måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredagskommentar

Fredagskommentar: Dags att dra av plåstret och satsa på verklig hållbarhet

Publicerad: 28 maj 2021, 10:29

Jon Röhne, redaktionschef på Aktuell Hållbarhet.

Foto: Pax Engström Nyström

För kunna skapa ett hållbart samhälle krävs verkligt hållbara företag, inte bara företag som gör sitt bästa för att minska sin negativa påverkan.


Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


När konsultföretaget The New Division nyligen frågade 90 svenska företag om de kunde tänka sig att på kort sikt avstå vinst för att kunna ställa om till en hållbar affärsmodell så svarade bara 18 procent ja.

Som hållbarhetsintresserad låter det alarmerande, men svaret på frågan kan förstås tolkas på flera sätt. 

Den mest pessimistiska tolkningen är att 82 procent av de tillfrågade företagen kan tänka sig att fortsätta med ohållbara affärsmodeller så länge de kan fortsätta göra kortsiktiga vinster. 

En snällare tolkning av svaren är att många företag tror att de inte behöver avstå vinst för att ställa om till en hållbar affärsmodell. Denna tolkning är sannolikt den mest rättvisande, då 60 procent av företagen i samma undersökning också svarade ”att det inte var nödvändigt att frångå vinst på kort sikt för att ställa om till hållbara affärsmodeller”. Istället menade dessa företag att ”lönsamhet och hållbarhet hänger ihop”. 

Och visst. Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop. Själva begreppet ”hållbarhet” definieras ju av de tre ”benen” miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

Men av konstaterandet att ”hållbarhet och lönsamhet hänger ihop” följer knappast att hållbar omställning är gratis. Ohållbara kortsiktiga vinster kan absolut bromsa och till och med omöjliggöra omställningen till hållbara långsiktiga vinster. Detta är nog de flesta överens om. 

Frågan i undersökningen skulle också ställas på sin spets av följdfrågan: ”Vad är egentligen en hållbar affärsmodell?”. 

Den frågan är om möjligt ännu svårare att ge ett enkelt svar på. Svårigheten att bedöma vad som är en hållbar affärsmodell kan exemplifieras av rankningen Hållbara Bolag som drivs av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Dagens industri och Lunds universitet. Här bedömer vi hur effektivt svenska stora företag, med traditionella linjära affärsmodeller, bedriver sitt hållbarhetsarbete. Dock gör vi inga anspråk på att bedöma hur hållbara, eller ohållbara, företagens grundläggande affärsmodeller är. Det är helt enkelt för svårt. 

Intressant nog kan vi just nu se ett trendskifte där allt mer fokus läggs på verkligt hållbara affärsmodeller. Kanske samtidigt som något mindre fokus läggs på konventionella affärsmodeller med mer eller mindre effektivt hållbarhetsarbete. 

Ett exempel är EU:s taxonomi, som trots allt tjafs och sedvanliga nationella tjuvknep, faktiskt är ett ärligt försök att peka ut och identifiera just affärsmodeller som är verkligt hållbara. 

Ett annat exempel är finanssektorns ökande intresse för så kallad ”impact investing”. Trenden är att investerare går från att investera i traditionella företag som gör sitt bästa för att minska sin negativa påverkan till att i stället (eller också) investera i företag vars själva affärsidé är att göra världen bättre. Det pågår fortfarande omfattande diskussioner kring själva definitionen ”impact investing”, men det viktiga här är att allt mer pengar börjar flyttas till verksamheter vars hela syfte är att leverera hållbarhet, det vill säga affärsmodeller som är hållbara i grunden.

Det är dels mot dessa starka trender som svaren från de 90 svenska företagen känns en aning oroväckande. Jag är övertygat om att företagens omställning till helt hållbara affärsmodeller kommer att kosta på kort sikt och att dessa kostnader behöver tas av företagen för att de ska kunna göra vinster på lång sikt. Sannolikt kommer dessa kostnader också att bli lägre ju tidigare arbetet påbörjas. 

Så varför inte ta och dra av plåstret och sätta igång?

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev