måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Uppmaning till regeringsförhandlarna: Politiken måste göra större skillnad

Det är i omställningen av näringslivet som de nya jobben skapas. Innovationer och tillväxt i små- och medelstora företag ger jobb och stora exportmöjligheter. De kommande fyra årens politik som man nu lägger grunden för i regeringsförhandlingarna kan bli avgörande för vår framtid, skriver Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP och Storebrand.

Publicerad: 15 september 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP och Storebrand. Foto: Jonas Eng


Ämnen i artikeln:

Klimatpolitiskt ramverkKlimatpolitik

Klimatfrågan glömdes till stora delar bort i valets slutskede. Detta trots alla de tydliga exempel vi ser på klimatförändringen och dess konsekvenser i både Sverige och världen. Trots allvaret i forskarvärldens uppmaningar, senast nu i tisdags från FN om att vi måste sjufaldiga klimatåtgärderna. När valrörelsen nu övergår i regeringsförhandlingar är det dags för politikerna att gå från kortsiktiga utspel till långsiktig handling. Och det är bråttom – vi är redan halvvägs till 2030.

I dag går Sveriges största digitala hållbarhetskonferens – A Sustainable Tomorrow – av stapeln för nionde året i rad. På plats finns talare som Fredrik Reinfeldt och Gunhild Stordalen, men framför allt är det aktörer från näringsliv, civilsamhälle och akademi som samlas för att diskutera, inspireras och hitta samverkanspunkter för en accelererad klimatomställning. Konferensen äger rum i Helsingborg, men följs via hubbar runtom i hela Sverige.

Årets tema är ”Halvvägs till 2030”. FN satte år 2015 en utvecklingsagenda med målen att vi till år 2030 bland annat ska ha utrotat fattigdom, minskat ojämlikheter och löst klimatkrisen. För att vi ska lyckas med det sistnämnda behöver utsläppen halveras till 2030. Nu har vi nått halvtid i det arbetet, och det innebär att det är bråttom. 

”Nu har vi nått halvtid i det arbetet, och det innebär att det är bråttom.”

Gemensamt för alla oss som samlas i dag är viljan att bidra till omställningen. Jag som representerar en stor kapitalägare ser hur investeringar flödar till mer hållbara projekt, om än inte i tillräcklig utsträckning. Jag ser hur näringslivet vill vara med och bidra. Tillsammans med företrädare för 226 andra bolag skrev jag under valrörelsen en artikel i Aftonbladet där vi uppmanade politikerna att sluta bromsa klimatomställningen. Det är i omställningen av näringslivet som de nya jobben skapas. Innovationer och tillväxt i små- och medelstora företag ger jobb och stora exportmöjligheter.

Några tydliga exempel på den riktning vi är på väg i:

Över hälften av världens samlade BNP har redan i dag sitt ursprung i de företag och organisationer som frivilligt gått med i FN:s Race To Zero-initiativ och därmed förbundit sig att lämna fossilsamhället bakom sig. Det är de företagen som kommer att locka till sig investerarna, kunderna och talangerna. 

Investerare har insett risken i att inte hålla koll på hållbarhet. Man vill inte ha sitt kapital i de bolag som är sena på bollen i att ställa om eller som visar sig brista i hantering av mänskliga rättigheter, när kraven på uppföljning och transparens mångdubblats de senaste åren. Ungefär hälften av världens kapital täcks av mål från förvaltare om att ha nettonollutsläpp i sina portföljer senast 2050.

Intresset och medvetenheten hos kunderna har ökat enormt. Vi ser det i en ökad efterfrågan på hållbara pensionsprodukter, både för att man vill agera ansvarsfullt och för att man tror på avkastningen av att ha koll på hållbarhetsfrågor. Vi ser det hos den unga ”Greta-generationen” som outtröttligt demonstrerar på världens gator. 

”Bromsklossen för ytterligare investeringar och snabbare omställningstakt är tyvärr i stora delar den politiska debatten.”

Bromsklossen för ytterligare investeringar och snabbare omställningstakt är tyvärr i stora delar den politiska debatten. Det behövs en tydlig spelplan, tillförlit till den långsiktiga riktningen och en trygghet i att fossila subventioner kommer fasas ut och att incitamenten styr mot det hållbara. Detta för att svensk bioenergi ska kunna konkurrera med det fossila och för att det ska vara lönsamt för alla banker och investerare att sluta stoppa pengar i fossila projekt. Det behövs också för att industrin ska kunna bära kostnaderna för att utveckla fossilfritt stål, elflygplan, bioenergi, lågutsläppscement eller bygga om sina fabriker och processer. 

Vi vet att det finns en enorm långsiktig konkurrenskraft i att vara tidigt ute med klimatsmarta lösningar och i att styra investeringar i den riktningen, men en ny regering måste vara promotor i det arbetet, oavsett vänster eller höger. De senaste veckorna har präglats alltför mycket av ensidigt fokus på kärnkraft och sänkta drivmedelskostnader. Jag säger inte att det är oviktiga frågor, men vi behöver se en ökad tydlighet i den bredare klimatfrågan och känna oss förvissade om att den långsiktiga planen för minskat fossilt användande följs. Att incitamenten gör att vi ställer om, inte fortsätter med mer av samma.

”Vi behöver se en ökad tydlighet i den bredare klimatfrågan och känna oss förvissade om att den långsiktiga planen för minskat fossilt användande följs.”

Nu är valrörelsen slut och politikerna behöver inte längre stapla nya löften ovanpå varandra. Nu finns ett fönster öppet och en möjlighet att tänka långsiktigt och agera strategiskt i de kommande regeringsförhandlingarna. I stället för att backa bandet och hindra utvecklingen behöver politikerna som kommer till makten accelerera takten i klimatomställningen och lägga in en högre växel. 

De kommande fyra årens politik som man nu lägger grunden för i regeringsförhandlingarna kan bli avgörande för vår framtid. De veckor som kommer måste politikerna därför ha ledartröjan på sig. Vi har bara två mandatperioder kvar tills utsläppen ska vara halverade – vi har inte råd att slösa bort en enda del av dem.

Johanna Lundgren Gestlöf
Hållbarhetschef SPP och Storebrand

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev