tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredagskommentar

De gamla kommer inte hinna dö

Publicerad: 26 mars 2021, 12:28

Foto: Getty Images


Världen förändras inte genom att nya människor föds utan genom att de gamla dör, har någon sagt. Men när det gäller klimatkrisen hinner vi inte vänta tills de gamla dör.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


På DN:s kontinuerligt uppdaterade sajt om klimatet just nu kan man läsa att om utsläppen fortsätter som i dag är det sex år och 279 dagar kvar tills utsläppen av klimatgaser helt måste upphöra. Annars kommer den globala medeltemperaturen öka mer än 1,5 grader. Just nu är ökningen 1,2 grader sedan förindustriell tid och 87 procent av energiproduktionen kommer fortfarande från fossila bränslen. Koldioxidhalten har de senaste tio åren ökat med sex procent, till 418 miljondelar.

Coronakrisen syns inte ens i den linjärt uppgående kurvan över atmosfärens koldioxidhalt. 

Det ser inte så ljust ut.

Ungdomarna som ska ta över jorden styr inte världen utan försöker på olika sätt få de äldre makthavarna att vakna upp. Ett sådant försök har gjorts av tio familjer och organisationen Samisk ungdom. De vände sig till EU-domstolen för att klaga på att EU:s för lågt satta klimatmål hotar deras grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till liv, hälsa och sysselsättning. Men i veckan stod det klart att EU-domstolen inte ens vill ta upp saken till prövning. Vart de ska vända sig i stället när inte EU:s lagstiftning erbjuder tillräckligt skydd fick de inte svar på.

I veckan kom också Klimatpolitiska rådet med en ny rapport, där den berättar vad den svenska regeringen behöver förändra för att klimatpolitiken ska leverera. Bland annat behöver regeringen ta upp klimatfrågan på ett övergripande plan i statsbudgeten och inte som en underbilaga till miljöbudgeten. Inför alla viktiga politiska beslut behöver tydliga klimatkonsekvensbeskrivningar presenteras. Självklarheter kan man tycka med tanke på allvaret i situationen.

Den socialdemokratiska föreningen Reformisterna presenterade i veckan vad de anser är det första klimatpolitiska paketet som stakar ut vägen till ett klimatneutralt Sverige år 2035, på ett sätt som är både heltäckande och finansierat.

– I dagens politik finns det inte en tydlig statlig plan för klimatomställningen, sade Annie Ross, medförfattare till rapporten, till Aktuell Hållbarhet.

S-reformisterna påpekar att dagens politik hittills åstadkommit en utsläppsminskning på cirka 1,5 procent per år. För att klara målet att Sverige ska vara klimatneutralt 2035 behöver den årliga utsläppsminskningen vara 10–16 procent.

Omställningstakten behöver alltså tiofaldigas.

Att göra den resan skulle enligt S-reformisterna kosta staten 60-75 miljarder kronor per år, men i gengäld skulle samhället spara minst 3 000 miljarder kronor.

Före coronakrisen tyckte de styrande att det skulle vara onödigt dyrt att ha egna lager med skyddsutrustning och en egen vaccinfabrik. Nu får de ansvariga politikerna stå och ursäkta sig, men coronakrisen kommer att gå över förr eller senare.

Med klimatförändringen är det helt annorlunda. Om forskarna har rätt når vi snart en punkt utan återvändo, då det är för sent att ändra kurs, jorden går obönhörligen mot en utveckling till en farligt het planet, ett tillstånd som kan vara i kanske 200 000 år. 

Det är dags att böja kurvan.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev