svara ”Ja”.

Vid ytterligare ett antal frågor anser vi att kommunen snälltolkar sitt eget klimatarbete. Vår sammanställning har kommit Aktuell Hållbarhet till del.

Frågor där vi menar att kommunen inte når upp till kraven rör bland annat samhällsplanering, koldioxidbudget, livsmedel och att öka allmänhetens medvetande kring klimatförändringarna.

”Frågor där vi menar att kommunen inte når upp till kraven rör bland annat samhällsplanering, koldioxidbudget, livsmedel och att öka allmänhetens medvetande kring klimatförändringarna.”

Vad gäller samhällsplanering gör kommunen vissa åtgärder för att främja till exempel ökad kollektivtrafik, men för att kalla arbetet systematiskt anser vi att merparten, om inte alla, styrande dokument måste ha kvantitativa mål och åtgärder som styr mot ett klimatsmart samhälle som uttalat vill minska bilberoendet och främja en hållbar mobilitet. Något sådant systematiskt arbete finns inte. 

Kommunens styrdokument för trafik, Framkomlighetsstrategin, nämner varken hållbar mobilitet, utsläppsminskningar eller ett klimatsmart samhälle.

Kommunen har även svarat ja på frågan om huruvida man sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål. Någon hänvisning till var denna sammanställning finns att tillgå finns dock inte och vi har heller inte kunnat hitta någon på kommunens hemsida.

Ytterligare ett exempel är att kommunen svarat att man bedriver ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan av livsmedel. Man svarar att vegetariskt alternativ serveras och att detta följs upp i Miljöbokslutet. Vi har dock varken kunnat hitta någon uppföljning kring detta, någon redogörelse för ett systematiskt arbete eller någon mätning av klimatpåverkan där minskning påvisas, såsom kravet är ställt i undersökningens frågeställning. I miljöboksluten för åren 2019–2021 nämns inte klimatpåverkan från livsmedel överhuvudtaget. Jämfört med andra kommuners arbete med att systematiskt minska klimatpåverkan av livsmedel, till exempel Södertäljes, kan detta inte på något sätt kallas systematiskt.

”I miljöboksluten för åren 2019–2021 nämns inte klimatpåverkan från livsmedel överhuvudtaget.”

Ett sista exempel vi vill lyfta är att kommunen svarat ja på att man arbetar aktivt med att öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna enligt Parisavtalets artikel 12. Det arbete som kommunen nämner i sitt svar är inte tillräckligt för att uppfylla enkätens krav och möter inte i någon nämnvärd utsträckning kraven i artikel 12 i Parisavtalet. I kommunens egen bilaga med information till medborgarna som regelbundet införs i tidningen Mitt i Täby har riktad information om kommunens klimatomställning inte ingått. Undantaget är en årlig Miljödag och ett Miljöpris som delas ut.

Ett hållbart Täby som har över 1500 medlemmar, har återkommande sökt dialog och delaktighet i arbetet med klimatomställningen utan resultat. Nu senast har vi bett att få bli delaktiga i den nya klimatstrategi som ska tas fram, ännu utan respons.

Vi har också parallellt med denna undersökning tagit del av Täby kommuns placering i Klimatkollen, där Sveriges kommuner rankas enligt takten på sina utsläppsminskningar baserat på SMHI:s emissionsdatabas. Täby hamnar där på plats 131. Den höga placeringen i rankningen Sveriges Miljöbästa kommun säger föga om kommunens faktiska resultat i klimatomställningen.

Sammantaget blir metoden med självskattningar mycket problematisk även för Aktuell Hållbarhet, som publicerar resultat från denna undersökning som sanningar, till exempel att ”57 procent av Sveriges kommuner har ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan av livsmedel.”

”Sammantaget blir metoden med självskattningar mycket problematisk även för Aktuell Hållbarhet, som publicerar resultat från denna undersökning som sanningar.”

När den ”faktan” baseras på självskattningar enligt ovan, så undergrävs trovärdigheten i undersökningen. Det här kan få stora konsekvenser på lokal nivå, då man till exempel i vår kommun Täby använder undersökningen som ett sätt att sätta mål för och utvärdera sitt eget hållbarhetsarbete.

Vi önskar så klart inget hellre än att vår kommun driver ett seriöst arbete med klimatomställningen. Eftersom Aktuell Hållbarhets rankning uppmärksammas som ett kvitto på ett sådant arbete, så anser vi att svaren ska vara rättvisande. Då det är val i år anser vi det vara extra viktigt att invånarna i Täby och i Sveriges alla kommuner blir välinformerade i denna avgörande fråga. Vi skulle därför gärna se att Aktuell hållbarhet genomför en fördjupad granskning av Täby kommuns självskattade svar i undersökningen.

Ulla-Marie Petersson
Samordnare för Ett hållbart Täby

Fotnot: Aktuell Hållbarhet återkommer inom kort med svar på kritiken.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev