lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Underlätta klimatsmarta persontransporter – ändra reglerna för B-körkort som andra länder gjort

Om specialfordon för rullstol ska framföras med klimatsmart eldrift kommer fordonet totalvikt att överstiga 3,5 ton på grund av batteriernas vikt. Nu behöver den svenska regeringen ändra reglerna på samma sätt som andra medlemsstater redan har gjort för att underlätta uppnåendet av Sveriges klimatmål. Det skriver företrädare för Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Trafikförvaltningen Region Stockholm och DHR Stockholmsavdelningen.

Publicerad: 15 mars 2022, 16:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ändra reglerna för B-körkort för klimatets skull, det tycker Bawer Coskun, vd Svenska Taxiförbundet (överst) samt från vänster Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik, Erik Norling, Trafikdirektör Trafikförvaltningen Region Stockholm och Nisse Duwähl, ordförande DHR Stockholmsavdelningen. Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

Hållbara TransporterKlimatanpassningSocial hållbarhet

Transportstyrelsen presenterade i november 2021 en utredning om förutsättningarna för att B-körkortsbehöriga skulle kunna framföra fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton men med en maxvikt på 4,25 ton. Detta under förutsättning att den överstigande vikten var kopplad till alternativa drivmedel såsom eldrift. Frågan hade specifikt ställts av regeringen med syftet att dels utreda förutsättningarna för att förenkla transportföretagens övergång till fordon som drivs med el eller biogas, dels utreda om detta skulle kunna vara möjligt inom ramen för EU:s körkortsdirektiv.

Transportstyrelsen såg i sin utredning vissa problem med att införa en sådan möjlighet i Sverige och fann att det inte skulle kunna ses som förenligt med EU:s körkortsdirektiv. Dock har en del av EU:s medlemsstater redan gjort just detta. Såväl innan som efter att utredningen presenterats har vi gemensamt vänt oss till regeringen med budskapet att en sådan möjlighet skulle ha ett stort värde för branschen och samhället.

”En del av EU:s medlemsstater har redan gjort just detta”

Regeringsuppdraget avgränsades till att endast omfatta godstransporter varför vi gemensamt påpekat att det är av yttersta vikt att även persontransporter bör omfattas av det fortsatta beredningsarbetet. En möjlighet att framföra yrkesmässiga transporter med ett fordon som väger över 3,5 ton borde självklart gälla för alla fordon i yrkesmässig trafik, oavsett om fordonet utför gods- eller persontransporter.

Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, till största delen hänförliga till vägtrafiken. För att uppnå Sveriges klimatmål ska växthusgasutsläpp från inrikes transporter reduceras med minst 70 procent senast år 2030. För det behövs både ökad användning av biodrivmedel och snabbare elektrifiering, vilket kräver initiativ och incitament för transportbranschen att gå över till klimatmässigt bättre drivmedel. 

”Det behövs både ökad användning av biodrivmedel och snabbare elektrifiering, vilket kräver initiativ och incitament för transportbranschen att gå över till klimatmässigt bättre drivmedel.”

I dag utförs samhällsviktiga persontransporter som till exempel sjuk- eller färdtjänst-transporter med specialfordon för bland annat rullstol. Dessa fordon har plats för upp till åtta passagerare varför de får framföras med B-behörighet. Om fordonet – i linje med Sveriges klimat- och transportpolitiska mål – ska framföras med exempelvis klimatsmart eldrift kommer fordonet totalvikt att överstiga 3,5 ton på grund av batteriernas vikt. 

Om dessa transporter inte får framföras med B-körkort i framtiden riskerar det att leda till att dessa transporter fortsatt kommer att utföras med fordon som drivs av fossila drivmedel. Det i sin tur kan leda till att transporterna inte kommer att kunna utföras i den utsträckning som efterfrågas då det råder stor brist på chaufförer med B-behörighet och ännu större brist på chaufförer med C-behörighet. 

Redan i dag är väntetiderna för färdtjänst långa på grund av bristen på taxiförare, och värst är situationen i Stockholm. Nästan dagligen rapporterar media om hur äldre inte längre kan räkna med att få sin beställda resa i tid. 

För att dessa samhällsviktiga resetjänster ska kunna fungera även i framtiden när – inte om – fordonet drivs med el är det därför viktigt att regeringen inför en nationell undantagsmöjlighet i svensk lagstiftning, oavsett om det rör sig om en gods- eller persontransport. 

Svenska Taxiförbundet tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Region Stockholm och DHR Stockholm uppmanar därför återigen regeringen att införa möjlighet för personer med B-körkort att köra bilar med totalvikt överstigande 3,5 ton men maximalt 4,25 ton. 

För branschen handlar det om rimliga förutsättningar för att kunna utföra samhällsviktiga transporter på ett hållbart och klimateffektivt sätt. För många människor handlar det om möjligheten att komma ut och leva ett värdigt liv, ta sig till läkare, jobbet eller skolan.

Bawer Coskun, vd Svenska Taxiförbundet

Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik

Erik Norling, trafikdirektör Trafikförvaltningen Region Stockholm

Nisse Duwähl, ordförande DHR Stockholmsavdelningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev