Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

E-prize

Deras biokol kan rädda utsläppstunga industrin

Publicerad: 20 oktober 2021, 12:57

En lång rad utsläppstunga industrier som stål och cement jobbar nu febrilt med att minska sina klimatavtryck där beroendet av kol är en akilleshäl. Nextfuel hoppas ha en lösning med en egen unik teknik för att framställa biokol från i princip vilken biomassa som helst.


 

E-Prize - Sveriges största energipris

Finalist nr 2 – Nextfuel

Nextfuel är en av 3 finalister i kategorin Förnybar energi i årets E-Prize, som belönar smartare energilösningar för att stimulera utvecklingen av lovande svenska bolag med fokus på klimatinnovationer. Tävlingen arrangeras för 13:e året i rad av Eon tillsammans med Aktuell Hållbarhet och Dagens industri. Vinnarna av E-Prize 2021 presenteras på konferensen Hållbart Näringsliv 16 november.

”Vi konverterar gräs till en replika av fossila bränslen på 30 minuter som kan användas direkt i dagens energiinfrastruktur. Ett kolkraftverk kan ersätta kolet direkt med vår Nextfuel-brikett utan ombyggnad”, förklarar Audun Sommerli Time, Nextfuels marknadschef.

Han förklarar vidare att Nextfuels innovation fångar upp mer koldioxid från atmosfären när det snabbväxande elefantgräset, en ideal råvara i processen, växer än vad som släpps ut när biokolet förbränns.

”När gräset växer lagras cirka 20 procent av den koldioxid som absorberas från atmosfären i rötterna under marken.”

Elefantgräs är en mycket snabbväxande sort som även kan odlas på marginalmark som inte duger för annan odling. Potential för elefantgräsodling finns på stora arealer marginalmark även i till exempel Europa, menar Nextfuel.

Nextfuel har ett projekt på gång i Etiopien med halva finansieringen klar, med förhoppning om att ha resterande klart under hösten för att kunna bygga fabrik nästa år. 

”De har som mål att ersätta över 1 miljon ton kol per år med Nextfuel-briketter och där råvarorna kommer att vara elefantgräs, bagasse från sockerrör och prosopis, en vildväxande växt i regionen. De kommer att till en början leverera slutprodukten till framför allt cementindustrin”, berättar Audun Sommerli Time.

Det är österrikiska industrikoncernen Andritz som bygger och levererar Nextfuel-reaktorerna som utgör innovationen och huvudbeståndsdelen i fabrikerna som konverterar biomassan till biokolsbriketter. 

”Vi har också en mycket låg energiförbrukning i själva fabriken. Du kan behöva lägga till energi de första 20-30 minuterna när du eldar upp reaktorn, men efteråt kan du använda gasen från själva råvaran för att driva den. Detta är en stor konkurrensfördel eftersom andra biomassatekniker måste använda till exempel naturgas för samma ändamål, och särskilt flytande biobränslen är mycket energikrävande.”

Nextfuel har också ett fabriksprojekt på gång i Finland tillsammans med Taaleri, ett finskt investment- och kapitalförvaltningsbolag som fokuserar på förnybar energi och andra alternativa investeringar och som har utvärderat ett antal biokolsteknologier men fastnat för Nextfuel.

”Deras mål är att bygga en fabrik på 60 000 ton i Finland och senare expandera till andra länder i Europa och Nordamerika med olika råvaror”, förklarar Audun Sommerli Time.

Det betyder att Taaleris anläggning i Finland, som ska drivas med barrskogsrester, blir tio gånger så stor som dagens befintliga biokolanläggningar i landet.

”Vi hade först planer på att kunna ersätta stenkol i kraftverk med biokol men nu finns också ett mycket stort intresse från betongindustrin, asfalttillverkning och stålverk där vi har långtgående diskussioner med både finska och svenska stålbolag”, berättar Robin Lindahl, vd för Taaleri som räknar med att den första anläggningen i Finland ska byggas under nästa år för att börja leveranser 2023.

”Vi har redan säkrat ett offtake-kontrakt för mer än årsproduktionen för det första projektet”; fortsätter han.

Nextfuel diskuterar även med en europeisk energikoncern som driver kolkraftverk och som planerar etablera konsortium med brasilianska sockerodlingar för projekt i Sydamerika.

”De har köpt testvolym av oss under ett par år. De överväger att inrätta ett separat företag för att driva Nextfuel-fabriker under licens från oss”, förklarar Audun Sommerli Time.

Precis som flera andra projekt har det dock försenats på grund av pandemin. 

”En något längre tidsfrist för utfasning av kol i Tyskland gör också att de för närvarande väntar med att genomföra detta projekt. Mycket beror dock på det tyska valet, särskilt ‘De gröna’ vill påskynda utfasningsperioden för kol och i så fall måste vår kund påskynda sina planer”, konstaterar Audun Sommerli Time.

Nextfuel har ytterligare sju betalande kunder i form av stålproducenter, cementtillverkare, kolkraftverk och ett stort oljebolag som köper briketter för sina testanläggningar. 

”Vi har kontaktats av ett 70-tal intressenter de senaste två åren”, berättar Audun Sommerli Time.

Fabrikerna byggs helst alltid nära råvaran för bäst ekonomi i logistiken, det vill säga så att det är briketterna som produceras som transporteras istället för biomassaråvaran. Men Nextfuel ser också möjligheten med mer integrerade lösningar för exempelvis kolintensiv industri i utvecklingsländer som stål, cement och asfalt där Nextfuel-fabriker kan placeras såväl i närheten av råvara som slutkund. 

Bolaget har stora förhoppningar på att mycket ska lossna när pandemin nu börjar klinga av.

”För att kunna genomföra fler projekt än de vi nu har på gång måste vi dock skala upp vår organisation och anställa fler människor så vi planerar att ta in kapital under det kommande halvåret för att kunna anställa 15-20 fler under 2022”, förklarar Audun Sommerli Time.

Per-Olof Lindsten
per-olof.lindsten@di.se

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev