tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utnyttja den fulla träpotentialen när vi bygger framtidens samhälle

Trots goda förutsättningarna har Sverige fortfarande för få trähusprojekt av större omfattning. Den senast
statistiken från 2019 visar att endast var femte lägenhet i ett flerbostadshus byggdes med trä som stommaterial. Därför vill vi försöka påverka branschen i en riktning som innebär ökat fokus på materialvalsprocesserna och trä som alternativ.

Publicerad: 7 maj 2021, 09:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Per Löfgren, hållbarhetschef och Elias Baena, ansvarig affärsutveckling trähus påTyréns. Foto: Tyréns


Vid sidan av virusets framfart fortsätter världen stå inför stora klimatutmaningar och här i Sverige kvarstår en situation som kräver stora insatser för att lösa bostadsbristen. Byggtakten behöver ökas och det behöver ske på ett sätt som innebär en så liten inverkan på vårt klimat som möjligt. 

I dagsläget står bygg- och anläggningssektorn för cirka 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp. Det här är en del som måste minska. Samtidigt vet vi att trä bidrar till lägre koldioxidutsläpp än andra byggmaterial i tillverkningsprocessen. Lägg därtill att trä uppfyller alla de tekniska egenskapskrav som ställs i dagens byggprocesser. Trä är lätt att hantera och byggtiden kan dessutom kortas avsevärt. Förutsättningarna är också goda för att skapa cirkulära och resurseffektiva materialflöden med återbruk av byggdelar och med lägre mängder byggavfall. Här i Sverige har vi även en stor potential att leva upp till viktiga hållbarhetskrav på träråvaran som spårbarhet, översyn av transportleden och hur skogsbruket bedrivs.

Men trots att förutsättningarna finns har Sverige fortfarande för få trähusprojekt av större omfattning. Den senast tillgängliga statistiken från 2019 visar att endast var femte lägenhet i ett flerbostadshus byggdes med trä som stommaterial. Därför vill vi försöka påverka branschen i en riktning som innebär ökat fokus på materialvalsprocesserna och trä som alternativ. Vi vänder oss nu till beställare, byggherrar, arkitekter och konstruktörer med följande konkreta uppmaningar:

Höj kompetensen om olika byggmaterials egenskaper och deras fördelar vid olika tillämpningar och yttre förutsättningar. Målet ska vara att rätt material används för rätt ändamål. Ett exempel är att i högre utsträckning utnyttja och bygga på redan befintliga objekt. På grund av sin förhållandevis låga vikt så lämpar sig trä särskilt väl när exempelvis bostäder utvecklas på befintliga byggnader. Med rätt analyser finns det då många fördelar att dra nytta av - för klimatet, för ekonomin och för en minskad bostadsbrist.  

Ställ tydligare krav på hållbara materialval. Ta in hållbarhetsexperter i ett tidigt skede och arbeta med kontinuerlig uppföljning av kraven.

Ge större utrymme för satsningar på träkonstruktioner, men gör det inte slentrianmässigt utan se till att basera valen på förarbete och fakta.

Jämför och överväg olika materialvalsalternativ i fler projekt med hänsyn till de specifika förutsättningarna och låt valen påverka utformning och genomförande av byggprojekten. 

Tänk framtidsinriktat när material väljs. Ta hänsyn till byggnadens hela livscykel och det faktum att en byggnad ska förvaltas över lång tid. När det gäller trä finns ofta gynnsamma förutsättningar till justering, återbruk och omvandling. 

Investera i bred kompetens inom hållbarhet för att på så sätt göra hållbarhetsperspektivet till en naturlig del i hela byggprocessen och för alla aktörer. 

För att möta framtidens samhällsutmaningar behövs nya synsätt på byggprocessens påverkan både på kort och på lång sikt. Hållbarhet är ett begrepp med många olika dimensioner som behöver beaktas i vårt byggande. Vi anser att branschen behöver fokusera på materialval i betydligt högre grad än vad som sker i dag och att just trä har en stor och outnyttjad potential. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för att bygga morgondagens hållbara samhälle. 

Elias Baena
ansvarig affärsutveckling trähus, Tyréns 

Per Löfgren
hållbarhetschef Tyréns

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev