tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredagskommentar

Kommentar: Ingen tid att vänta för klimatanpassning

Publicerad: 29 september 2021, 12:16

Simon Chrisander (L), kommunalråd för miljö och stadsbyggnad i Malmö.

Foto: Malmö stad

Om staten inte tar ett aktivt ansvar i klimatanpassningen kan kommunernas kustskydd ställas mot kommunens andra uppdrag såsom skola, vård och omsorg, skriver Simon Chrisander (L), kommunalråd för miljö och stadsbyggnad i Malmö.

Ämnen i artikeln:

KlimatanpassningMiljöpolitik

Att havsnivåhöjningar kommer bli ett problem som vi kommer behöva agera på råder det ingen tvekan om. Den nuvarande strukturen som rör frågorna om hur stora höjningarna blir, när de kommer och vem som ska betala är däremot lika trasslig som ett spökgarn.

Detaljplaner som inte skulle ifrågasatts för några decennier sedan överprövas nu med konstaterande att planområdet ligger på en plats som kommer vara i behov av yttre skydd. Kommunerna behöver visa att framtida skydd är genomförbara ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv innan man antar ytterligare detaljplaner i ”områden med risk för översvämningar”.

Med ny kunskap är det fullt förståeligt att bedömningar behöver anpassas. Men, kommuner och riket som helhet riskerar att lida stor skada och dra på sig stora kostnader om det saknas ett helhetsgrepp och en gemensam syn på problematiken. I nuläget behöver kommuner ta fram eget klimatunderlag. Många kommuner saknar sådan kompetens och förlitar sig på stöd av konsulter med varierad kvalitet, ingångsdata och resultat. Länsstyrelserna har sedan överprövningsrätt över kommunernas redogörelse. Beroende på vilken länsstyrelse det gäller så kan utvärderingen av kommunernas material variera eftersom Länsstyrelserna inte är överens om vilka intervallvärden och vilken tidshorisont som bör gälla. Boverket rekommenderar Länsstyrelserna att ta höjd för värre nivåer än IPCC:s värsta klimatscenarier och menar att utgångspunkten ska vara bebyggelsens förväntade livslängd. SMHI, som är Sveriges expertmyndighet för klimatologi, levererar endast regionalt klimatunderlag till år 2100 och med en annan återkomsttid än den Boverket rekommenderar. Tydlighet och förutsägbarhet lyser med sin frånvaro.

Fastighetsägare har, enligt regeringens klimatanpassningsutredning, ansvar för att skydda sina fastigheter. Med största sannolikhet kommer det att krävas sammanhängande, långsiktiga kustskydd för att skydda vår nuvarande och kommande bebyggelse. Hur och vem ska då betala för denna mindre sexiga investering? Exploatörer kan i nuläget inte förskotteras kostnader för en delfinansiering av framtida kustskydd, och befintliga fastighetsägare kan inte heller avgiftsbeläggas med det syftet. Om staten inte tar ett aktivt ansvar i detta så kan kommunernas kustskydd ställas mot kommunens andra uppdrag såsom skola, vård och omsorg.

Förändrar vi inte denna situation så riskerar samhället att plöja ner enorma resurser i myndighetstvister som riskerar att stoppa en stabil och vattentät stadsutveckling som är till gagn för hela Sverige. Exploatörer lär också bli skrämda av en situation som försenar och skapar en osäkerhet för alla inblandade.

Staten bör ta en aktiv roll och ta fram förslag på finansieringsstrukturer. Underlaget för bedömning av klimatsituationen och dess risker för hela riket ligger bättre hos staten än hos varje enskild kommun. En gemensam och tydlig väg framåt måste arbetas fram och det kan inte vänta.

Simon Chrisander (L),
kommunalråd, miljö och stadsbyggnad i Malmö.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev