Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Välkommen till Sverige, Støre – lämna oljan i backen!

Sedan Jonas Gahr Støre tog över som statsminister har Norge gett inte mindre än 53 nya tillstånd för oljeprospektering. När Magdalena Andersson träffar honom i dag bör deras samtal handla om hur Norden tillsammans kan ta sig ur det fossilberoende som förstör vårt klimat och eldar på kriser och konflikter, skriver Rolf Lindahl på Greenpeace.

Publicerad: 5 april 2022, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rolf Lindah

Foto: Tobias Gustafsson


Ämnen i artikeln:

KlimatpolitikFossila BränslenNorge

Tänk dig att du är premiärminister i ett fattigt och fossilberoende land. Du vet att hela världen behöver ställa om för att bromsa klimatkrisen. ”Men varför ska just vårt land gå före”, frågar du dig. Långt i norr finns ett av världens rikaste länder, Norge, som trots fantastiska förutsättningar att gå över till en grön och hållbar ekonomi, fortsätter att leta efter, pumpa upp och sprida klimatskadlig olja över världen.

Om inte Norge ställer om – vem ska då göra det? Den frågan borde Norges statsminister Jonas Gahr Støre få besvara när han i dag besöker Sverige och sin socialdemokratiska kollega Magdalena Andersson.

Rysslands krig mot Ukraina gör att många vänder blickarna åt andra håll för att bli kvitt beroendet från Ryssland. Men att byta rysk olja och gas mot norsk är knappast någon klimatlösning. Inte heller hjälper det i den akuta situationen eftersom det tar i genomsnitt 16 år från upptäckt till dess att nya oljefält kommer i produktion.

I går släppte FN:s klimatpanel IPCC en rapport om vad världen behöver göra för att hantera klimatkrisen. IPCC konstaterar att lösningarna existerar för att leva upp till klimatmålen i Parisavtalet, men att vi med nuvarande politik inte kommer att lyckas.

Det internationella energiorganet IEA konstaterar i sin färdplan ”Net Zero by 2050” att det krävs ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen om världen ska ha en chans att hålla sig under 1,5 graders uppvärmning och därmed undvika de värsta klimatförändringarna.

Att till och med den extremt konservativa organisationen IEA är mer radikal än den norska regeringen är ett tydligt tecken på hur förlegad norsk oljepolitik har blivit. Och för att tala klarspråk: Att fortsätta pumpa upp ny olja är inget annat än klimatförnekelse.

Faktum är att om Norges olje- och gasutvinning fortsätter som planerat kommer den att förbruka 6,5 procent av den globala koldioxidbudgeten. Enligt rapporten Production gap report från i november konstateras att världens regeringar planerar att producera dubbelt så mycket fossila bränslen i förhållande till vad som är förenligt med att begränsa den globala uppvärmningen med 1,5 grader Celsius. Räknat per capita och inkluderat de utsläpp som norsk oljeproduktion förorsakar utomlands är Norge den fjärde största utsläpparen i världen, efter Qatar, Kuwait och Brunei. 

Efter att FN:s klimatpanel i sin sjätte rapport i höstas återigen understrukit klimatkrisens allvar kom det norska valet förra året att kännetecknas som ett ”klimatval”. Men den nya regeringen bestående av det socialdemokratiska Arbeiderpartiet och det centerpartistiska Senterpartiet har inte ändrat den norska oljepolitiken. Tvärtom. Norges statsminister Jonas Gahr Støre vill utveckla snarare än avveckla landets oljeindustri! Sedan Støre tog över som statsminister har Norge gett inte mindre än 53 nya tillstånd för oljeprospektering.

”Sedan Støre tog över som statsminister har Norge gett inte mindre än 53 nya tillstånd för oljeprospektering.”

Norden har som region en chans att visa ledarskap klimatfrågan genom att bli världens första fossilfria region, men det förutsätter att Norge ändrar kurs och överger satsningar på ny olje- och gasutvinning till förmån för 100 procent förnybar och utsläppsfri energi. Det kräver också att regionen som helhet avslutar fossilberoendet genom åtgärder för att minska energi- och bränsleanvändningen. Vissa viktiga teknikskiften sker i dag, men stora investeringar och regleringar för att bli långt mer energi- och resurseffektiva lyser fortfarande med sin frånvaro.

Sverige och Norge måste likt resten Norden planera samhällsservice, logistik och ekonomi för att minska resursförbrukningen och transportbehoven. Fokus behöver ligga vid att göra vår ekonomi cirkulär och stabil även utan ständig tillväxt, att öka självförsörjningsgraden och vår resiliens mot kriser. Inte att upprätthålla produktion och konsumtionen av det fossila. 

När Magdalena Andersson träffar Jonas Gahr Støre i dag bör deras samtal handla om hur Norden tillsammans kan ta sig ur det fossilberoende som förstör vårt klimat och eldar på kriser och konflikter. Naturligtvis med det första steget att våra Norska vänner slutar öppna upp för ny olja och gas!

Rolf Lindahl
kampanjledare Greenpeace

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev