tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredagskommentar

Agenda 2030 missade pandemin

Publicerad: 21 maj 2021, 09:38

Arkitekterna av Agenda 2030 missade risken för en pandemi, konstaterar Björn Anderberg i en fredagskommentar.

Foto: UNDP och Aktuell Hållbarhet

En pandemi som lamslår världen i flera år var inte en risk som togs med i beräkningen när Agenda 2030 mödosamt formulerades för sex år sedan och godkändes av FN:s medlemstater. Ett exempel på hur svårt det är med förutsägelser.


Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Det är nu sex år sedan världens länder enades om Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Att få alla FN:s medlemsstater att komma överens var säkert inte enkelt. Det var en dragkamp mellan de uppenbara utmaningar som forskare såg och starka disparata politiska intressen. Men sett i det ljuset är agendan än i dag i många stycken relevant och ett angeläget dokument som driver utveckling mot en mer hållbar värld. 

Att sätta mål som ska uppfyllas i en avlägsen framtid har sina inbyggda svagheter. Målen bygger på en analys av det som varit och av nuläget. Utifrån det dras kurvorna ut, för att ge en bild av vad som kommer att ske i framtiden och vad världens länder måste ta itu med. 

Problemet är att inför framtiden har vi alla bara ett verktyg – att gissa. Sedan kan vissa, som forskare och experter, vara något bättre på att gissa än andra, men vad som kommer att hända är omöjligt att veta. Det är ett välkänt problem för alla som ska sätta mål. 

Så var det också med Agenda 2030, vars tillblivelse i början på 2010-talet engagerade de skarpaste hjärnorna på området i fem världsdelar och den tidens politiska toppskikt. Ändå, när jag i dag tar mig igenom alla målen och deras delmål så missade de en mycket väsentlig risk kopplad till hållbar utveckling – en pandemi. 

Helst hade jag velat hitta pandemibekämpningen i mål 3: ”God hälsa och välbefinnande”, och i något av dess 13 delmål. Men risken för en pandemi var inget som uppmärksammades år 2015. Delmål 3.3 handlar visserligen om att bekämpa smittsamma sjukdomar och att:

”Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.”

I delmål 3.D: ”Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker” formuleras att till 2030: 

”Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.” 

Det är allmänna formuleringar som med god vilja går att applicera på dagens kris, men helt tydligt är att det inte var en pandemi som skaparna av Agenda 2030 främst riktade in sig på. 

Jag går vidare bland målen och hamnar på mål 15: ”Ekosystem och biologisk mångfald” som översiktligt formuleras som att: 

”Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald” 

Idag är det allmänt känt att 75 procent av alla nya smittsamma sjukdomar, som ebola, fågelinfluensan och covid-19, är zoonotiska. Det innebär att de överförs från djur till människor. Överföringen sker oftast genom att människan kommer i kontakt med djur som bär på sjukdomar och tenderar att ske när människor gör intrång på naturliga livsmiljöer och gör saker som förstör ekosystem. 

Så jag letar bland de 13 delmålen kopplade till mål 13 efter en tydlig referens till just risken för att mänskliga intrång i naturen leder till zoonotiska pandemier, men inte heller här är Agenda 2030 riktigt relevant. 

Alla som har jobbat med målstyrning vet hur svårt det är träffa rätt och inser att mål måste anpassa till verkligheten. Uppkommer nya risker som måste hanteras är det rimligt att uppdatera målen, speciellt om man har nio år på sig. 

När det gäller de 17 hållbarhetsmålen finns tyvärr inte den möjligheten. En agenda som 200 länder enats om med stor möda är helt enkelt inte möjlig att omförhandla och förändra. Världen får hitta andra sätt att säkerställa en bättre beredskap inför nästa pandemi.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev