Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredagskommentar

Hopp och tvivel när biologisk mångfald ska få samma status som klimatet

Publicerad: 25 mars 2022, 13:30

Daniel Boman

Stora förhoppningar ställs nu till ett ”Parisavtal” för biologisk mångfald. Men flera fallgropar hotar resultatet och mycket av utmaningarna känns igen från klimatförhandlingarna, skriver Aktuell Hållbarhets Daniel Boman.


Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


I hållbarhetsdebatten har det i flera år pratats om att frågan om biologisk mångfald borde få större uppmärksamhet och ses som den globala utmaning den innebär. Något som nu är på väg att hända. Att världens länder i dagarna lägger grunden för det som ska bli ett ”Parisavtal” för biologisk mångfald är ett stort steg framåt i arbetet. Avtalet innebär ett ramverk med en övergripande ambition att före 2050 säkerställa en situation där alla världens ekosystem har restaurerats. Om det undertecknas i kinesiska Kunming senare i år under FN-mötet Cop 15 kan det innebära samma skjuts framåt för den biologiska mångfalden som Parisavtalet inneburit för klimatarbetet.

Men samtidigt som förhoppningarna kring ett sådant ramverk liknar förhoppningarna när Parisavtalet växte fram, brottas arbetet kring biologisk mångfald med utmaningar som känns igen från klimatförhandlingarna.

Just nu pågår de sista förhandlingarna inför Cop 15 vid ett FN-möte i Genève. På tisdag nästa vecka ska utkastet till det kommande ramverket vara klart. Men precis som under klimatförhandlingarna är det ont om tid och gott om svårlösta frågor. Som Aktuell Hållbarhet har rapporterat finns en stor oro på plats i Genève att alla frågor inte kommer hinna förhandlas. Dessutom tycks det svårt att enas i frågorna, exempelvis om ramverket ska inkludera så kallade milstolpar, delmål, fram till år 2050 eller inte. En annan fråga som känns igen från klimatförhandlingarna handlar om finansiering. Under det första Kunmingmötet, i oktober förra året, lades grunden till ”Kunming Biodiversity Fund”, vilken nu måste fyllas med pengar från världens länder. Något som påminner om FN:s klimatfond, vilken tagit lång tid att finansiera.

Och precis som vid klimatförhandlingarna är ambitionsnivån en avgörande fråga. Där Parisavtalet slutligen skärptes från 2 till 1,5 grader står nu ramverket för biologisk mångfald inför en kanske större utmaning. Bland annat menar miljöorganisationer att formuleringarna i det utkast som förhandlas är långt ifrån vad som verkligen krävs för att exempelvis vända den negativa trenden med artförluster.

Oavsett hur förhandlingarna i Genève, och Kunming, slutar återstår sedan omvärldens dom. Parisavtalet har både hyllats som drivkraft och kritiserats för att inte efterlevas. Med tanke på likheterna än så länge, och att inget av de tidigare globala målen för biologisk mångfald, de så kallade Aichi-målen, uppnåtts fullständigt, är det troligt med ett liknande mottagande av ramverket för biologisk mångfald.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev