lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varför nonchalerar Konsumentverket vår anmälan om att avloppsslam marknadsförs som miljöprodukt?”

Efter 9 månaders tystnad från Konsumentverket sida frågade vi vad som hänt med anmälan mot Svenskt Vattens slamprodukt Revaq. Svaret gjorde oss rejält förbannade, skriver Magnus Hedenmark, Ingenjörer för Miljön och Bertil Hagström från Läkare för Miljön tillsammans med miljödebattören Anders Wijkman.

Publicerad: 15 februari 2023, 10:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Magnus Hedenmark, Bertil Hagström och Anders Wijkman har anmält till Konsumentverket att avloppsslam säljs som miljöprodukt, men har efter åtskilliga månader inte fått något svar. Foto: Marcus


Ämnen i artikeln:

miljö kommunikationSlamVattenreningKonsumtionAvlopp

För snart ett år sedan anmäldes Svenskt Vatten för vilseledande marknadsföring av sin slamprodukt ”Revaq” till Konsumentverket av miljöorganisationerna Ingenjörer för Miljön och Läkare för Miljön. Produkten som anmälan riktades mot kan, enligt anmälan, innebära risker och hot mot både folkhälsan och miljön. 

Revaq är väsentligen ett avloppsslam som är starkt förorenat av metaller, giftiga kemikalier, hormonstörande ämnen från hushåll såsom PFAS, industri och gatubrunnar men som sedan ett antal år lanseras som en miljöprodukt. Revaq sprids på våra åkerjordar som gödningsmedel, men det finns inte några som helst belägg för att det skulle vara hälsomässigt säkert. Riskerna har beskrivits utförligt och problemet med Revaq-slam kan inte vara obekant för Konsumentverket. Nyligen publicerades en debattartikel i frågan på DN Debatt.

”Riskerna har beskrivits utförligt och problemet med Revaq-slam kan inte vara obekant för Konsumentverket.”

Efter 9 månaders tystnad från Konsumentverket sida, frågade vi vad som hänt med anmälan. Myndighetens svar var att vår anmälan lämnats utan åtgärd, eftersom ”den saknar konsumentintresse!” Något annat skäl eller någon motivering i övrigt fick vi inte.  Vi blev förstummade eller, på ren svenska, rejält förbannade. Om vi inte agerat och frågat vad som hänt med vår ansökan hade vi aldrig fått reda på Konsumentverkets avslag. Vi står här inför en myndighet som inte bara bryter mot skyldigheten att hantera sina ärenden korrekt; anmälningar som dessa måste naturligtvis kommuniceras med dem som gjort anmälan. Men dessutom undergräver agerandet medborgarnas tillit när det gäller myndigheternas uppgift att värna folkhälsan.

Vi är vid det här laget ganska luttrade – efter åtskilliga debatter i frågan – och medvetna om att slamproblematiken är kontroversiell, kanske främst därför att ifrågasättande av slamspridning utmanar ekonomiska intressen. Men vi trodde i vår enfald att en myndighet som Konsumentverket stod över sådant. I stället tycks det vara så att myndigheten – medvetet eller omedvetet – bidrar till att gömma undan viktig kritik. Att miljöarbetet i Sverige riskerar nedmonteras av dagens regeringsunderlag är illa, men myndigheterna och dess företrädare måste upprätthålla sin integritet och inte överge sina uppdrag.

”I stället tycks det vara så att myndigheten – medvetet eller omedvetet – bidrar till att gömma undan viktig kritik.”

Vi uppfattar Konsumentverkets hantering av slamfrågan så att myndigheten bedömer frågan som allt för besvärlig att ta i och hoppas på att anmälan därför faller i glömska. Om detta sätt att sköta sitt myndighetsuppdrag får en tyst acceptans från samhällets sida vore det mycket allvarligt. 

Vi måste med alla upptänkliga medel undvika att en tystnadskultur breder ut sig. En rad internationella miljöavtal kräver för sin uppfyllnad i stället maximal transparens från både ansvariga politiker och myndigheter.

Magnus Hedenmark
Ingenjörer för Miljön

Bertil Hagström
Läkare för Miljön

Anders Wijkman
Miljödebattör

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev